Skona naturområdet Hôrstebacke på Öckerö, prioritera byggnation av befintliga rivningstomter.

Kontakta namninsamlingens skapare

Nu gör politikerna ett nytt exploateringsförsök med en annan intressent.

2023-10-21 13:43:17

Horstebacke3_2023-09-27.jpg

Sedan en tid har de havererade byggplanerna för naturområdet Hôrstebacke ånyo blivit aktualiserade. Då den förra exploatören dragit sig ur (BJC Group och Fiskaregården mfl), bland annat på grund av marknadsläget, har man sökt andra intressenter från den tidigare genomförda markanvisningstävlingen.

I likhet med det föregående förslaget innebär även detta en exploatering av hela ytan utifrån länsarkitektens byggnadsplan från 1940-talet. De omtyckta ängssluttningarna och skogsområdet hanteras av politiken lika varsamt som vore de Saruman och Isengårds orcher. Detta projekt har aldrig handlat om att jämka eller försöka tillgodose olika värden, utan man vill helt enkelt gå direkt till bygglov utan tidsödande planprocesser. Sen struntar man i projektets externa effekter.

Problemet är att man då är styrd av den gamla planen, som utformades i en helt annan tid, och med helt andra förutsättningar (Öckerö har ökat med ca 2200 invånare sedan dess, vi talar om närmare 20 år innan bilfärjan). Men man är inte intresserad av att försöka omvärdera detta, för detta tar tid, och syftet är att spara tid. Planen finns där och har övergått till att motsvara en av dagens detaljplaner (som är mycket tidsödande och kräver många utredningar, till skillnad från de pennstreck som länsarkitekten råkade sätta just där på en karta för 80 år sedan).

Att man bara kan med att göra detta när man på kort tid förstört halva Öckerö genom rivningar och en allmänt okänslig inställning till skärgården. Nu senast med det helt onödiga men omfattande vägbygget/busshållplatsen + överdimensionerad cykelbana genom Minnesstenparken, som ingen människa blir glad av.

Vad det politiska styret i Öckerö kommun borde ägna sig åt är självrannsakan, och att ärligt fundera över hur man lyckats så illa med nästan allt man företagit sig i samhällsbyggnadsväg. Man fick en skärgårdsidyll att förvalta på Öckerö, och har genom total Dunning-Kruger-effekt, instrumentell rationalitet, kortsiktighet och bristande känsla omvandlat den till ett mini-Detroit med övergivna grushögar, allmän förödelse, asfalt och markparkeringar där det tidigare stod vackra offentliga byggnader. Men istället för att först försöka bygga upp något på dessa platser, som man i sitt högmod ödelagt, så prioriterar man från politiskt håll att ge sig på ett omtyckt rekreationsområde. Det kan inte få gå till så här!

Men eftersom man redan har gjort investeringar, avverkat en mängd träd där vägarna skall gå mm. så vill man nog ogärna släppa detta projekt (som för övrigt förtjänar en haverikommission). Dessa investeringar är vad ekonomer kallar sunk cost, men likt en man som spelat bort familjens hus på hästar, så försöker man vinna tillbaka genom att på samma häst satsa även sommarstugan och bilen ...

 

 

Horstebacke_2023-09-27.jpg
Horstebacke2_2023-09-27.jpg


Olof Antonson

Är nog sist på den här bollen ...

2023-04-11 17:38:06

Den här artikeln i Öckeröbladet (bra initiativ!) från den 27/2 har gått mig förbi, men som bekant har projektet vid Hôrstebacke stannat av på grund av det svåra marknadsläget. Man kan ju hoppas för alltid, och att Öckerö kommun och det politiska styret inser värdet i sin natur. Hoppas även att de lär sig att respektera sin egen grönstrukturplan, som utpekar platser med särskilt höga naturvärden som skall värnas, men som man gång på gång struntar i (senast i planen för den avrivna skolan Ankaret).

Med vänliga hälsningar
Olof Antonson


Olof Antonson

Debattartikel i Torslanda-Öckerötidningen (2023-02-18): "Behov av naturreservat på Öckerö"

2023-02-18 09:12:52

En debattartikel som identifierar ett behov av ett naturreservat på Öckerö, då ett flertal byggprojekt och planer går på tvärs mot kommunens egen grönstrukturplan. Exploatering föreslås av just de platser som pekats ut som värda att bevara, och samtidigt står omfattande rivningstomter (efter omtyckta kulturbyggnader) obebyggda.


Länk till debattartikeln


Olof Antonson

Förstasida och mittuppslag i Göteborgs-Posten.

2022-11-03 13:41:37

51F6F994-59FF-4543-81C0-B65ACE72EEFD.jpegGP har publicerat en artikel (torsdag 3/11) om turerna kring Hôrstebacke som också hamnat på omslaget.

 

Här är en länk till artikeln (som dessvärre troligtvis är låst):  https://www.gp.se/nyheter/storgöteborg/barnfamiljer-ska-rädda-öckerö-då-försvinner-naturområden-1.83440304?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=gp_nl_20221102

Rubriken lyder:

"Barnfamiljer ska rädda Öckerö – då försvinner naturområden"

 

Med vänliga hälsningar

Olof Antonson


Olof Antonson

Vi fick med en insändare i Göteborgs-Posten

2022-08-25 19:38:18

För ett par veckor sedan publicerade GP en insändare av signaturen "En anonym barnfamilj som längtar tillbaka till skärgården", och ämnet var de planerade bostäderna i Hôrstebacke på Öckerö. Det var dock främst betoning på att det blir för dyrt för normalinkomsttagare, och det saknades alla de andra otaliga perspektiv som detta kortsiktiga projekt med rätta kan kritiseras för. Därför skrev jag en replik, och denna kom med i dagens tidning (25/8). Rubriken är inte min, men den duger så här i valtider.

Politiker vill skövla grönområde | GP

 

Gå gärna in och kommentera insändaren på GPs hemsida!


Olof Antonson

En barnfamilj kritiserar projektet i GP-insändare

2022-08-15 20:29:00

Olof Antonson

Husen i detta skandalprojekt ligger nu ute till försäljning.

2022-08-05 11:14:16För den som har missat det, så ligger de tilltänka bostäderna vid Hôrstebacke nu ute till försäljning. Prisspannet ligger mellan 5 275 000 kr - 5 800 000 kr, men av dessa ytterligheter finns bara ett hus vardera (så det är sanning med modifikation). Den kategori med flest hus, 7 av 26, ligger på 5 600 000 kr. Sett till helheten är medelvärdet för bostädernas pris ~5 539 000 kr.

(Sammantaget innebär även detta att "projektet", dvs vårt grönområde, har ett bruttovärde på 144 miljoner kr för Fiskaregården, som är exploatör.)

Lägg sedan till en månadskostnad till BRFen på 4867-5377 kr (beroende på husstorlek). Sammantaget handlar det om boendekostnader per månad på dryga 20 000 - 30 000 kr (relativt lågt räknat enligt bankens kalkylator), vilket naturligtvis borgar för att "de unga barnfamiljerna skall kunna bo kvar".

Att dessa unga barnfamiljer skulle ha en tidigare fastighet att sälja för att ha råd innebär att de redan har en bostad här (eftersom de skall kunna bo kvar), och eftersom 95% av bostäderna på öarna utgörs av småhus, som dessutom är relativt stora, innebär det att de i så fall sannolikt redan skulle ha ett rymligt hus.

Alltså är de inte i behov, vilket innebär att dessa unga barnfamiljer som skall kunna bo kvar knappast kan anses vara målgruppen (såvida de inte har föräldrar med ansenliga ekonomiska resurser eller har sparat mycket flitigt). Men det låter onekligen bra: "Vi värnar om de unga barnfamiljerna, så att de kan få bo kvar!"

 

 

 

Olof Antonson

Fortsatt diskussion om samhällsbyggnad

2022-07-03 10:32:55

Med tanke på hur illa hela ärendet med skövlingen av Hôrstebacke på Öckerö har skötts (och ett flertal projekt innan dess), så har jag nu "återupplivat" en facebookgrupp kallad "Samhällsbyggnadsforum Öckerö", som jag startade för flera år sedan för att bidra till en konstruktiv diskussion om samhällsplanering i den norra skärgården. Då rann det dessvärre lite ut i sanden.

Min förhoppning nu är att vi skall kunna undvika kortsiktiga klavertramp som rivning av kulturbyggnader och onödig byggnation av kvalitativa naturområden fortsättningsvis. Gruppen syftar att användas för att dela information om olika aktuella byggnadsprojekt på de olika öarna, men också lämna kritik på planer samt komma med egna förslag, skisser mm. Kommunen och politiken har med all önskvärd tydlighet visat att vi inte kan lämna dessa frågor obevakade.

Med vänliga hälsningar
Olof Antonson


Olof Antonson

Skövlingen påbörjad!

2022-05-15 05:44:01

Skövlingen av skogsdungen närmast Långesandsvägen är nu påbörjad. Lämpligt nog i motsatt sida i förhållande till skärgårdsledens dragning, så vandrande besökare ser ännu inte avverkningen.

vad de dock ser är informationsskyltar samt kopior av kommunens egen grönstrukturplan, som med emfas avråder från exploatering av grönområdet. Detta på grund av särskilt bevarandsvärd naturmiljö samt höga sociala värden med avseende på de många upptrampade stigarna i området.

Nu får vi protestera på allvar!

07ACBCD6-CA99-4B15-94E8-F07865B6418B.jpeg


Olof Antonson

Håll dig uppdaterad genom att följa vår Facebook-sida

2022-05-04 16:48:38

Olof AntonsonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...