Allas rätt till Kongahällavägen i Säve/Göteborg.

Vi anser att alla har rätt till Kongahällavägen i Säve, inte bara bilar, utan även vi som går och cyklar! Vi avser här sträckan från järnvägsbron vid Gunnesby till Rödbomotet i Kungälv. Trafiken har ökat dramatiskt, både personbilar och tung trafik, särskilt vid olyckor på E6. Hela denna vägsträcka saknar både gång- och cykelbana, det finns inte ens en vägren! Många ungdomar och barn går här, till hästgårdar, skola och hem och idag är vi helt oskyddade trafikanter! Incidenter sker ofta och vi vill inte vänta på en allvarlig olycka!

Vi kräver att ansvariga beslutsfattare tar sitt ansvar NU och anlägger gång- och cykelbana längs hela sträckan! Dessutom signalreglerad övergång mellan busshållplatser och korsande ridvägar! 

Vi måste bli MÅNGA som kräver detta, för att tillsammans skapa opinion och påverka ansvariga politiker och beslutsfattare att agera NU! 

Skriv under och dela detta upprop!! 

 


Susanne Norby och Lena Larsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Susanne Norby och Lena Larsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...