Alla ska ha rätt att få åka på utbytesresa

Målsättning med denna namninsamling:

Att Kungsholmens västra gymnasium inte inleder samarbeten för utbytesresor där alla människor inte kan delta, samt att andra skolor inte gör samma sak och följer läroplanen.

Kungsholmens västra gymnasium har erbjudit att 10 personer från franska klasserna ska få åka på  en utbytesresa i Februari till Frankrike. Det som krävs för att få åka är bra betyg, bra närvaro och en intresseanmälan. Nu har det dock kommit fram att på den skolan i Frankrike dessa 10 elever ska övernatta på har regler, precis som andra statligt ägda byggnader i Frankrike, reglerna är att du inte får ha på dig religösa symboler. Hijab, kippa, kors etc. 

Detta uppfattar vi som diskriminerande, exkluderande och fel. Varför ska personer som bär religösa symboler inte kunna åka på denna resa? Varför ska dem behöva ta av sig sina religösa symboler endast för att kunna åka på denna resa? Varför har skolan erbjudit denna diskriminerande resa som går emot mänskliga rättigheter samt skollagen. (Förtydligande, det är dem franska lagarna som säger att på vissa platser får en inte ha religösa symboler. Det är inte förbjudet överallt att bära slöja i Frankrike, därför anser vi elever på Kvg som gjort denna namninsamling att skolan inte skulle inlett ett samarbete med en skola där alla inte kommer att kunna vara välkomna med sin religösa identitet).

Skolan motverkar läroplanen där det utrykligen står att: 

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser
till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser."(Skolplanen, 2011, s 5)

Vi elever vet att vi inte kan ändra Frankrikes lagar och regler, men vi anser att vi kan påverka skolans sätt att tänka och agera. Vi vill att skolan inte bokar boende där en som människa diskrimineras. Vi vill att det ska vara möjligt för ALLA att åka på denna resa och att INGEN ska behöva "säga upp" sin religösa identitet.