Alla har rätt till syrgas!

23A4A0CB-57F1-475B-986B-4364A80EDF46.jpeg

 

Coronaviruset härjar i Sverige och allt fler blir smittade. För många är sjukdomen mycket mild och självläkande men en betydande andel får allvarliga symtom och behöver behandling. En liten del får mycket svåra symtom och behöver intensivvård. Då sjukvården är under extrem belastning har socialstyrelsen publicerat prioriteringsdirektiv vilket sedan kompletterats av regionerna (tidigare landstingen).  Dessa direktiv lyfter fram de grupper som INTE ska erbjudas intensivvård om de drabbas av covid19. Dels handlar det om personer över 80 år men även yngre som har underliggande tillstånd som fetma, diabetes, KOL, missbruk, hjärtkärl sjukdom mm. Dvs just de grupper som har störst risk att behöva sjukhusvård. Även om dessa direktiv endast gäller intensivvård har dessa direktiv tagits till intäkt för att allt oftare neka patienter sjukhusvård över huvudtaget. Detta medför en kraftig ökad dödlighet då mångas liv skulle kunna räddas med enkel och billig syrgasbehandling. Syrgasbehandling erbjuds i princip bara på sjukhus, men det kan ges även i hemmet med hjälp av en liten maskin som kallas syrgaskoncentrator. Syrgas kan också distrubueras till äldreboenden i flytande form. Det är varken dyrt eller komplicerat så det är obegripligt varför det endast erbjuds på enstaka boenden. Vi i Nätverket "Alla har rätt till syrgas" anser att denna diskriminering är oacceptabel och bedömer att den också är olaglig. Vi behöver din röst för att göra oss hörda.

Genom att skriva under intygar du att du anser att alla i Sverige ska få rätt till syrgasbehandling om de behöver det och är införstådf med att listan kommer att överlämnas till ansvariga politiker.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jenny Fjell kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...