Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Senaste nytt om namninsamlingen!

2015-02-08 11:48:24

Namninsamlingen har redovisats till följande:

 • Lantbruksdepartementet och dess minister
 • Jordbruksverket
 • Distriktsveterinärererna
 • Rikspolisstyrelsen
 • Samtliga 21 länsstyrelser i landet 
 • Djurskyddet Sverige

Vi har endast fått svar från Djurskyddet Sverige som tackar för informationen, samt från Jordsbruksverket som skickade ett svar den 5/2. 

Länk till svaret från Jordbruksverket:

http://hittekatter.ifokus.se/u2/5c902a8a25e7da8a9e063cebafa1ef54/default/svar-namninsamlingen-jordbruksverket.pdf 

 

Skickade idag (8/2) följande svar till Jordbruksverket om att vi kommer inkomma med ett mera genomarbetat svar:

"Tack för svaret!


Vi kommer att bemöta ert svar då det inte verkar som ni riktigt förstått problematiken som gjort att vi startade namninsamlingen. Nu blev det tyvärr lite som att ni ger oss en klapp på axeln för vårt stora engagemang, men sedan i styvmoderlig ton talar om att ni tänker fortsätta precis som ni alltid gjort. 


När det gäller förslaget till ny djurskyddslag finns det en del kvar att önska vad gäller målgruppen hemlösa katter, vilket även framförts i samband med att förslaget låg ute på remiss. Vi vill även förtydliga att vi haft kontakt med forskare inom området hemlösa katter, bland annat Margret Slater. Hon och många andra är förtvivlade över svenska myndigheters avlivningsvänliga hållning samt det sätt på vilket man valt att tolka hennes och andra forskares arbeten. 


Att problemet med hemlösa katter har sin rot i oansvariga kattägare är naturligtvis ingen nyhet för oss som är engagerade i hittekatts-branschen. Det är en verklighet  vi arbetar med varje dag och på olika sätt försöker förändra. Vi anser dock att även myndigheter och beslutsfattare har sitt ansvar i det arbetet. Vi höjer till exempel inte katternas status genom att avliva friska katter. Det cementerar istället rådande värderingar. 


Vi kommer att återkomma med ett mer utförligt svar till Jordbruksverket då vi vill har mera ut av vårt stora engagemang än vad som nu blev fallet. Frågan är för viktig för att negligeras. 


Mvh Lena Lindell / Nätverket Hittekatter iFokus"


Hittekatter.iFokus.se

Redovisning av namninsamlingen

2014-10-26 19:31:43

Detta email med PDF fil av namnlistan (22.071 namn) har idag skickats till Landbygdsminister Sven-Erik Bucht samt till registrator för Landbygdsdepartementet. Samtliga Länsstyrelser, Jordbruksverket, Djurskyddet Sverige samt de olika partierna i riksdagen kommer även att få ta del av den inom kort. 

Till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vill på detta sätt redovisa namninsamlingen "Sluta Avliva Katter För Mina Skattepengar" . 

Namninsamlingen startade den 3/3 2013 som en protest mot hur de svenska djurskyddsmyndigheterna hanterar problemet hemlösa katter. Namninsamlingen avslutades efter valdagen 2014. Vi har tidigare informerat Lantbruksdepartementet om namninsamlingen i samband med Hittekattens Dag den 1/9 2013 samt vid nyåret 2014. Vi vill nu slutredovisa namninsamlingen i samband med att den avslutats. Namninsamlingen har undertecknats av 22.071 personer. Namnlistorna finns med i bifogad fil.   

Vi som initierat namninsamlingen är nätverket Hittekatter iFokus samt de båda föreningarna Göteborgs Katthjälp och Livbojen. Detta efter att ha studerat många djurskyddsärenden som gällt hemlösa katter. 

Tyvärr visar det sig att nästan alla katter, som omhändertagits efter beslut av landets länsstyrelser, avlivas. Det händer även när det finns väntande hem till katterna. Ett hanterande som kostar mycket pengar och blivit en god inkomstkälla för de djurpensionat, skyttar, djurambulanser och andra aktörer som har avtal med polisen. Ofta utan att ha särskilt mycket kunskaper om den här målgruppen katter. Kompetensen finns istället inom den ideella sektorn där eldsjälar skaffat sig mycket erfarenheter och kunskaper genom praktiskt arbete parat med studier av pågående forskning i ämnet hemlösa katter. 

Här är texten till namninsamlingen:

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna.

Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig.

Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av mina skattepengar tar således varje år - mot min vilja - tusentals beslut om att avliva katter som hade kunnat bli omplacerade om viljan att förbättra det skattefinansierade djurskyddsarbete hade funnits. Detta är inte acceptabelt!

Jag kräver härmed att Jordbruksverket ser till att ansvarig personal på såväl Länsstyrelserna som på de djurpensionat/katthem som inhyser de av myndigheterna omhändertagna katter har (eller får!) den utbildning som krävs, och som är baserad på rådande forskning, för att kunna ge hemlösa katter en rättvis och rättssäker bedömning. Bedömningen måste därtill göras på den plats där katten inackorderas efter omhändertagandet och inte på en veterinärklinik eller motsvarande, eftersom de flesta djur blir stressade av transporter och besök i främmande miljö.

Jag kräver också att Jordbruksverket kontaktar världens mest framstående forskare när det gäller hemlösa katter och hantering av dessa, Dr. Margaret R. Slater. Dr Slater föreläser i ämnet utomlands, och kan sannolikt bidra med lämpligt utbildningsmaterial till svenska myndigheter och djurpensionat/katthem.

Hittekatter.iFokus.se

Länk till namninsamlingen:  

 

Med vänliga hälsningar

Lena Lindell - Hittekatter iFokus. 


Hittekatter.iFokus.se

Redovisningen av namninsamlingen något fördröjd pga ny regering

2014-10-16 17:47:59

Av taktiska skäl har vi väntat något med att slutredovisa namninsamlingen. Som ni alla vet har vi fått en ny regering och det drog ut lite på tiden innan de nya ministrarna presenterades. Ny lantbruksminster är Sven-Erik Bucht. 

Under tiden har det dock kommit in ytterligare namn på listan. Det fattas nu bara 145 namn på till 22.000 namn. Det vore därför frestande att göra ett sista ryck för att komma dit. 

Hjälpt oss därför gärna att dela en sista gång! 

Räknar med att slutredovisa senast den 31/10 till Lantbruksminstern, övriga partier och myndigheter. 

Vår nya Lantbruksminister: 

Porträtt på Sven-Erik Bucht


Hittekatter.iFokus.se

Tack alla 21.663 personer som skrivit under!

2014-09-16 18:37:38

Namninsamlingen har nu gått mot sitt slut. Vi kan konstatera att vi är många som vill ha en ändring till stånd när det gäller hur hemlösa och omhändertagna katter hanteras. Även om denna namninsamling nu är över måste arbetet för en förändring fortsätta. Ett arbete som alltid börjar hos oss själva. Genom att föregå med gott exempel som kattägare gör vi alla en hedervärd insats. Vi kan alla hjälpas åt att få upp ögonen på vår omgivning när det gäller vikten av kastrering och att på andra sätt ta ansvar för de katter var och en har. Nu när valet är över och nya politiker intar maktens korridorer är det viktigt att påminna dem om det stora djurskyddsproblem hemlösa katter innebär och att en skärpt lagstiftning behöver komma till. Sverige behöver bli bättre på att värdesätta det arbete som den ideella sektorn bedriver när det kommer till hemlösa katter. En sektor som blivit specialister på denna målgrupp katter. 

Inom någon vecka komma beslutsfattare och myndigheter få ta del av namninsamlingens slutresultat. De har tidigare fått ta del av den vid två tillfällen. Första gången vid Hittekattens dag den 1/9 2013 då det var 8402 namn på listan. Andra gången vid nyåret 2014 när 11.402 personer hade skrivit under. När namninsamlingen nu stänger kan vi konstatera att den blivit den 3:e mest uppmärksammade namninsamlingen på Skrivunder.com genom tiderna (efter Fyrverkeribegränsningar och Fyrverkeriuppror). 

Än en gång - Stort Tack! 

Nu kämpar vi vidare! 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något och tillsammans kan vi göra underverk! 


Hittekatter.iFokus.se

Över 20.000 underskifter i namninsamlingen!

2014-08-31 12:58:26

Tusen tack till alla som skrivit under och delat! Det är fortfarande 14 dagar kvar tills namninsamlingen stänger. Så nu fortsätter vi att göra vad vi kan för att nå ännu flera! 


Hittekatter.iFokus.se

SLUTSPURTEN I NAMNINSAMLINGEN!

2014-08-26 21:05:15

Nu går vi in i slutspurten! 19 dagar kvar tills insamlingen avslutas på valdagen den 14/9 kl. 24:00. 18.374 underskrifter är det just nu. Hjälp oss dela till alla du känner så vi blir ännu flera på listan innan beslutsfattarna och myndigheterna får ta del av slutresultatet.  

 

Hemlösa katters öde ska inte bli en inkomstkälla för olika typer av företag! Skattepengarna kan användas på ett mycket effektivare och humanare sätt än vad som är fallet nu. 

Tack alla som skriver under och delar! 


Hittekatter.iFokus.se

Nu 15.278 namn!

2014-03-22 11:03:24

Namninsamlingen sprids vidare och får flera och flera underskrifter. Samtidigt har en länsstyrelses djurskyddsenhet menat att det inte stämmer att så många katter blir avlivade. Detta har kommit från en av de Länsstyrelser som är bland de mest avlivningsinriktade i hela landet. Polisen där har avtal med ett företag som tjänar bra med pengar på att omhänderta katter på beslut av myndigheten.

Samtidigt som denna Länsstyrelse menar att de gör vad de kan för att omplacera katterna yttrar de följande i en konversation om namninsamlingen:

"Tyvärr kan vi inte samarbeta med flera av de ideella krafterna eftersom de inte accepterar avlivning som en metod att minska lidande. Samarbete med dessa hade i vissa fall inneburit att Länsstyrelsen bidrog till onödigt lidande och därmed främjade lagstridigt beteende".

Här handlar det om en konflikt i synen på katters så kallade lidande. Våra myndigheter har fått för sig att allt vad skygga katter heter (för dem är allt vad skyggt heter i regel detsamma som förvildat) lider så svårt av att omhändertas att de mår bäst av att dö punkt slut. Det är här de stödjer sig på en studie av Turner, Kessler från 1999 som de har missuppfattat enligt forskarna själva. Studien handlade om hur olika målgrupper av katter reagerade på olika typer av katthemsmiljöer, inte om huruvida det var olämpligt att ta in skygga katter. Forskarna har i den kommunikation vi själv haft med dem våren 2013 svarat att det inte finns något som hindrar att man ta sig ann skygga katter om man har kompetensen att bemöta dem på ett adekvat sätt och möjligheten att anpass miljön för dem.  Forskarna förordar även jourhem och TNR som alternativ.

Yttranden likt det som vi fått från denna Länsstyrelse gör att namnsinsamlingen blir ändå viktigare. Vi tackar er alla som stödjer namninsamlingen! Det måste blir ett slut på galenskaperna och det bakåtsträvande förhållningssättet som råder i vårt land när det gäller synen på hemlösa katter.


Hittekatter.iFokus.se

Rapport om namninsamlingen

2014-01-05 08:47:26

Rapport om namninsamlingen.

den 3 januari 2014 kl. 13:34

Har nu den 2-3/1 kontaktat följande via epost:

 • Landsbygdsdepartementet och Landsbygdsministern.
 • Jordbruksverket kansliet & direkt till Helena Kättström.
 • Samtliga Länsstyrelser i landet.
 • Djurskyddet Sverige via Åsa Hagelstedt
 • Samtliga Riksdagspartier och flera olika politiker inom respektiva parti.

 

Förutom brev som informerar om namninsamlingen bifogades även en pdf fil med namnlistorna av den 1/1 med 11.402 underskrifter.

 

Brevets text (med lite variation i inledning beroende på mottagaren):

 

Vill på detta sätt informera om den pågående namninsamlingen med titeln "Sluta Avliva Katter För Mina Skattepengar".

 

Namninsamlingen startade den 3/3 2013 som en protest mot hur de svenska djurskyddsmyndigheterna hanterar problemet hemlösa katter. Vi planerar att fortsätta insamlingen till och med valdagen 2014. Vi har tidigare informerat Landsbygdsdepartementet och dess minister om namninsamlingen i samband med Hittekattens Dag den 1/9. Vi vill nu, när det blivit nytt år, även kontakta alla partierna i Riksdagen. Via denna epost finns namnlistorna bifogade som den 1/1 2014 hade undertecknats av 11.402 personer.  Något som gör namninsamlingen till den 3:e mest populära namninsamlingen på Skrivunder.com under 2013 och den 5:e populäraste som förekommit där.

 

Vi som initierat namninsamlingen är nätverket Hittekatter iFokus samt de båda föreningarna Göteborgs Katthjälp och Livbojen. Detta efter att ha studerat många djurskyddsärenden som gällt hemlösa katter.

 

Tyvärr visar det sig att nästan alla katter som omhändertagits efter beslut av landets länsstyrelser avlivas. Det händer även när det finns väntande hem till katterna. Ett hanterande som kostar mycket pengar och blivit en god inkomstkälla för de djurpensionat, skyttar och andra aktörer som har avtal med polisen. Ofta utan att ha särskilt mycket kunskaper om den här målgruppen katter. Kompetensen finns istället inom den ideella sektorn där eldsjälar skaffat sig mycket erfarenheter och kunskaper genom praktiskt arbete parat med studier av pågående forskning i ämnet hemlösa katter.

 

Här är texten till namninsamlingen:

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna.

Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig.

 

Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av mina skattepengar tar således varje år - mot min vilja - tusentals beslut om att avliva katter som hade kunnat bli omplacerade om viljan att förbättra det skattefinansierade djurskyddsarbete hade funnits. Detta är inte acceptabelt!

Jag kräver härmed att Jordbruksverket ser till att ansvarig personal på såväl Länsstyrelserna som på de djurpensionat/katthem som inhyser de av myndigheterna omhändertagna katter har (eller får!) den utbildning som krävs, och som är baserad på rådande forskning, för att kunna ge hemlösa katter en rättvis och rättssäker bedömning. Bedömningen måste därtill göras på den plats där katten inackorderas efter omhändertagandet och inte på en veterinärklinik eller motsvarande, eftersom de flesta djur blir stressade av transporter och besök i främmande miljö.

 

Jag kräver också att Jordbruksverket kontaktar världens mest framstående forskare när det gäller hemlösa katter och hantering av dessa, Dr. Margaret R. Slater. Dr Slater föreläser i ämnet utomlands, och kan sannolikt bidra med lämpligt utbildningsmaterial till svenska myndigheter och djurpensionat/katthem.

 

Hittekatter.iFokus.se

Länk till namninsamlingen: http://www.skrivunder.com/sluta_avliva_katter_med_mina_skattepengar

 

 


Hittekatter.iFokus.se

Nytt krafttag i Namninsamlingen inför ny kontakt med Beslutsfattarna.

2013-12-27 18:21:57

11.178 namn på listan! Nu tar vi ett krafttag innan det blir dags för nästa kontakt med beslutsfattare, myndigheter och denna gång även med partierna i oppositionen. Det kommer att göras efter den 31/12. Eftersom det är valår 2014 kommer namninsamlingen sedan att pågår till Riksdagsvalet i september 2014.

Tack alla som skriver under och delar!

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År och hoppas på bättre dagar för de hemlösa katterna!


Hittekatter.iFokus.se

Nu över 10.000 namn på listan!

2013-10-27 09:39:39

Namninsamlingen "Sluta avliva katter med mina skattepengar" har nu över 10.000 underskrifter. Det är vi mycket glada över! Efter nyårshelgen kommer vi att informera våra beslutsfattare och myndigheter igen. (De fick information den 2/9 efter hittekattens dag). Då kommer vi även gå ut till de politiska partierna i oppositionen.

Vi vill tacka dig som stödjer namninsamlingen! Forsätt gärna att dela och sprida naminsamlingen till din omgivning!

Lena Lindell - Hittekatter iFokus och en av initiativtagarna bakom namninsamlingen.


Hittekatter.iFokus.seDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...