Nej till vindkraft i närområdet Kärnebo

Kontakta namninsamlingens skapare

Överlämnande av namninsamlingen

2022-08-25 20:28:15

På tisd 30 aug kl 10 kommer namninsamlingen att överlämnas till politikerna utanför Mönsterås kommunhus. Välkommen att delta!


Anni Norin

Inlämning namninsamling och möte SR Energy

2022-08-03 19:27:07

Under Augusti månad kommer namninsamlingen att lämnas in till Kommunfullmäktige.

Den 24 augusti har SR Energy bett om ett möte med oss i Ramshult pga att vi är kritiska och motståndare till vindkraft i Kärnebo.


Anni Norin

Ny vindbruksplan

2022-06-28 10:58:03

KD har i en interpellation till kommunalrådet begärt att en ny vindbruksplan ska tas fram enär den nuvarande är från år 2010 och baserad på betydligt lägre verk. Mönsterås kommun har flest vindkraftverk i hela Sverige per capita!


Anni Norin

Uppdaterad tidplan för vindkraft Kärnebo

2022-05-28 15:42:44

Till följd av fortsatta utredningar så kommer ansökan med MKB att lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län under vintern 2022/2023 istället för våren 2022.


Anni NorinDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.