Upprop för Österdalälven - Fortum sluta lek med vårt vatten!

http://static.panoramio.com/photos/large/70726017.jpg

 

Vattendomarna i Sverige återspeglar inte miljötänkandet som finns i Sverige idag. Kraftbolagen exploaterar våra vattendrag för sina egna kommersiella intressen. Fisken och övriga vattenlevande djur påverkas så kraftigt att självreproducerande stammar snart är något enbart för histiorieböckerna.

Österdalälven som rinner genom Älvdalen regleras genom dammarna och kraftverken i Trängslet, Åsen och Väsa. Vattendomarna talar om hur tappningen skall regleras med miniminivå samt maxnivå. Efter den 1/6 när en reglering görs av tappning får ingen motåtgärd göras inom 72 timmar, detta är något som Fortum inte tar hänsyn till utan reglerar tappningen som de själva behagar. Böterna som delas ut för detta är som en droppe i älven och Fortum tar dessa gladeligen då vinsterna är såpass stora att detta inte rör dem i ryggen!