Häv skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergs skola

Kontakta namninsamlingens skapare

Lundsberg återupptar skolverksamheten

2013-09-07 20:14:09

Citat från Lundsbergs skolas hemsida:

 

"Styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola känner ett stort ansvar för de elever som drabbats av Skolinspektionens drastiska beslut om tillfälligt verksamhetsförbud.

Styrelsen har under de senaste två veckorna inlett en utredning om händelseförloppet på skolan den 24 augusti och om nödvändiga åtgärder för att fullt ut säkra en trygg skolgång. I samarbete med ett starkt engagerat elevråd och en lika engagerad föräldraförening och personalkår har styrelsen vidare tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram för att ytterligare förstärka trygghetsarbetet vid skolan, innefattande bland annat utökad bemanning och föräldranärvaro på elevhemmen och löpande utvärderingar.

 

Återupptagen skolverksamhet

Då förvaltningsrätten nu fattat beslut om inhibition av Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud, kommer stiftelsen nu att återuppta skolverksamheten från och med måndag den 9 september under ledning av tillförordnade rektor Ann Kabo tillsammans med övrig skolledning.

Stiftelsen kommer att i dialog med Skolinspektionen fortsätta vidta de åtgärder som Skolinspektionen anser nödvändiga.

 

Styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola"

 

Detta innebär att denna namninsamling kommer att stängas - låt oss hoppas att vi aldrig behöver starta en liknande!

 

Jag önskar Er alla en mycket trevlig fortsatt helg.

 

Med vänlig hälsning

 

//

 

The school has re-opened and therefore the petition is closed.


RebeccaDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.