AKUT NAMNINSAMLING: Ettårige Mio ska utvisas inom ett par veckor.

bild4.jpg

Namninsamlingen för Mio's liv och framtid började i september 2020 då handläggningen av hans uppehållstillstånd började.

Den 21 januari 2021 kom det slutgiltiga beslutet, Mio ska utvisas.  

VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA ETTÅRIGE MIO FRÅN UTVISNING TILL BELARUS — DÄR HAN RISKERAR ATT HAMNA PÅ BARNHEM 

Lille Mio omhändertogs av socialtjänsten på BB, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Redan under graviditeten stod det klart att hans biologiska mamma, som lider av psykisk ohälsa, inte skulle klara av att ta hand om honom. Mios biologiska pappa i sin tur är dömd för brott och har de senaste året avtjänat ett fängelsestraff.

Nyfödde Mio placerades i ett jourhem, men fick efter en kort tid komma till ett familjehem, där han sedan dess bott. Mio har idag en stark anknytning till sina familjehemsföräldrar och till sina äldre syskon i familjehemmet. De är hans familj. Den enda familj han vet om. Mios familjehemsmamma beskriver honom som en trygg och kärleksfull liten pojke som enligt BVC utvecklas helt normalt. 

Mio känner inte sina biologiska föräldrar. Pappan har han aldrig träffat. Och mamman har han endast träffat ett fåtal gånger, då hon haft mycket kontakt med psykiatrin och varit inlagd till och från. Mamman har själv vid ett par tillfällen uttryckt att hon inte vill ha pojken. 

Trots allt detta ska Mio nu utvisas till Belarus (Vitryssland) tillsammans med sina biologiska föräldrarna, som han inte känner. Detta har Migrationsverket beslutat, trots att socialtjänsten motsätter sig beslutet och inte anser att det går ihop med barnkonventionen. De biologiska föräldrarna har överklagat utvisningsbeslutet med hänvisning till mammans psykiska ohälsa. Enligt dem kommer hon att bli tvångsvårdad om hon skickas tillbaka, vilket innebär att Mio omhändertas och placeras på barnhem. Migrationsverket avslår dock överklagandet och i domen skriver de bland annat ”att det inte gjorts sannolikt att XX riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling för det fall han omhändertas och placeras på ett barnhem”.

Enligt Migrationsverket är det alltså högst möjligt att Mio kommer att placeras på ett barnhem i Belarus, men de menar att det inte är sannolikt att han kommer utsättas för skyddsgrundande behandling där. Vad nu ”skyddsgrundande behandling” på ett barnhem i Belarus innebär?

Vi kräver att Mio ska få stanna i Sverige.
Vi kräver att Mio ska få stanna i sin familj där han är trygg och villkorslöst älskad.
Vi kräver ett nytt beslut för Mio, ett beslut som utgår från barnkonventionen.

BARNKONVENTIONEN är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. I sin dom går Migrationsverket emot barnkonventionen.

I barnkonventionen står det:

Artikel 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 4 Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

Artikel 6 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

Artikel 20 Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.  

Artikel 25 Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.  

Artikel 26 Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

Mio kan inte själv göra sin röst hörd. Nu måste vi göra det åt honom. Gör något för en liten pojke idag – skriv på för Mio.

*Mio heter egentligen något annat

 

Namninsamling i samarbete med Brinn för barnen!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att MIO kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...