Manifestation för en folkomröstning, ny tid

Kontakta namninsamlingens skapare

Manifestation för folkomröstning 16/12 kl 12-15

2013-12-11 18:48:36

Hej
Tiden för manifestationen har ändrats eftersom mötestider har ändrats.

Kom och visa ditt stöd för en folkomröstning utanför Alceahusets huvudentré klockan 12 till 15 måndagen den 16 december.

Kan du inte vara med hela tiden så kom en stund. Vi vill att detta ska bli en folkfest så ta med din gladaste min och kanske lite värmande kaffe.

Mer information finns på följande hemsidor:
http://framtidtaljoviken.se/manifestation-for-folkomrostning/
https://www.facebook.com/events/1435738696641306/
http://osteraker.naturskyddsforeningen.se/pa-gang/

ALLA ÄR VÄLKOMNA!


Täljöviken grupp

Manifestation för folkomröstning 16/12 kl 14-15

2013-12-04 12:53:50

Hej

I augusti lämnade vi in ca 3 600 namn för en folkomröstning om byggplanerna på jordbruksmarken vid Täljöviken/Näs. Den 16 december kl 15 är det kommunfullmäktigesammanträde. Då ska man fatta beslut om det ska genomföras en folkomröstning.
Kom och visa ditt stöd för en folkomröstning utanför Alceahusets huvudentré klockan 14 till 15 måndagen den 16 december.
Försök också kontakta "dina" politiker redan nu och försök få dem att rösta ja till en folkomröstning.
Sprid detta budskap till alla du känner.
Mer information finns på följande hemsidor:
http://framtidtaljoviken.se/manifestation-for-folkomrostning/
https://www.facebook.com/events/1435738696641306/
http://osteraker.naturskyddsforeningen.se/pa-gang/
ALLA ÄR VÄLKOMNA!


Täljöviken grupp

Viktigt! Du behöver skriva på igen för folkomröstning

2013-06-19 10:57:43

VIKTIG INFORMATION

Kampanjen för att stoppa bebyggelsen på ett av vårt vackraste och äldsta kulturområde, har under våren hittills inbringat ca 2500 underskrifter. Vår ambition är att få ihop 2930 underskrifter för att därigenom kräva en folkomröstning. Efter senaste tidens skriverier i media om folkomröstningar, bl.a. i Alby, har det blivit klart att kraven på namnunderskrifter är mycket strikta. Det krävs datum för namnunderskrift, namnförtydliganden, postadress samt personnummer (10 siffror) för en giltig röst.

Således är vår lista via www.skrivunder.com inte giltig och även andra listor saknar en del information. Vi har nu gjort om listorna och har fått nya underskrifter, men vi måste ha din hjälp att snabbt komma i kontakt med så många som möjligt och be om nya och kompletta underskrifter.

Bifogat ligger en lista som du kan skriva ut och skriva under, be grannar och vänner om underskrift också. Listan kan du skicka in till Hembygdsföreningen, adress finns på listan.

Lista att skriva under

Vi kommer att finnas i centrum på torget mellan centrumbyggnaderna på följande tider. Du kan då också lämna din lista till oss där.

Torsdag 20 juni kl.16-19

Lördag 29 juni kl. 9-12

Lördag 6 juli kl. 9-12

Mer information finns på våra hemsidor.  www.naturskyddsforeningen.se/osterakerwww.milstolpen.org eller www.framtidtaljoviken.se. Där finns även kontaktinformation till våra föreningar.

Jörgen Thulstrup, telefon 070-653 28 70

Hans Rockberg, telefon 070-409 59 74

Kinna Lundin, telefon 070-556 70 41


Täljöviken grupp

Hjälp till att få fler underskrifter om Täljöviken

2013-05-11 11:09:54

Hej,

Näsängen, stränglagt hö

Ett stort tack för att du är med och stödjer uppropet ”Stoppa
byggplanerna för Täljöviken”.  Uppropet tickar på, just nu med snart 900
namn på nätet och drygt 300 i pappersformat.  Vi behöver dig som
ambassadör för att föra budskapet vidare. Visst skall vi bygga i kommunen men inte på ett 1000-årigt kulturarv, ett av kommunens finaste kultur- och
naturområden.  Täljöviken är ett ypperligt rekreationsområde som förstärker
Näsuddens naturreservat och ligger på gång- och cykelavstånd från Åkersberga. För mera information se hemsidan www.framtidtaljoviken.se

Hör med vänner, arbetskamrater, grannar och andra du träffar om de kan tänka sig vara med i uppropet. Sätt ett mål och försök få med fyra eller fem personer. Detta skulle ge uppropet ytterligare ett lyft.

 

Naturskyddsföreningen i Österåker och
Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening.


Täljöviken gruppDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.