Skona naturområdet Hôrstebacke på Öckerö, prioritera byggnation av befintliga rivningstomter.

Horste_backe_Öckerö.jpg

Öckerö kommun kommer under 2022 att exploatera det omtyckta naturområdet Hôrstebacke på nordöstra Öckerö med sina ängssluttningar omgärdade av skogspartier. På så vis skövlas ett av ytterst få sammanhängande skogsområden i den yttre skärgården, och den enda egentliga platsen på Öckerö med förutsättningar för en större mängd träd att växa. Det är en plats vars ängssluttningar ligger i lä från västanvinden, och därför använts som utflyktsmål sedan många generationer. Platsen fungerar också som en tydlig entré till det större, obebyggda strövområdet på öns norra del med många upptrampade befintliga stigar.

Detta projekt finns inte med i kommunens översiktsplan, utan är ett fristående initiativ från kommunstyrelsens sida, och ämnar leda till 13 parhus, dvs 26 bostäder totalt, enligt en den sista resten av en plan med i huvudsak friliggande småhus utfärdad av Länsstyrelsen på 1940-talet. Eftersom kommunen idag är både markägare och besitter planmonopol, kan de därför gå direkt till bygglov som de själva godkänner. På så vis kan politikerna kringgå Länsstyrelsen, folkligt missnöje och tidsödande detaljplaneprocesser. Men varför så bråttom nu när platsen stått orörd i närmare 75 år efter planens upprättande?

Det finns ett flertal större rivningstomter i anslutning till Öckerö hamn att förädla, vilka sammantaget uppskattas generera närmare 500 bostäder i olika upplåtelseformer. Varför prioriteras inte dessa detaljplaner över att skövla ett omtyckt naturområde som endast ger 26 bostäder? Hur rimmar det med Vision Öckerö 365: ”Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer”?

Att ens ändra planen för att göra den mindre suboptimerad och därmed undgå att skövla hela planområdet, verkar dessvärre inte vara aktuellt, eftersom det är just att slippa planera som är syftet med detta kortsiktiga initiativ. Huvudsaken verkar vara att det går fort! Att skrinlägga denna plan och i stället prioritera några av de flertal befintliga detaljplaner på i huvudsak rivningstomter, verkar det inte finnas tid till då ”takten måste öka”.

Sammanfattning: En naturskön och älskad plats skall ge vika för att få unga barnfamiljer att kunna bo kvar på Öckerö. Dessa anses vara i behov av prisvärda bostäder, och därför byggs parhus med en uppskattad prislapp på ≥5 miljoner, vilket de knappast har råd med, och på en plats som idag uppskattas av just denna målgrupp samt de flesta andra bofasta och besökare. Detta sker trots att det finns ett flertal större rivningstomter att tillgå, som skulle kunna husera mångdubbelt fler bostäder, och det utan större negativ inverkan för rekreation och naturmiljö.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Olof Antonson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...