AKUT Nya Raketskolans skolmiljö är ohållbar!

Kiruna 2017-10-19

Hej!

Vi är en grupp föräldrar som representerar elever från förskoleklass tom åk 8 på Nya Raketskolan. Vi har samlats till ett möte för att vi känner att våra barns och deras lärares skolmiljö är ohållbar. Situationen är AKUT!

• Klasstorlek
”En studie från IFAU (Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering) visar att elever som går i mindre klasser får betydligt bättre skolresultat: de får bättre emotionell och kognitiv förmåga och lär sig mer. Den bygger på jämförelser med klasser från 15 till 30 barn. Minskning med bara fem elever gav tio procent bättre kognitiv förmåga vid 13 års ålder. En ESO-rapport visar att en minskning från 24 till 17 elever gav så positiva resultat i matte och läsning att det sparade in senare insatser. Forskarna räknar på den samhällsekonomiska effekt som investeringen i små klasser ger och kommer fram till en avkastning om nio-tio procent.” Att ha klasser med upp till dryga 40 elever går emot dessa studier.
Konsekvenserna som vi ser är att det blir en rörig och pratig arbetsmiljö dagligen. Det blir stökigt i kapprum och matsal. Det är svårt för 40 elever att skapa en relation till varandra ännu svårare för alla föräldrar som hör till dessa 40 barn. Mellan eleverna blir det ofta konflikter och hårda ord. Stor del av lektionstiden går åt till att reda ut dessa konflikter och barnen mår dåligt såväl fysiskt som psykiskt.
För våra barns välmående och för att de ska nå målen KRÄVER vi att klasserna görs om till max 25 elever i varje.

• Lokaler
Klassrummen: Vi förstår att nya Raketskolan inte har tillräckligt med lokaler för fler klasser som det ser ut nu men detta måste ändras på! Förslagsvis att vi får tillbaka barackerna på skolgården.
Matsalen: Eftersom skolan är stor och många elever äter samtidigt har eleverna kort om tid att äta och får sitta ner i en miljö med hög ljudnivå. Vi upplever att barnen äter mindre på grund av detta.
För att barnen ska få arbetsro i sin dagliga arbetsmiljö KRÄVER vi att våra barn får fler lokaler att undervisas i.

• Pedagoger
Från början, på Brukarrådet och mötet för allmänheten, utlovades det 3-4 pedagoger per klass (40 elever) och möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper för att arbeta i grupprum. I verkligheten så saknas pedagoger på flera tjänster vilket medför att pedagoger tvingas vara ensam med 40 elever eller ställa in lektioner. Det finns max 2 pedagoger per 40 elever, är den ena pedagogen sjuk eller är tjänsten inte tillsatt så blir den andra ensam på 40 elever. Vad gäller grupprum så finns de ej eller är för små.
Vi upplever att flera av de behöriga lärarna söker sig från Raketskolan till bland annat Högalidskolan, Luossavaara skolan och Bergaskolan där de får arbeta två pedagoger på ca 25 elever. Enligt förra årets siffror så fanns det 57 % behöriga lärare på nya Raketskolan och 80-90% behöriga på Luossa, Berga och Högalid och vi vet att siffran för Raketskolan sjunker.
Vi KRÄVER att våra barn har rätt till behöriga lärare på samma villkor som alla barn i vår kommun.
Vi KRÄVER att ni gör vår skola till en attraktiv skola som Kirunas pedagoger vill arbeta på.• Stöd till barn med särskilda behov
Enligt skollagen är skolan skyldig att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Eleven har rätt till särskilt stöd även om eleven inte har fått en diagnos. Skollagen säger också att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolan kan inte nöja sig med att låta eleverna nå lägsta kunskapskrav. Detta är omöjligt för våra pedagoger att klara av på Nya Raketskolan.
Vi KRÄVER att skollagen efterlevs!


Vi hänvisar till ett tidigare löfte från Roger Suup i ett reportage, se http://www.kuriren.nu/tv/?clip=7914982, där han lovar att se över nya Raketskolans organisation. Detta då man såg att elever och lärare mådde bättre då klasserna delades upp till 20 elever per klassrum under tiden som mögelskadorna på lågstadiedelen åtgärdades. Vad vi vet har detta ännu inte setts över.

Vi KRÄVER att organisationen ses över och att en arbetsmiljöutredning görs för elever och personal.

Vi bjuder nu in skolchef och politiker till skolan, kom och se hur våra barns och deras pedagogers vardag ser ut!

Vi KRÄVER ett svar senast 10 november 2017.

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook