Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Senaste nytt om namninsamlingen!

2015-02-08 12:48

Namninsamlingen har redovisats till följande:

 • Lantbruksdepartementet och dess minister
 • Jordbruksverket
 • Distriktsveterinärererna
 • Rikspolisstyrelsen
 • Samtliga 21 länsstyrelser i landet 
 • Djurskyddet Sverige

Vi har endast fått svar från Djurskyddet Sverige som tackar för informationen, samt från Jordsbruksverket som skickade ett svar den 5/2. 

Länk till svaret från Jordbruksverket:

http://hittekatter.ifokus.se/u2/5c902a8a25e7da8a9e063cebafa1ef54/default/svar-namninsamlingen-jordbruksverket.pdf 

 

Skickade idag (8/2) följande svar till Jordbruksverket om att vi kommer inkomma med ett mera genomarbetat svar:

"Tack för svaret!


Vi kommer att bemöta ert svar då det inte verkar som ni riktigt förstått problematiken som gjort att vi startade namninsamlingen. Nu blev det tyvärr lite som att ni ger oss en klapp på axeln för vårt stora engagemang, men sedan i styvmoderlig ton talar om att ni tänker fortsätta precis som ni alltid gjort. 


När det gäller förslaget till ny djurskyddslag finns det en del kvar att önska vad gäller målgruppen hemlösa katter, vilket även framförts i samband med att förslaget låg ute på remiss. Vi vill även förtydliga att vi haft kontakt med forskare inom området hemlösa katter, bland annat Margret Slater. Hon och många andra är förtvivlade över svenska myndigheters avlivningsvänliga hållning samt det sätt på vilket man valt att tolka hennes och andra forskares arbeten. 


Att problemet med hemlösa katter har sin rot i oansvariga kattägare är naturligtvis ingen nyhet för oss som är engagerade i hittekatts-branschen. Det är en verklighet  vi arbetar med varje dag och på olika sätt försöker förändra. Vi anser dock att även myndigheter och beslutsfattare har sitt ansvar i det arbetet. Vi höjer till exempel inte katternas status genom att avliva friska katter. Det cementerar istället rådande värderingar. 


Vi kommer att återkomma med ett mer utförligt svar till Jordbruksverket då vi vill har mera ut av vårt stora engagemang än vad som nu blev fallet. Frågan är för viktig för att negligeras. 


Mvh Lena Lindell / Nätverket Hittekatter iFokus"


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (27)

Redovisning av namninsamlingen

2014-10-26 20:31

Detta email med PDF fil av namnlistan (22.071 namn) har idag skickats till Landbygdsminister Sven-Erik Bucht samt till registrator för Landbygdsdepartementet. Samtliga Länsstyrelser, Jordbruksverket, Djurskyddet Sverige samt de olika partierna i riksdagen kommer även att få ta del av den inom kort. 

Till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vill på detta sätt redovisa namninsamlingen "Sluta Avliva Katter För Mina Skattepengar" . 

Namninsamlingen startade den 3/3 2013 som en protest mot hur de svenska djurskyddsmyndigheterna hanterar problemet hemlösa katter. Namninsamlingen avslutades efter valdagen 2014. Vi har tidigare informerat Lantbruksdepartementet om namninsamlingen i samband med Hittekattens Dag den 1/9 2013 samt vid nyåret 2014. Vi vill nu slutredovisa namninsamlingen i samband med att den avslutats. Namninsamlingen har undertecknats av 22.071 personer. Namnlistorna finns med i bifogad fil.   

Vi som initierat namninsamlingen är nätverket Hittekatter iFokus samt de båda föreningarna Göteborgs Katthjälp och Livbojen. Detta efter att ha studerat många djurskyddsärenden som gällt hemlösa katter. 

Tyvärr visar det sig att nästan alla katter, som omhändertagits efter beslut av landets länsstyrelser, avlivas. Det händer även när det finns väntande hem till katterna. Ett hanterande som kostar mycket pengar och blivit en god inkomstkälla för de djurpensionat, skyttar, djurambulanser och andra aktörer som har avtal med polisen. Ofta utan att ha särskilt mycket kunskaper om den här målgruppen katter. Kompetensen finns istället inom den ideella sektorn där eldsjälar skaffat sig mycket erfarenheter och kunskaper genom praktiskt arbete parat med studier av pågående forskning i ämnet hemlösa katter. 

Här är texten till namninsamlingen:

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna.

Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig.

Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av mina skattepengar tar således varje år - mot min vilja - tusentals beslut om att avliva katter som hade kunnat bli omplacerade om viljan att förbättra det skattefinansierade djurskyddsarbete hade funnits. Detta är inte acceptabelt!

Jag kräver härmed att Jordbruksverket ser till att ansvarig personal på såväl Länsstyrelserna som på de djurpensionat/katthem som inhyser de av myndigheterna omhändertagna katter har (eller får!) den utbildning som krävs, och som är baserad på rådande forskning, för att kunna ge hemlösa katter en rättvis och rättssäker bedömning. Bedömningen måste därtill göras på den plats där katten inackorderas efter omhändertagandet och inte på en veterinärklinik eller motsvarande, eftersom de flesta djur blir stressade av transporter och besök i främmande miljö.

Jag kräver också att Jordbruksverket kontaktar världens mest framstående forskare när det gäller hemlösa katter och hantering av dessa, Dr. Margaret R. Slater. Dr Slater föreläser i ämnet utomlands, och kan sannolikt bidra med lämpligt utbildningsmaterial till svenska myndigheter och djurpensionat/katthem.

Hittekatter.iFokus.se

Länk till namninsamlingen:  

 

Med vänliga hälsningar

Lena Lindell - Hittekatter iFokus. 


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (24)

Redovisningen av namninsamlingen något fördröjd pga ny regering

2014-10-16 19:47

Av taktiska skäl har vi väntat något med att slutredovisa namninsamlingen. Som ni alla vet har vi fått en ny regering och det drog ut lite på tiden innan de nya ministrarna presenterades. Ny lantbruksminster är Sven-Erik Bucht. 

Under tiden har det dock kommit in ytterligare namn på listan. Det fattas nu bara 145 namn på till 22.000 namn. Det vore därför frestande att göra ett sista ryck för att komma dit. 

Hjälpt oss därför gärna att dela en sista gång! 

Räknar med att slutredovisa senast den 31/10 till Lantbruksminstern, övriga partier och myndigheter. 

Vår nya Lantbruksminister: 

Porträtt på Sven-Erik Bucht


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (23)

Tack alla 21.663 personer som skrivit under!

2014-09-16 20:37

Namninsamlingen har nu gått mot sitt slut. Vi kan konstatera att vi är många som vill ha en ändring till stånd när det gäller hur hemlösa och omhändertagna katter hanteras. Även om denna namninsamling nu är över måste arbetet för en förändring fortsätta. Ett arbete som alltid börjar hos oss själva. Genom att föregå med gott exempel som kattägare gör vi alla en hedervärd insats. Vi kan alla hjälpas åt att få upp ögonen på vår omgivning när det gäller vikten av kastrering och att på andra sätt ta ansvar för de katter var och en har. Nu när valet är över och nya politiker intar maktens korridorer är det viktigt att påminna dem om det stora djurskyddsproblem hemlösa katter innebär och att en skärpt lagstiftning behöver komma till. Sverige behöver bli bättre på att värdesätta det arbete som den ideella sektorn bedriver när det kommer till hemlösa katter. En sektor som blivit specialister på denna målgrupp katter. 

Inom någon vecka komma beslutsfattare och myndigheter få ta del av namninsamlingens slutresultat. De har tidigare fått ta del av den vid två tillfällen. Första gången vid Hittekattens dag den 1/9 2013 då det var 8402 namn på listan. Andra gången vid nyåret 2014 när 11.402 personer hade skrivit under. När namninsamlingen nu stänger kan vi konstatera att den blivit den 3:e mest uppmärksammade namninsamlingen på Skrivunder.com genom tiderna (efter Fyrverkeribegränsningar och Fyrverkeriuppror). 

Än en gång - Stort Tack! 

Nu kämpar vi vidare! 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något och tillsammans kan vi göra underverk! 


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (43)

Över 20.000 underskifter i namninsamlingen!

2014-08-31 14:58

Tusen tack till alla som skrivit under och delat! Det är fortfarande 14 dagar kvar tills namninsamlingen stänger. Så nu fortsätter vi att göra vad vi kan för att nå ännu flera! 


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (40)

SLUTSPURTEN I NAMNINSAMLINGEN!

2014-08-26 23:05

Nu går vi in i slutspurten! 19 dagar kvar tills insamlingen avslutas på valdagen den 14/9 kl. 24:00. 18.374 underskrifter är det just nu. Hjälp oss dela till alla du känner så vi blir ännu flera på listan innan beslutsfattarna och myndigheterna får ta del av slutresultatet.  

 

Hemlösa katters öde ska inte bli en inkomstkälla för olika typer av företag! Skattepengarna kan användas på ett mycket effektivare och humanare sätt än vad som är fallet nu. 

Tack alla som skriver under och delar! 


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (57)

Nu 15.278 namn!

2014-03-22 12:03

Namninsamlingen sprids vidare och får flera och flera underskrifter. Samtidigt har en länsstyrelses djurskyddsenhet menat att det inte stämmer att så många katter blir avlivade. Detta har kommit från en av de Länsstyrelser som är bland de mest avlivningsinriktade i hela landet. Polisen där har avtal med ett företag som tjänar bra med pengar på att omhänderta katter på beslut av myndigheten.

Samtidigt som denna Länsstyrelse menar att de gör vad de kan för att omplacera katterna yttrar de följande i en konversation om namninsamlingen:

"Tyvärr kan vi inte samarbeta med flera av de ideella krafterna eftersom de inte accepterar avlivning som en metod att minska lidande. Samarbete med dessa hade i vissa fall inneburit att Länsstyrelsen bidrog till onödigt lidande och därmed främjade lagstridigt beteende".

Här handlar det om en konflikt i synen på katters så kallade lidande. Våra myndigheter har fått för sig att allt vad skygga katter heter (för dem är allt vad skyggt heter i regel detsamma som förvildat) lider så svårt av att omhändertas att de mår bäst av att dö punkt slut. Det är här de stödjer sig på en studie av Turner, Kessler från 1999 som de har missuppfattat enligt forskarna själva. Studien handlade om hur olika målgrupper av katter reagerade på olika typer av katthemsmiljöer, inte om huruvida det var olämpligt att ta in skygga katter. Forskarna har i den kommunikation vi själv haft med dem våren 2013 svarat att det inte finns något som hindrar att man ta sig ann skygga katter om man har kompetensen att bemöta dem på ett adekvat sätt och möjligheten att anpass miljön för dem.  Forskarna förordar även jourhem och TNR som alternativ.

Yttranden likt det som vi fått från denna Länsstyrelse gör att namnsinsamlingen blir ändå viktigare. Vi tackar er alla som stödjer namninsamlingen! Det måste blir ett slut på galenskaperna och det bakåtsträvande förhållningssättet som råder i vårt land när det gäller synen på hemlösa katter.


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (68)

Rapport om namninsamlingen

2014-01-05 09:47

Rapport om namninsamlingen.

den 3 januari 2014 kl. 13:34

Har nu den 2-3/1 kontaktat följande via epost:

 • Landsbygdsdepartementet och Landsbygdsministern.
 • Jordbruksverket kansliet & direkt till Helena Kättström.
 • Samtliga Länsstyrelser i landet.
 • Djurskyddet Sverige via Åsa Hagelstedt
 • Samtliga Riksdagspartier och flera olika politiker inom respektiva parti.

 

Förutom brev som informerar om namninsamlingen bifogades även en pdf fil med namnlistorna av den 1/1 med 11.402 underskrifter.

 

Brevets text (med lite variation i inledning beroende på mottagaren):

 

Vill på detta sätt informera om den pågående namninsamlingen med titeln "Sluta Avliva Katter För Mina Skattepengar".

 

Namninsamlingen startade den 3/3 2013 som en protest mot hur de svenska djurskyddsmyndigheterna hanterar problemet hemlösa katter. Vi planerar att fortsätta insamlingen till och med valdagen 2014. Vi har tidigare informerat Landsbygdsdepartementet och dess minister om namninsamlingen i samband med Hittekattens Dag den 1/9. Vi vill nu, när det blivit nytt år, även kontakta alla partierna i Riksdagen. Via denna epost finns namnlistorna bifogade som den 1/1 2014 hade undertecknats av 11.402 personer.  Något som gör namninsamlingen till den 3:e mest populära namninsamlingen på Skrivunder.com under 2013 och den 5:e populäraste som förekommit där.

 

Vi som initierat namninsamlingen är nätverket Hittekatter iFokus samt de båda föreningarna Göteborgs Katthjälp och Livbojen. Detta efter att ha studerat många djurskyddsärenden som gällt hemlösa katter.

 

Tyvärr visar det sig att nästan alla katter som omhändertagits efter beslut av landets länsstyrelser avlivas. Det händer även när det finns väntande hem till katterna. Ett hanterande som kostar mycket pengar och blivit en god inkomstkälla för de djurpensionat, skyttar och andra aktörer som har avtal med polisen. Ofta utan att ha särskilt mycket kunskaper om den här målgruppen katter. Kompetensen finns istället inom den ideella sektorn där eldsjälar skaffat sig mycket erfarenheter och kunskaper genom praktiskt arbete parat med studier av pågående forskning i ämnet hemlösa katter.

 

Här är texten till namninsamlingen:

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna.

Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig.

 

Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av mina skattepengar tar således varje år - mot min vilja - tusentals beslut om att avliva katter som hade kunnat bli omplacerade om viljan att förbättra det skattefinansierade djurskyddsarbete hade funnits. Detta är inte acceptabelt!

Jag kräver härmed att Jordbruksverket ser till att ansvarig personal på såväl Länsstyrelserna som på de djurpensionat/katthem som inhyser de av myndigheterna omhändertagna katter har (eller får!) den utbildning som krävs, och som är baserad på rådande forskning, för att kunna ge hemlösa katter en rättvis och rättssäker bedömning. Bedömningen måste därtill göras på den plats där katten inackorderas efter omhändertagandet och inte på en veterinärklinik eller motsvarande, eftersom de flesta djur blir stressade av transporter och besök i främmande miljö.

 

Jag kräver också att Jordbruksverket kontaktar världens mest framstående forskare när det gäller hemlösa katter och hantering av dessa, Dr. Margaret R. Slater. Dr Slater föreläser i ämnet utomlands, och kan sannolikt bidra med lämpligt utbildningsmaterial till svenska myndigheter och djurpensionat/katthem.

 

Hittekatter.iFokus.se

Länk till namninsamlingen: http://www.skrivunder.com/sluta_avliva_katter_med_mina_skattepengar

 

 


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (13)

Nytt krafttag i Namninsamlingen inför ny kontakt med Beslutsfattarna.

2013-12-27 19:21

11.178 namn på listan! Nu tar vi ett krafttag innan det blir dags för nästa kontakt med beslutsfattare, myndigheter och denna gång även med partierna i oppositionen. Det kommer att göras efter den 31/12. Eftersom det är valår 2014 kommer namninsamlingen sedan att pågår till Riksdagsvalet i september 2014.

Tack alla som skriver under och delar!

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År och hoppas på bättre dagar för de hemlösa katterna!


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (27)

Nu över 10.000 namn på listan!

2013-10-27 10:39

Namninsamlingen "Sluta avliva katter med mina skattepengar" har nu över 10.000 underskrifter. Det är vi mycket glada över! Efter nyårshelgen kommer vi att informera våra beslutsfattare och myndigheter igen. (De fick information den 2/9 efter hittekattens dag). Då kommer vi även gå ut till de politiska partierna i oppositionen.

Vi vill tacka dig som stödjer namninsamlingen! Forsätt gärna att dela och sprida naminsamlingen till din omgivning!

Lena Lindell - Hittekatter iFokus och en av initiativtagarna bakom namninsamlingen.


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (30)

Döden Som Lösning Till Ett Högt Pris

2013-09-29 20:59

Detta är en artikel som vi publicerat på Hittekatter iFokus idag. Den sammanfattar varför den här namninsamlingen är så viktig. En namninsamling som i skrivande stund har 9337 underskrifter. Tack alla som stödjer den!

I vårt land är hemlösa katter laglösa. Det gäller särskilt de katter som uppfattas som skygga och inte har någon ID-märkning. Så som de flesta Länsstyrelserna valt att tolka lagen innebär den Svenska djurskyddslagstiftningen inget annat än döden för dessa katter. Myndigheterna hänvisar som försvar till forskning som de har misstolkat. I Västra Götalands län arbetar inspektörerna efter en rutin som mer bygger på hundars beteenden. En rutin som gör det näst intill omöjligt för en katt att komma levande ur ett omhändertagande.

 

Jordbruksverkets syn

"Djurskyddslagen är skriven för att verka förebyggande och gäller på individnivå, vilket betyder att varje djurs välfärd är viktig. Detta betyder dock inte att det i varje situation är bäst för ett djur att få leva vidare, utan det måste bedömas i varje enskilt fall, där det förstås finns flera faktorer att ta hänsyn till. Ibland är avlivning det bästa alternativet för att undvika att djur ska lida. Det är alltid ett svårt beslut, men det får inte hindra oss från att se till djurens bästa" Helena Kättström, Jordbruksverket.

 

Praktisk tillämpning i verkligheten

I praktiken är det dock så gott som alltid avlivning som gäller för omhändertagna huskatter. När det handlar om hemlösa katter ska det mycket till för att en sådan katt ska bedömas som omplaceringsbar. De katter som bedöms omplaceringsbara får 14 dagar på sig att hitta nytt hem. Annars avlivas även dessa. Hur det går med omplaceringen beror på vilken syn djurhemmet har som fått avtal att stalla upp katterna. Vissa av dessa har bara ekonomiska intressen i sitt uppdrag och har inte djuret en dag längre än vad de får betalt för. De lägger inte heller särskilt mycket tid på att finna ett hem åt katterna. Att fånga in, stalla upp och avliva katter har blivit en inkomstkälla. Pengar som tas från våra skattemedel.

 

Beslutsordningen

Det är Länsstyrelsen som beslutar att katter ska omhändertas. Länsstyrelsen ger sedan uppdraget vidare till Polisen för verkställandet. Polisen har i sin tur har avtal med olika externa aktörer för den uppgiften. Det kan vara skyttar, uppstallningshem (oftast djurpensionat) och deras veterinärer. Länsstyrelsen har inget inflytande över vilken veterinär som anlitas, inte heller över vilka uppstallningshem. Det räknas som fullgott att det är en allmänpraktiserande veterinär. Även om det är Länsstyrelsernas veterinärer som fattar beslutet om avlivningen har dessa aldrig sett katten ifråga. De gör bedömningen på det skriftliga underlag som den veterinär gjort som uppstallningshemmet anlitat.  Dessa underlag är inte särskilt ingående utan består av ett antal kryssfrågor med några kortfattade öppna formuleringar. En katt kan t.ex avlivas för att den bedöms ha ett "vilt sinnelag".

Länsstyrelsen i Västra Götalands rutin

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län har en rutin som de arbetar efter när de får in en anmälan om hemlösa katter. Se följande pdf-dokument!

Det är inga omfattande utredningar som ligger bakom bedömningen om en katt anses förvildad eller tam. Om Länsstyrelsen i Västra Götaland  får in en anmälan om hemlösa katter samordnas tillsynen med andra resor, man åker i regel aldrig ut "bara" för katten/katternas skull. När inspektörerna kommer till platsen ägnar de max en halvtimme åt att leta efter katten/katterna. Hittar de inga katter sätter då upp lappar och uppmanar eventuell ägare att höra av sig. Efter 7 dagar omhändertas sedan katterna.

För att katterna ska bedömas som omplaceringsbara ska de visa sig tama inför främmande personer och får max 7 dagar på sig att visa detta. Flyr katten utan att komma tillbaka och kontrollera sin situation och äta det foder en främmande person har hällt upp anses katten förvildad och icke omplaceringsbar. Om katten inte visar några tecken på att bli tamare eller söka kontakt (med dessa främmande personer inom 7-8 dagar då lapparna hänger ute) ska katten inte fångas in och tvingas leva inomhus, den ska istället avlivas.  (katten fångas in men avlivas istället).

Om Länsstyrelsen sedan bedömer att katten kan sättas på djurhem (ofta affärsdrivande djurpensionat)  kan den omplaceras om den visar framsteg enligt Länsstyrelsens kriterier*. Detta ska dock ske inom 14 dagar. Lyckas man inte omplacera katten inom dessa 14 dagar ska den istället avlivas (alltså även fast den visar sig vara omplaceringsbar).

*Kriterier för att klassas om omplaceringsbar:

Katten ska inom 7 dagar visa tecken på att vara så pass socialiserad mot människor (främmande människor i en främmande miljö) att den stryker sig mot en låtsas hand och inte visar stress symtom som flykt eller apati.

Katten ska under de första 7 dagarna göra klara framsteg och det ska gå att utföra en godtagbar tillsyn av den. (Kroppsvisitation och kontroll av öron).

Samtidigt står det skrivet i dessa rutiner att katten efter infångandet ska ges möjlighet att landa innan den tas till veterinär för undersökning. (när får katten den tiden?)

Det vill således mycket till för att en av på Länsstyrelsens beslut omhändertagen katt ska överleva hanteringen. Även om katten efter konstens alla regler till slut bedöms omplaceringsbar blir den oftast avlivad i alla fall, då den bara ges 14 dagar att bli omplacerad på.

 

Misstolkad forskning

Så här svarar Länsstyresen i Västra Götaland på frågan varför man valt att avliva ett större antal katter som fångats in i Vargön trots att det fanns väntande hem till dem: "Länsstyrelsen arbetar för djurs rätt till ett bra liv, och inte för liv till varje pris. Länsstyrelsen menar att det är djurplågeri att hålla skygga katter under långa perioder för att de ska bli tama. Det finns forskning som visar att katter som inte är socialiserade med människor lider svårt av stress om de placeras på katthem eller liknande, och att de därför inte bör placeras där alls. Även lagstiftningen är tydlig med att katter som levt utomhus och är förvildade inte bör tvingas att leva inomhus".

Forskningen som Länsstyrelsen säger att de lutar sig mot är en studie från 1999 av de amerikanska forskarna Kessler och Turner. (Socialization and Stress in Cats (Felis Silvestris Catus) Housed Singly and Groups in Animal Shelters; Kessler. M.R & Turner, D.C,; Animal Welfare, vol. 8, no 1, Feb 1999). Handläggaren som ger oss uppgiften svarar följande när vi ifrågasätter att det endast är en studie som dessutom är 14 år gamal: "En artikel är dock mycket bättre än ingen. Att en artikel är gammal, är inte heller samma sak som att resultaten inte är giltiga".

Vi tar senare kontakt med båda forskarna utifrån hur Svenska myndigheter tolkar deras studie. Varken Kessler eller Turner har i sin forskning kommit fram till att skygga/förvildade katter nödvändigtvis bör avlivas. Det handlar istället om att anpassa miljön på katthemmen, använda jourhem och TNR samt att bemöta katterna på lämpligt sätt. Finns det bara människor som är beredda att ge katterna den tid och det bemötande de behöver finns inga skäl att avliva dem. Detsamma säger även forskaren Kathryn Dybdall som vi också varit i kontakt med. Dybdall menar att det dessutom är svårt att klassificera katter på kort tid som tama, skygga eller förvildade. Hon hänvisar till Dr. Margaret Slater som är ledande inom området hemlösa katter och som forskar på just detta område.

Syftet med Kesslers och Turners forskning var att undersöka hur olika målgrupper katter reagerade på olika katthemsmiljöer. Detta för att kunna utforma katthemmen på bästa sätt. Forskningen hade inte som ingång att avgöra om katter skulle låtas leva eller dö.

Den krassa verkligheten

I fallet med katterna i Vargön svarade Länsstyrelsen följande på vår fråga vad som skulle hända med katterna: "Det kommer att göras bedömningar av kattkunniga personer på hur skygg eller tam varje katt är, både direkt ute på plats och hos veterinären. De katter som hos veterinären bedöms för sjuka och/eller vilda, kommer att avlivas direkt. De katter som hos veterinären bedöms friska och inte för skygga, kommer att tas till ett katthem, där de kommer att vara ett antal dagar innan en ny bedömning görs".

Ytterligare svar från Länsstyrelsen angående Vargöns katter: "Jag tycker att katterna i detta ärende ges en rimlig chans. Min uppfattning är att polisen anlitar personer som är duktiga och kunniga inom detta område, och som är inriktade på att göra en bra bedömning för katternas bästa. De katter som hos veterinären bedöms friska och inte direkt kan bedömas som hemlösa, kommer (även om de är mycket rädda) att tas till ett katthem, där de kommer att vara ett antal dagar innan en ny bedömning görs".

Det visade sig vid efterforskning att det var ett hundpensionat som fått uppdraget att å´ Polisens vägnar fånga in, stalla upp och bedöma dessa katter. Veterinären som anlitades av pensionatet var mer inriktad på hundar och har inte någon specialkompetens på katt. I hundpensionatets anteckningar, som vi fått ta del av, framkommer att bemötandet katterna fick var tämligen bristfälligt. Personalen hade trängt sig på katterna som satt och tryckte på en cementhylla. De hade dragit ut en katt i nackskinnet som var rädd. Även katter som hade gått att kamma och borsta hade senare avlivats. Länsstyrelsen trodde det var 10 hemlösa katter på platsen. I själva verket var det 21 som omhändertogs varav endast 2 överlevde. 3 katter har tagits omhand av privatpersoner vid sidan om och några lyckades inte hundpensionatet att fånga in.

En karusell av förlorare

Är det inte märkligt att ett hundpensionat med sin veterinär går i land med det världens mest framstående forskare inom området hemlösa katter inte lyckas med - att inom loppet av några få dagar klassificera och bedöma katter utifrån hur skygga de är? Detta i en främmande miljö och bland helt främmande människor och hundar. Hur kan någon på allvar mena att vi ser till djurens bästa när det går till på det här sättet i verkligheten? Dem enda som det är bra för är väl uppstallningshemmen och aktörerna som tjänar pengar på karusellen runt de hemlösa katterna. Alla vi andra är förlorare eftersom kalaset betalas via vår skattsedel. De som förlorar allra mest är katterna som får betala med sina liv.

//Lena Lindell


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (32)

SVT Västnytt; Artikel om Namninsamlingen

2013-08-31 17:44

Idag finns det en artikel på SVT Västnytts hemsida om namninsamlingen.

Här är länken till artikeln!

Vi är samtidigt mycket glada över att antal namn ökar i stadig takt. Just nu är det 8402 namn på listan. Efter den 1/9 kommer vi att låta beslutsfattare och myndigheter ta del av namninsamlingen. Vi kommer sedan att fortsätta samla in namn tills årskiftet.

//Lena Lindell


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (6)

1 vecka kvar av namninsamlingen!

2013-08-24 11:58

Nu är det drygt 1 vecka ( 8 dagar) kvar innan namninsamlingen kommer att presenteras för beslutsfattare och myndigheter.  Denna första deadline äger rum den 1/9 kl. 24:00. Därför är det viktigt att vi får så många namn på listan som möjligt tills dess. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få med att sprida namninsamlingen till omvärlden!

I skrivande stund har vi 7705 namn på listan. Vi hoppas på 8000 tills den 1/9.

Namninsamlingen kommer sedan att ligga kvar året ut med en påminnelse vid årskiftet 2013/2014.

Tusen Tack till alla som stödjer namninsamlingen!


Lena Lindell - Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (31)

6159 namn på listan: Sluta avliva katter med mina skattepengar!

2013-06-16 13:35

Vi tackar alla er som stödjer denna livsviktiga namninsamling!

Vi hade som mål att få minst 6000 namn på listan. Dit har vi kommit nu. Ju flera namn desto bättre, därför hoppas vi att ännu flera vill visa sitt stöd. Hjälp oss att dela namninsamlingen till alla du känner! Vi vill även påminna om att man måste aktivera sin underskrift via sin email.

Namninsamlingen kommer att pågå till och med Hittekattens Dag den 1/9 2013.

Under tiden som namninsamlingen pågår mister katter sina liv varje dag i djurskyddets namn. Även de omhändertagna katter som bedöms vara omplaceringsbara avlivas oftast. Detta då de endast får 14 dagar på sig. Om de inte omplacerats inom den tiden ska de enligt Länsstyrelsens beslut avlivas. Det är inte alla djurhem (oftast djurpensionat och liknade) som huserar djur på uppdrag av polisen (polisen verkställer myndighetens beslut) som lägger så mycket tid åt att hitta nya hem åt dessa katter/djur. De tjänar ju inga extra pengar på att katterna omplaceras.

Hemlösa katter brukar oftast bedömas som förvildade utan att Länsstyrelsen sett alla katterna. Beslutet kan fattas på uppgifter från den som anmält, grannar eller på att myndigheten sett några av katterna på håll. Ändå fattas i regel beslut om att alla katterna är förvildade och ska avlivas. I efterhand kan beslutet ibland omprövas om djurhemmet och dess veterinär bedömer att katten trots allt är så pass tam att den kan omplaceras. Katten måste då ha visat framfötterna inom några dagar. Max 7 dagar brukar det vara. En sådan omprövning av ett avlivningsbeslut är dock inte så vanlig.

Har du några frågor om namninsamlingen kontakt oss gärna via mig och min mailadress: lenalindell20@hotmail.com


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (12)

Hjälp oss sprida namninsamlingen till flera!

2013-04-14 14:30

Först och främst ett stort tack till dig som skrivit under vår namninsamling: Sluta döda katter med mina skattepengar! http://www.skrivunder.com/sluta_avliva_katter_med_mina_skattepengar

Vi har i skrivande stund 4777 namn på listan. Målet är minst 6000 namn.

Vi vore mycket tacksamma om du ville hjälpa oss att dela namninsamlingen till dina vänner, släktingar och bekanta! Den som skriver under behöver sedan aktivera sin underskrift via sin email, annars räknas den inte.

Tack på förhand!

När vi fått in tillräckligt antal med namn kommer vi att skicka in namninsamlingen till Regeringen, Riksdagen, Jordbruksverket, Länsstyrelserna och Polisen. Smat för kännedom till en rad olika organisationer.

Mvh Lena Lindell och övriga initiativtagare till namninsamlingen.

 


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (2)

Över 3000 namn på listan!

2013-03-27 22:51

Vi vill tacka dig för att du stödjer vår namninsamling "Sluta avliva katter med mina skattepengar!" Insamlingen har väckt stort intresse vilket vi är mycket tacksamma för.

Vårt mål är minst 6000 underskrifter. Namninsamlingen kommer sedan att sändas till Regeringen, Riksdagen, Jordbruksverket och samtliga Länsstyrerlser i landet. Vi kommer även informera landets tidningar och annan massmedia.

Dela gärna namninsamlingar till släkt, vänner och bekanta.

Mvh Lena Lindell och andra initiativtagare


Hittekatter.iFokus.se

Kommentarer (6)
Facebook