Nödstopp av riskfyllda experiment på barn - Fridlys Barnen

Kontakta namninsamlingens skapare

NÄSTA NIVÅ + nytt material

2022-05-04 10:07:58
Hej alla vänliga själar som signerat för barnens bästa,

 

Vi närmar oss nu uppropets 1-årsjubileum!

 

Även om hetsen runt dessa injektioner verkar ha tagit en paus på många håll, är vi nog många som inser att det nu är dags att gå till nästa nivå i att stärka barnens skydd. 

 

Många barn har det svårt av olika anledningar, och vi står inför en omvälvande tid då mycket som varit dolt kommer att blottläggas. Allt som är ont ska falla undan, allt som är gott ska bestå - framtiden är mycket ljus. Men vi behöver förbereda oss, och vi behöver skapa nätverk. Vill du vara med och bygga upp en ny typ av samhälle? Har du kunskaper kring barn, eller kanske kring helande, läkning, omsorg, kreativt skapande? Skriv till oss på fridlysbarnen@protonmail.com

 

Så till nytt material angående "vaccinen".

 

Nästa omgång dokument angående Pfizers produkt har nu släppts från FDA. Planen var att denna information skulle hemlighållas till 2075. Det är 90,702 sidor, de finns tillgängliga här:


Eller på;


 

För tysktalande. Nanopartiklar i Pfizers produkt bevisade, av deras egna dokument:


 

"The number of severe complications after vaccination against Sars-CoV-2 is 40 times higher than previously recorded by the Paul Ehrlich Institute (PEI)," a study with around 40,000 participants by the Berlin Charité concludes:


 

80% av mössen dog vid tester:


 

Varma, hoppfulla hälsningar

 


 


 
  

 
 TILL BARNENS FÖRSVAR: FRIDLYS BARNEN (privatpersoner som är föräldrar, sjuksköterskor, läkare, lärare, naturterapeuter, kulturarbetare, engagerade medborgare)

17000 LÄKARE

2022-03-23 15:00:41

TILL BARNENS FÖRSVAR

SVERIGE REDO ATT SPRUTA BARN 5 - 11 ÅR. ÄR DU?

2021-12-17 12:17:33

267487941_10158792846329514_4044724488411498269_n.jpg


TILL BARNENS FÖRSVAR (privatpersoner som är föräldrar, sjuksköterskor, läkare, lärare, naturterapeuter, kulturarbetare, engagerade medborgare)

BREVMALL NR 8, från en av våra läsare. Att anpassa och använda för egna utskick, till dem det berör

2021-12-17 12:09:04
Hej,
 
Denna e-post är en stark vädjan om att stoppa massvaccineringen av det svenska folket och nu också barnen, samt de indirekta tvången till vaccinering.
 
Det medicinska experiment som massvaccineringen av Covid-19 innebär, och det indirekta tvång till vaccination som b.la. vaccinationspass medför, måste upphöra omedelbart. 
 
Vaccinet har inte genomgått samma testning och procedur som vaccin normalt ska göras innan det blir godkänt för användning, tex djurtestning. Vaccinet har inte godkänts som ett tryggt vaccin utan endast som ett nödvaccin av FDA och EMA:
[https://www.fda.gov/media/134922/download]. Dessutom är det många väl erkända läkare och forskare världen över, exempelvis Dr Mercola och Dr Yeadon - och nu även flera svenska läkare - som påtalar riskerna med vaccinet.
Precis som de svenska läkarna skriver i artikeln så har världen tidigare gjort misstag med att vaccinera i förtid; svåra biverkningar och/eller dödsfall följde både svininfluensavaccinet och denguefebervaccinet. Vi ska lära oss från tidigare misstag - inte upprepa dem!

 
Folkhälsomyndigheten har beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder, vilket är obegripligt. Om man beslutar sig för att introducera en läkemedelsbehandling till 100 000-tals barn får det inte finnas något som helst tvivel om huruvida nyttan överstiger riskerna, skriver Magnus Burling och medförfattare.
Nu börjar också anmälningarna om biverkningarna trilla in. I USA nödstoppades svininfluensavaccinet efter ca 50 dödsfall. [https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2010/09/vaers-study-finds-h1n1-vaccine-safety-similar-seasonal-vaccines] När det gäller vanliga influensavaccin rapporterades det i USA 188 dödsfall år 2020. För covidinjektionerna är det i USA redan över 7000. [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html] [https://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/influenza/vaccine-injury.aspx]


 
(CIDRAP News) The 2009 H1N1 influenza vaccine generated more adverse-event reports than recent seasonal flu vaccines, but this was probably due in part to heavy publicity, and the vaccine's safety profile appears similar to that of seasonal vaccines, according to a new analysis by federal scientists.
www.cidrap.umn.edu

Summary of 2010-2011 Trivalent Influenza Vaccine Data from the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System Data through September 22, 2010 Please note: These summaries are posted monthly.
vaers.hhs.gov


 
The Institute of Medicine (IOM) has acknowledged that there is individual susceptibility to vaccine reactions for genetic, biological and environmental reasons, but that vaccine providers cannot accurately predict prior to a vaccine’s administration who will suffer complications, injury or death from vaccination.1 However, a person who has previously had a serious reaction to a vaccination ...
www.nvic.org
Some people have no side effects. Many people have reported side effects that may affect their ability to do daily activities, but they should go away within a few days. COVID-19 vaccines are safe and effective. Millions of people in the United States have received COVID-19 vaccines under the most ...
www.cdc.gov

Intended Use The CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel is a real-time RT-PCR test intended for the qualitative detection of nucleic acid from SARS-CoV-2 in upper ...
www.fda.gov
Det kryllar av extrema Covid-19-relaterade åtgärder och förslag till åtgärder i världens länder – till och med i länder inom EU. Åtgärder som tvångsvaccinering och uppvisande av vaccincertifikat för att få behålla sitt jobb eller för att ens besöka livsmedelsbutiker. Nu har även svenska staten medverkat till införande av vaccinpass, dvs vaccinationskrav för att få vara del av samhället. En medicinsk apartheid tar sig till uttryck. Till en början rör det ett uppvisande av vaccinationsbevis för att få gå på restauranger och konserter, så som redan införts i flera europeiska länder. Det resoneras så att de vaccinerade ska belönas för sin insats medan det ska vara ett incitament för de ovaccinerade att göra som staten säger. ”Ett incitament”. Man vill alltså frihetsberöva och begränsa en människa tills denna tar emot vården som staten förslår. Att det skulle röra sig om ett incitament är en direkt underdrift.
 
Att gå nästa steg - att vaccinera minderåriga och dessutom indirekt tvinga dem till det genom att annars inte låta dem vara en del av skol- och fritidsvärlden är direkt odemokratiskt, grymt och en frihetsinskränkning utan dess like.
 
Det är inte försent att stanna upp och tänka om. Det finns mer effetkiva sätt att stoppa pandemin - låt folk få covid-19, lägg mer resurser på sjukvården och använd ivermectin;
 
Snälla, gör om, gör rätt. 
 
Ni vet att covid-19, för de allra flesta, inte är farligare än en influensa - inte minst barnen. Ni vet att det är odemorkatiskt att tvinga, direkt eller indirekt, människor - och barn - till vaccinering med testvaccin.
 
Tvinga inte folket, och inte barnen, till ett massmedicinskt experiment. Djupt i era hjärtan vet ni att det är fel väg att gå.
 
Vänliga hälsningar,
Starka motståndare
 

 
Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver: Stoppa den ”pandemilag” som regeringen hastigt beslutade om vid årsskiftet 20/21 för den strider mot svensk grundlag genom att så allvarligt frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning ...

 

 


 

TILL BARNENS FÖRSVAR

Brevmall nr. 7: Meddelande till annan vårdnadshavare, då samförstånd saknas

2021-11-10 11:24:18

Rörande barnet: [infoga barnnamn]

[infoga datum]

Till: [Infoga namnet på Fadern/Modern], som är [Far/Mor] till [Infoga barnets namn]

Angående ditt personliga ansvar och dina skyldigheter rörande att tillåta eller samtycka till att [infoga barnets namn] får experimentella läkemedel, t. ex. genom injektioner.

Föräldraansvar och Samtycke

Som du kanske känner till - som med alla viktiga beslut kring ett barn, måste båda föräldrarna/vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att ett barn får medicinsk behandling -om det inte gäller ett nödläge och den ena föräldern inte är tillgänglig i det kritiska ögonblicket.

Som du också bör vara medveten om samtycker jag inte till att [infoga barnnamn] covidtestas eller får några vacciner eller mediciner utan mitt uttryckliga skriftliga medgivande.

Mitt samtycke kan inte ignoreras eller upphävas utan domstolsbeslut – till exempel ett särskilt ärendebeslut enligt barnlagens förfaranden.

Jag skulle bestrida och starkt motsätta mig en sådan ansökan till domstolen i fråga om [infoga barnnamn], och jag skulle göra domstolen uppmärksam på detta skriftliga meddelande.

Personligt ansvar

Detta juridiska och lagliga meddelande om ansvar kan användas som bevis i domstol vid behov och har för avsikt att upplysa dig och skydda dig från civilrättsligt och straffrättsligt ansvar, inhemskt såväl som internationellt, i en befintlig domstol såväl som i domstol som sammankallas enligt Natural Law-principer i förhållande till din(a) handling(ar) och alla dina eventuella försummelser i samband med den påstådda SARS-CoV-2-pandemin, samt de åtgärder som har vidtagits/vidtas inom Sverige och världen över för att kontrollera dess påstådda spridning och effekt(er) inklusive men inte begränsat till samtycke till administrering av experimentella covid-19/SARS-CoV-2 mRNA-genterapier/injektioner/vacciner (och eller virala vektorinjektioner/vacciner och/eller andra nya experimentella mediciner) för [infoga barn namn], och eventuell skada och/eller orsakade dödsfall.

Du kan också hållas personligt ansvarig för och/eller privat ansvarig för och/eller civilt och/eller straffbart ansvarig för deltagande i olaglig och/eller kriminell verksamhet, och/eller för att stödja brott mot mänskligheten, folkmord, biokrigföring och/eller underlåtelse att förhindra handlingar som definieras så, inklusive men inte begränsat till handlingar som avsiktligt begås som en del av en utbredd och/eller systematisk politik, riktad mot levande män och kvinnor och särskilt i ditt fall; mot pojkar och flickor under 18 års ålder. Allt detta är handlingar som begås för att främja statens/regeringens politik.

Regeringen rekommenderade plötsligt under 2021 att ”vaccination” mot covid-19 av minderåriga skulle påbörjas - trots att de tidigare sagt att barn inte skulle behöva vaccinera sig eftersom de löper mycket låg risk att bli allvarligt sjuka vid eventuell smitta. Den brittiska kommittén för vaccination och immunisering (JCVI) sade i augusti 2021 att de inte kommer att råda regeringen att fortsätta med en vaccinationskampanj för omyndiga personer. De sa även att från och med den 1:a september 2021 ska ”boosterkampanjen” för utsatta vuxna nu gå före alla kampanjer om att ”vaccinera” barn.

Den aktuella injektionen motsvarar enligt många läkare och forskare inte något av kriterierna för ett ”vaccin”, och sätts därför inom citattecken i detta meddelande.

För barn under 18 år krävs fortfarande föräldrars samtycke innan ett barn ”vaccineras”, vads om än påstås från Regioner, skola och Elevhälsa. Detta inkluderar ett skriftligt uttryckligt samtycke från båda föräldrarna, oavsett enskilda Regioners (t.ex. Region Dalarna) påstådda undantag från denna regel.

Barn under 18 år kan anses vara ”Gillick-kompetenta" (till exempel då de vill skaffa sig P-piller utan föräldrarnas vetskap) men barn under 18 år får och kan inte ge juridiskt informerat samtycke till en experimentell ”vaccination”. Fallet Bell v Tavistock [2020] gör det klart att barn omöjligt kan förstå de fulla riskerna och de långsiktiga potentiella konsekvenserna av experimentella läkemedel, och därför inte kan godkänna själva. Fallet AC v CD [2021] gör det klart att frånvaron av Gillick-kompetens inte heller kan användas för att låta föräldrar samtycka till att ett barn får en experimentell medicinering när barnet själv inte vill ha det. Lagen skyddar därför barn helt och hållet när det gäller experimentella mediciner. Precis som ansvariga föräldrar bör förvänta sig erkänner lagen barns begränsningar när det gäller att ge ett fullt informerat samtycke. Uppenbarligen bör föräldrar alltid skydda sina egna barn och alltid sätta barnets bästa i främsta rummet.

Följaktligen: om det finns någon regering eller skola som föreslår att [infoga barnnamn] är "Gillick -kompetent" och att hon/han får lov att godkänna vaccination utan föräldrars samtycke, meddelas du härmed att du tydligt bör motsätta dig detta, och att du bör insistera på att ett skriftligt samtycke från båda föräldrarna krävs för [infoga barnnamn].

Definitionen av informerat samtycke (för vuxna) framgår av Högsta Domstolen i Montgomery v Lanarkshire (2015).

Nürnbergkodens första princip föreskriver att medicinska experiment eller försök/prövningar kräver frivilligt och informerat samtycke från alla deltagare. Alla barn bör uteslutas från medicinska experiment eftersom de inte har förmågan att fatta beslut om samtycke. Särskilt i detta aktuella fall då det tillgängliggörs mycket begränsad information vid administrering av injektionerna, och mycket begränsad information i all den reklam som riktas till barn - reklam som är avsedd att sätta dem under press för att vilja ha ”vaccinet”.

Det finns mycket begränsad officiell information om kortsiktiga och långsiktiga effekter av dessa injektioner. För dem som riskerar att få covid-19 i allmänhet och mer sannolikt verkligen behöver ett vaccin, finns ingen information om alternativa behandlingar och ingen information om att stärka immunförsvaret, eller andra sätt att minimera ett virus’ effekt. Den begränsade informationen som är tillgänglig är helt otillräcklig för att vuxna ska ha möjlighet att fatta välgrundade beslut - än mindre  ett barn.

Det är även uppenbart att de flesta vuxna inte ges möjlighet till ett informerat samtycke, eftersom mycket begränsad information tillhandahålls om de biverkningar som orsakas av dessa experimentella ”vaccinationer”. Webbplatser hos regeringar, myndigheter och läkemedelsverk världen över bekräftar att ett stort antal människor har drabbats av negativa effekter, inklusive rekordhögt antal dödsfall. Den brittiska regeringen uppskattar att deras egna siffror över inrapporterade biverkningar i bästa fall inkluderar 10% och i värsta fall endast 1% av den sanna siffran för dödsfall.

Vuxna informeras inte heller om ingredienserna och kan därför inte undersöka eventuella allergiska reaktioner som kan komma efter administrering av ett experimentellt ”vaccin”.

Många vuxna har inte ens hört talas om möjligheten att rapportera in biverkningar, och är därför inte heller medvetna om det stora antalet biverkningar som rapporterats in av andra. Det är därför absurt att föreslå att barn själva kan ge ett informerat samtycke med hänvisning till "Gillick -kompetens"-kriterier. Att känna sig pressad av kamrater och lärare, att följa kändisstrender, att tro att de inte kommer att kunna delta i vissa aktiviteter eller konserter, resor etc, om de inte har den experimentella medicinen, att påverkas av reklam riktad till unga människor med syftet att övertyga dem om att de borde eller måste ha experimentella ”vaccin” - allt detta skapar motsatsen till ett informerat samtycke.

Viktiga fakta

Samtliga ”covid-19-vaccin” är för närvarande i fas 3 av kliniska prövningar som väntas slutföras vid olika punkter under år 2023 beroende på aktuellt ”vaccin”. Några av ”vaccinerna” använder för första gången hos människor mRNA (messenger RNA)-teknologi, som en nyligen publicerad Harvard University-studie visar kan förändra en persons DNA. Detta är i motsats till förnekanden från tillverkarna om att så är fallet. De hävdar att sådan information skulle vara ”konspirationsteorier".

Trots tillståndet för akut administrering av dessa experimentella läkemedel, är det min förståelse att regeringen endast garanterar tillverkningen av dessa experimentella mediciner, och har ansvarsfrihet för problem som uppstår på grund av deras administration. Ansvarsfriheten gäller dock inte personer som ger ut medicinen, eller som uppmuntrar det och gör reklam för det. Den gäller inte heller en förälder som godkänner ”vaccination” mot en annan förälders icke-samtycke [vilket alltså är emot lagen om det görs utan domstolsbeslut].

Förutom barnet självt är det föräldrarna som livet ut får bära konsekvenserna av eventuella livsförändrade biverkningar för barnet - såsom dödsfall, blodproppar, blindhet, hjärtproblem, handikapp, sterilitet etc.

Antalet allvarliga biverkningar och dödsfall är grovt underrapporterade. Det har också förekommit dödsfall och allvarliga biverkningar hos barn som använts som försökspersoner i tidiga studier som deras föräldrar har samtyckt till. 86% av barnen fick en negativ reaktion på Pfizers ”vaccin” i en studie i USA (3.)

I Sverige har nu 101 barn fått allvarliga biverkningar, enligt Läkemedelsverket (9). Även här råder grov underrapportering, och det bör beaktas att ”vaccinationerna” av unga pågått bara en kort tid.

Färre barn har dött av covid-19 (registrerat som död på grund av ett positivt resultat, med eller utan symptom, och där underliggande hälsoförhållanden var närvarande och ofta dödsorsak) världen över, än barn som har dött av biverkningar från de experimentella ”vaccinerna”.

De vanligaste biverkningarna är hjärtproblem som myokardit, neurologiska störningar, blodkoagulation/blodproppar och tromboemboliska händelser såsom lungemboli. Studier över långtidseffekter saknas, vilket är ett stort varningstecken i sig - men nu har även svenska läkare och forskare gått samman i ett debattinlägg där de larmar om bl. a. ”potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet” (8).

Barn löper ingen mätbar risk att drabbas av covid-19, och inget tidigare friskt barn har dött efter infektion. Det finns inte ett enda sådant känt fall, åtminstone inte i Sverige eller i Storbritannien. Barn blir sällan symtomatiska och är inte överförare av smitta. Studier bevisar detta.

Det finns således ingen nytta för ett barn med det experimentella ”vaccinet”. Detta eftersom barn inte löper någon risk knuten till covid-19 men däremot tveklöst riskerar att drabbas av dödsfall, potentiella biverkningar och okända långsiktiga problem.

”Vaccinens” effektivitet hos vuxna har starkt överdrivits av läkemedelsföretagen, så som rapporterats i den medicinska tidskriften The Lancet (4); ”Vaccineffekten rapporteras generellt som en relativ riskreduktion (RRR). Den använder den relativa risken (RR) —ie, förhållandet mellan attacker med och utan ett vaccin — som uttrycks som 1 – RR. Rankning efter rapporterad effekt ger relativa riskminskningar med 95% för Pfizer – BioNTech, 94% för Moderna – NIH, 90% för Gamaleya, 67% för J&J och 67% för AstraZeneca – Oxford -vaccinerna. RRR bör dock ses mot bakgrundsrisken att bli smittad och bli sjuk med COVID-19, som varierar mellan befolkningar och över tid. Även om RRR endast beaktar deltagare som skulle kunna dra nytta av vaccinet, tar den absoluta riskminskningen (ARR), som är skillnaden mellan attacker med och utan vaccin, hela befolkningen i beaktande. ARR tenderar att ignoreras eftersom de ger en mycket mindre imponerande effektstorlek än RRR: 1 · 3% för AstraZeneca – Oxford, 1 · 2% för Moderna – NIH, 1 · 2% för J&J, 0 · 93% för Gamaleya och 0 · 84% för Pfizer – BioNTech -vaccinerna. ”

Biverkningar från ”vaccination” mot coronavirus saknar inte prejudikat. År 2009 vaccinerades sex miljoner brittiska barn mot svininfluensa, varav många drabbades av hjärnskada. Som ett resultat dömdes den brittiska regeringen att betala 60 miljoner pund i ersättning (5). Ersättning kan naturligtvis aldrig rätta till en funktionsnedsättning eller livslång och livsförändrande skada, och skulle aldrig kunna mätas mot förlusten det innebär. Möjligheten att få ersättning och försäkringspengar under sådana omständigheter är också begränsad, särskilt då det som i detta fall gäller en klinisk prövning med icke godkända (s.k. nödgodkända) substanser.

Utländska system för inrapporterade biverkningar visar att dödsfall har listats som ett resultat direkt relaterat till dessa ”vacciner”, och inte från några underliggande hälsotillstånd vid hela 1609 tillfällen i Storbritannien fram till 18/8 i år. För samma period har ”Dövhet” efter ”vaccinerna” gått upp till 560 fall, och ögonsjukdomar inklusive blindhet vid minst 19 689 tillfällen. Flera fall av dövhet och blindhet har rapporterats även i Sverige. Samt runt 300 dödsfall, i de endast 11% av rapporterna  som redovisats, för de sammanlagt runt 90.000 inrapporterade biverkningarna. Det brittiska systemet visade 1,2 miljoner skador den 18:e augusti.

Det är ett allvarligt misslyckande när det gäller informerat samtycke att inte göra denna information tillgänglig.

Dessutom har VAERS (7 ) i USA (Vaccine Adverse Events Reporting System) diagnosen ”Death” listat som ett resultat relaterat till ”covid-vacciner” minst 13.627 gånger fram till den 20:e augusti, och på EudraViligance European database har ”Death” listats som ett resultat av ”covid-vacciner” minst 23.252 gånger fram till den 28:e augusti.

Utan det nödtillstånd som fortfarande används av regeringar runt om i världen för att lansera experimentella ”vacciner” skulle dessa läkemedel vara tvingade att tas bort från marknaden.

Som exempel skulle så lite som 50 dödsfall efter något annat vaccin (i ett land med en befolkning över 360 miljoner) i vanliga fall lett till att det vaccinet skulle förbjudas i USA. Jämförbara bestämmelser gäller i Europa. Även detta är information som är direkt relevant för informerat samtycke.

Princip nr. 5 i Nürnbergkoden (2) säger att inga medicinska experiment eller försök ska utföras där det finns en a priori (teoretisk) anledning att tro att döden eller en handikappande skada kommer att inträffa. Du kommer att inse att dessa medicinska experiment (de försök som avslutas 2023) inte är teoretiska när det gäller död eller handikappande skada: det finns som synes tydliga bevis på att båda har uppstått. Det finns fortfarande ingen officiell information om hela ingredienslistan/innehållet i dessa experimentella mediciner, eller om vilka effekter dessa kan ha var för sig och i kombination med varandra. Ett "vänta och se”-tillvägagångssätt möjliggör inte ens för vuxna att fatta välgrundade beslut på förhand.

Mottagandet av detta meddelande visar att du har gjorts medveten om att dödsfall och andra allvarliga skador är möjliga resultat för [infoga barnnamn] vid experimentell ”vaccination” mot påstådd covid-19.

På grund av omständigheterna ber jag dig att skriftligen försäkra att du kommer att se till att [infoga barnnamn] inte vaccineras.

Dessutom ber jag dig att skriftligen försäkra att du erkänner att mitt fullständiga skriftliga samtycke krävs för att [infoga barnnamn] ska få medicinering, vaccination och injektion.

På samma sätt kan jag försäkra att jag är medveten om denna rättsliga ställning och att jag också muntligen har informerat [infoga barnnamn].

Vänligen underteckna och skicka tillbaka detta formulär, som finns i två exemplar, så att vi båda behåller en kopia.

 

Signerad: (Namn på fader/moder)              Datum:

 

Signerad: (Namn på fader/moder)               Datum:

 

Citerade referenser:

 1. Coronavirus: Why won't children get the vaccine? - https://www.bbc.co.uk/newsround/55192468
 2. The ten points of the Nüremberg Code:The ten points of the code were given in the section of the judges' verdict entitled "Permissible Medical Experiments":
 1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.
 2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.
 3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.
 4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.
 5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.
 6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.
 7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.
 8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.
 9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.
 10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code

 1. https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizer-covid-vaccine-in-clinical-trial/; (https://www.afinalwarning.com/522797.html).
 2. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room - https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
 3. https:/ /www.thetimes.eo.uk/article/victims-of-swine-flu-jab-to-get-pound60m-payout-02ptvlnlzqk
 4. YELLOW CARD SYSTEM REPORTS (UK)
  1. Website of vaccine reported adverse events - https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
  2. Sample of Pfizer reported adverse events - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986035/DAP_Pfizer_050521.pdf
  3. Sample of Astra Zeneca reported adverse events - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986033/DAP_AstraZeneca_050521.pdf
  4. Sample of Moderna reported adverse events - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986034/DAP_Moderna_050521.pdf
  5. Sample of unspecified reported adverse events - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986036/DAP_Unspecified_050521.pdf
 1. VAERS REPORT (USA)

https://wonder.cdc.gov/vaers.html

Klicka ‘I agree’, ‘Data Report’ , ‘Group results by - Vaccine manufacturer’, ‘Vaccine products - Covid 19 vaccines’, ‘Event category - Death’, Scroll to bottom of page and press ‘Send’. View latest data for deaths reported from Covid Vaccines grouped by Vaccine manufacturer’

8. Den 21:a september i år publicerade 24 svenska läkare denna starkt ställningstagande artikel i Läkartidningen: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

De skriver att ”Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn.”

De tar även upp oroande ”potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet", med hänsvisning till källan: Su S, Du L, Jiang S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines, 2021.

Här är samma läkargrupps slutreplik, efter en annan skribents ifrågasättande av den första artikeln: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-nar-det-obegripliga-blir-begripligt/

9. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody3

FLER REFERENSER

“NHS England draws up plan to give Covid jabs to children 12 and over; Contingency planning in place to vaccinate secondary school pupils at start of new academic year”

https://www.theguardian.com/world/2021/may/02/nhs-england-draws-up-plan-to-give-covid-jabs-to-children-12-and-over“The ongoing phase III trials for covid-19 vaccines are some of the most consequential randomised trials ever done.”.....“The covid-19 vaccine protocols should be scrutinised by the widest possible readership, to open a critical discussion of many questions about their design and conduct. These include why children, immunocompromised people, and pregnant women have been excluded from most trials; whether the right primary endpoint has been chosen; whether safety is being adequately evaluated; and whether gaps in our understanding of the clinical implications of pre-existing T cell responses to SARS-CoV-2 are being addressed.11” https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4058

“Following extensive pre-clinical testing, this next phase of the trial will allow us to refine our innovative, self-amplifying RNA vaccine for the first time in humans.” https://www.imperial.ac.uk/covid-19-vaccine-trial/

Gillick Competence will not apply to COVID 19 experimental vaccines - https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/gillick-competence-fraser-guidelines#heading-top

 


Injektioner för barn UNDER 12 år? Ligg ett steg före - inte efter!

2021-10-15 10:08:28

Kära ni,

Brevmallarna vi skickar ut är angelägna inte bara för föräldrar till barn i gymnasie- och högstadieålder. Vi vet att även rektorer på lågstadieskolor förbereder sig på att upplåta skolans lokaler åt vaccinationerna, så fort klartecken ges. De hävdar att de är skyldiga att följa Länsstyrelsens krav på detta, samt att rapportera in hur många som tagit sprutan. 

FÖREKOM detta och upplys din rektor, skolledning och Elevhälsoteam redan nu! Även på förskolor/dagis. Använd gärna någon av de nedanstående brevmallarna eller skriv ihop något eget. Vi vill också uppmuntra var och en att ringa upp och besöka de ansvariga, gå med i föräldraråd, bilda föräldraföreningar o dylikt. 

Vi måste vara modiga nu, och med stolthet återta bestämmanderätten över våra egna barn!

 

En pågående studie på de allra minsta:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643

Detta har förberetts länge, och varit planen från början:

https://edition.cnn.com/2021/09/20/health/pfizer-child-vaccine-data/index.html

https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210702/pfizer-seeking-vaccination-approval-for-ages-5-to-11-years-old-by-fall

https://www.politico.eu/article/pfizer-us-vaccine-approval-children-6-months-5-years-old/

https://www.nbcnews.com/health/health-news/vaccines-kids-under-age-12-expected-mid-winter-fda-official-n1274057

https://www.nbcnews.com/health/health-news/vaccines-kids-under-age-12-expected-mid-winter-fda-official-n1274057

https://www.cnbc.com/2021/09/28/pfizer-submits-data-to-fda-for-covid-19-vaccine-in-younger-children.html

https://nypost.com/2021/09/12/pfizer-vaccine-may-be-authorized-for-kids-5-to-11-in-october/

 


TILL BARNENS FÖRSVAR (privatpersoner som är föräldrar, sjuksköterskor, läkare, lärare, naturterapeuter, kulturarbetare, engagerade medborgare)

Brevmall Nr. 6: "KÄRA REKTOR" . Baserat på ett dokument från brittiska juristen Anna De Buisseret. Att kopiera och anpassa för egna utskick. Tips: CC:a skolsköterska m. fl.

2021-10-15 08:55:16

Kära Rektor,

Jag är förälder/vårdnadshavare/företrädare för

……………………………………………, som är elev på din skola.

Jag begär att denna förfrågan registreras och journalförs med hänvisning till journalföringsplikten/arkivlagen. Detta bl.a. för att man vid eventuellt framtida behov i t. ex. rättssak ska ha bevis för att du idag har gjorts uppmärksam på följande information:

Jag har sökt expertråd och konstaterat att mitt barn, som namnges ovan, löper en oacceptabel risk att drabbas av en livshotande biverkning till följd av covid 19-injektionen.

Som ett resultat av detta kräver jag att du inte tillåter någon som helst person att vid något som helst tillfälle, vaccinera/injicera mitt barn.

Beslutet att fortsätta med vaccination av allt lägre åldersgrupper är generaliserat för alla barn, och har INTE INDIVIDUALISERATS FÖR MITT SPECIFIKA BARN och jag kommer inte att tillåta dig att RISKERA hans/hennes hälsa, och hans/hennes LIV, med samhällets intressen i stort som skäl.

Du bör vara medveten om att det för närvarande pågår ett föreläggande till domstolarna i bl.a. England:

https://www.laworfiction.com/2021/09/injunction-application-made-to-court-to-pause-roll-out/.

Jag och mina rådgivare har undersökt de olika riskfaktorerna som hör till denna injektion, inklusive hjälpämnesallergener och andra komponenter. Den detaljerade bedömningen har gjorts individuellt för mitt barn och hans/hennes hälsohistorik, medicinering och kost, samt predisponering för hälsoproblem inom vår familj.

Som mor/far/vårdnadshavare till/för mitt barn är jag ytterst ansvarig för hans/hennes säkerhet och välbefinnande, och delegerar inte detta till dig i detta avseende, eftersom du omöjligt kan förväntas ha tid att utforska ända ner på detaljnivå för varje enskilt barn på skolan.

Baserat på de detaljerade resultaten av denna riskbedömning förbjuder jag härmed uttryckligen att denna injektion/vaccination ska ges till mitt barn. Jag meddelar även att jag kommer att hålla dig PERSONLIGT, både civilt och kriminellt, ansvarig för eventuella skador som uppstår, antingen på kort sikt (anafylaktisk chock), på medellång eller på lång sikt, inklusive myokardit, perikardit, blodproppsavvikelser, neurologisk skada som tvärgående myelit, Bells pares, fertilitetsskador, äggstocksskador (radera om det gäller pojke) och påverkan på puberteten, fysisk mognad med mera.

Information om den ojämna fördelningen av detta nya läkemedel i barns kroppar har inte tillräckligt beaktats i beslutet att utvidga behandlingar ner till deras åldersgrupp. Enligt Pfizers egna farmakokinetiska data finns en risk för blockering av puberteten och en hög risk för hjärtinflammationer hos unga människor, särskilt för pojkar. Detta återspeglas i samtliga internationella rapportsystem för biverkningar - system som jag förvisso anser vara försumliga, det är sedan tidigare känt att endast 1% av biverkningar från läkemedel rapporteras in.

Så att fortsätta med injektionerna av barn är att ÖVERGE DIN PLIKT ATT TA HAND OM MITT BARN.

Mitt barn anses inte vara tillräckligt moget för att köpa alkohol eller cigaretter, ändå förväntar du dig att han/hon ska kunna besluta om en medicinsk behandling som kan skada hans/hennes hälsa irreversibelt?

Konceptet med att använda ”Gillick-kompetens” - som etablerades för ett fullt reversibelt preventivmedel, har omöjliggjorts tack vare fallet Bell vs. Tavistock NHS Trust 2020, som slog fast att barn INTE HAR KAPACITET att besluta om en experimentell medicinsk behandling, som har permanent, livsförändrande påverkan:

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads 2020/12/Bell-v-Tavistock-Clinic-and-ors-Summary.pdf

Har du fastställt med din jurist att du inte begår lagbrott genom att möjliggöra och medverka till dessa injektioner av minderåriga?

Jag vill säkerställa att du har tillgång till all information för att kunna fatta det bästa beslutet för din skola och för alla barn som går där.

LAGAR ATT FÖLJA:

• Rektorn ansvarar enligt Skollagen (2010:800) för verksamheten.

• Skolan ska överhuvudtaget inte blanda sig i vaccinationer eller information, då det hamnar utanför den kommunala kompetensen enligt 2 § 2 kap. Kommunallagen.

• En lärare eller rektor (eller arbetsgivare) bör inte ställa frågan om vilka som är vaccinerade, tänker vaccinera sig eller inte, då uppgifter om någons hälsotillstånd är sekretessbelagda enligt 21 kap. Offentlighets- och sekretesslagen.

• Vad gäller samtycke så är kravet enligt lagen att båda föräldrar måste samtycka, och att ett barn under 18 år aldrig kan gå emot föräldrarnas samtycke vad gäller vaccination. Flera regioner bryter här mot lagen och vilseleder öppet. Det är extremt allvarligt. Att göra en komplett redogörelse här tar lite plats, men lagen är klar. Om barnet vaccineras trots att vårdnadshavarna uttryckligen påtalat att barnet inte ska vaccineras, gör sig vårdpersonalen skyldig till ett påtvingat kroppsligt ingrepp, som är förbjudet enligt 6 § 2 kap. Regeringsformen. Därtill brott mot grundlagen, samt misshandel enligt 5 § 3 kap. Brottsbalken. Redan att gå ut som t ex Region Dalarna gör nu kan anses vara ett brott. Straffbar förberedelse till misshandel, i enlighet med 11 § 3 kap. Brottsbalken. Det finns fler lagar att hänvisa till i detta mycket allvarliga som sker.

• Den ene föräldern har inte legal rätt att vaccinera barnet utan den andre förälderns medgivande. Se 2 § 6 kap Föräldrabalken.

• Sjuksköterska och läkare har att beakta 2 $ 6 kap. Patientsäkerhetslagen "Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter."

• 1 och 2 §§ 6 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659) vilka reglerar att "Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet."

• 3 kap. 1 § 6 p. Patientlagen (2014:821), säger att vården är skyldig att lämna information om ”väsentliga risker för komplikationer och biverkningar”.

• Enligt 1 kap. 8 § patientlagen, när hälso- och sjukvård ges till barn, skall barnets bästa särskilt beaktas. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter har blivit lag (SFS 2018:1197) i Sverige den 1 januari 2020. Artikel 3.1 fastslår: “Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.

• Lag om folkmord och brott mot mänskligheten anger i paragraf 15-18 om ansvar för att underlåta att utreda misstanke om, eller förhindra avslöjande av, folkmord. Detta är straffbart enligt Brottsbalken:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

• Alla inblandade berörs av Nürnbergkoden i relation till medicinska experiment, där det personliga ansvaret väger mycket tungt.

• Jag vill också lyfta fram ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, som är mycket tydlig och vägledande. Känner skolsköterskan, skolläkaren och Elevhälsan till den?

• Kap. 3, Om brott mot liv och hälsa: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Jag förväntar mig att lagen följs, och i de fall det ges olika information från olika instanser, så är det LAGEN som ska gå före.

En individs rättigheter kan inte åsidosättas för samhällets eventuella förmåner, ändå verkar detta verkar vara avsikten här. Och barnets välbefinnande STÅR ÖVER ALLT. Barn upplever sällan svår sjukdom om de får infektionen, så att injicera dem med ett läkemedel som redan har orsakat tusentals dödsfall och miljontals skador över hela världen - för minimal nytta för barnen personligen - är oförsvarligt:

Där det finns motstridiga mänskliga rättigheter är barnets välfärd är av största vikt, och förankrad i lag.

Jag kommer att behöva vidta civilrättsliga åtgärder mot dig PERSONLIGEN om du misslyckas med att skydda mitt barn från detta medicinska förfarande, som nu tydligt har identifierats som FARLIGT för MITT BARN.

 

Datum: …………………….

 

…………………………………………………………………..

, som är mor/far/vårdnadshavare till:

 

…………………………………………………………………..

 

KOMPLETTERANDE MATERIAL

LÄKARUPPROP:

https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter...

https://lakaruppropet.se/ 

https://physiciansforinformedconsent.org/covid-19/

https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

https://acu2020.org/english-versions/

https://worlddoctorsalliance.com/

STOP MEDICAL DISCRIMINATION: The Petition To Stop Forced Experimental Vaccines. ”SMD & AFLDS is NOT “anti-vaxx” or in any other form to be considered or mislabeled as disapproving of established, reputable vaccines when taken voluntarily without coercion.”: 

https://stopmedicaldiscrimination.org

"87 000 DOCTORS & NURSES COME OUT AGAINST COVID 19 & FAKE VACCINE 'GENE THERAPY': 

https://www.bitchute.com/video/V9epnCfRUQxU/

93 israeliska läkare:

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304124?fbclid=IwAR0uBOMUHdo7En2yaFNdzRiZqVDwuzGKyvc53wsuuzbjyx196ST8_iTPhqA

"Israeli Public Emergency Council" angående vaccinering av barn: https://t.co/qm2cDfXacP

Den 21:a september i år publicerade 24 svenska läkare denna starkt ställningstagande artikel i Läkartidningen: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

De skriver att ”Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn.”

De tar även upp oroande ”potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet", med hänsvisning till källan: Su S, Du L, Jiang S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines, 2021.

Här är samma läkargrupps slutreplik, efter en annan skribents ifrågasättande av den första artikeln: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-nar-det-obegripliga-blir-begripligt/

LÄNKAR TILL RAPPORTSYSTEM FÖR BIVERKNINGAR OCH DÖDSFALL:

1. https://www.openvaers.com/covid-data 

2. http://www.adrreports.eu/sv/search_subst.html# (sök på covid-19 bland läkemedlen)

3. http://www.vigiaccess.org/ (sök på Comirnaty t ex)

4. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody3

5. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

ETT SVENSKT UPPROP TILL BARNENS FÖRSVAR, med över 7300 underskrifter varav många är läkare, sjuksköterskor och vårdanställda:

www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen


Brevmall nr. 5 - Att kopiera och anpassa för egna utskick. Till skolor.

2021-10-13 10:54:34

För omedelbar kännedom

Hej XXX,

Det är med sorg och bestörtning jag ser XXX-skolan sälla sig till raden av skolor som ”erbjuder" eleverna "covidvaccination" på skoltid. Ni må följa FHM:s rekommendationer men icke desto mindre är det fel, av många anledningar.

Ni hävdar att minderåriga ska kunna ges "vaccin" utan föräldrars medgivande, om mognadsgraden anses vara tillfredsställande. Det låter som ett dåligt skämt. Inte ens lärare kan bedöma mognadsgraden på sina nya elever efter en hel veckas undervisning i början av en termin. Så hur menar ni att någon utomstående ska kunna göra den bedömningen på en ung människa som hon/han aldrig träffat förut, och på bara några få minuter?

Att alls tänka på att "vaccinera" barn och unga mot covid är vettlöst och djupt oetiskt. De löper en mycket låg, i princip obefintlig, risk att drabbas hårt av covid. Dessutom kan de precis som vuxna både smittas och bli smittade efter både en och två doser.

Fler anledningar att avstå från "vaccinering":

Inget av dessa preparat, så kallade "vaccin", är tillräckligt testade. På grund av det har de inte kunnat erhålla ett fullt godkännande, utan endast ett villkorat nödgodkännande. Vi har inte ett nödläge nu, och vi har definitivt inte råd att offra våra barns hälsa i blind tro om att dessa preparat inte ska ge några kortsiktiga eller långsiktiga biverkningar. Nyligen drogs Modernas "vaccin" in eftersom det under massvaccinationerna visat sig kunna ge myocarditis, främst hos unga killar. Gå in på Läkemedelsverket eller FDA och se hur Pfizers "vaccin" har ÄNNU FLER inrapporterade fall av denna allvarliga och livshotande åkomma.

Listan över andra allvarliga biverkningar som rapporterats in sedan massvaccineringen tog fart är mycket lång; den inkluderar över 80 000 termer. För några veckor sedan var det över 85.000 rapporter gjorda till svenska Läkemedelsverket, och utav dessa har endast 11% handlagts. Med andra ord har vi alldeles för lite data idag för att kunna luta oss tillbaka och lita på att "vaccinen" är säkra och effektiva, som tillverkarna och myndigheterna säger. Läkemedelsverket finansieras till största delen av läkemedelsföretagen själva.

Till sist. Varför jag sätter "vaccin" inom citationstecken i detta fall är för att ingen av dem är något vaccin i egentlig bemärkelse. Ingen av dem innehåller en eller flera oskadliggjorda patogener, utan är ny bioteknik som modifierar RNA resp. DNA. De spikproteiner som förs in i blodomloppet stannar heller inte i armmuskeln, som man tidigare trott, utan dupliceras och transporteras ut i hela blodomloppet för att sedan återfinnas i olika inre organ, och kan även gå genom blod/hjärnbarriären.

Informerar ni elever och föräldrar om detta, och att dom genom att tacka ja till "vaccination" också tackar ja till att ingå i en klinisk prövning i fas 2/3?

Tar ni genom ert initiativ, er föreberedelse, rekommendation och tillgängliggörande av "vaccinationerna" på skolans område, också moraliskt och ekonomiskt ansvar för samtliga skdaor som kan uppstå på kort sikt såväl som på lång sikt - inklusive eventuell framtida sterilitet?

Hälsningar

XXX

Ps. Jag ber dig att ta del av informationen samt tillhörande länkar, som finns i detta upprop för barnen. 7300 personer, varav många är läkare och sjuksköterskor, har skrivit under med krav på omedelbart nödstopp: 

www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen

 


Brevmall nr 4 - Att kopiera, anpassa och skriva ut för att ta med till person som utför, kräver eller beslutar om vaccinering: VACCINATIONSGARANTI.

2021-09-30 13:44:51

VACCINATIONSGARANTI

Härmed garanteras att den medicinska substansen nedan inte kommer medföra några allvarliga biverkningar och/eller annan kroppsskada, inte heller dödsfall.

Patientens namn:

___________________________________________________________

Personnummer:

____________________________________________________________

Medicinsk substans:

_________________________________________________________

HÄRMED GARANTERAS FÖLJANDE:

* Att substansen i injektionen är 100% godkänd, och har genomgått alla adekvata, kliniska labbtester, djurstudier och övriga nödvändiga analyser enligt medicinsk säkerhetsstandard.

* Att substansen inte heller internationellt har påvisats skapa några allvarliga bieffekter.

* Att det inte finns några alternativa mediciner, vacciner eller andra substanser som är säkrare eller mer pålitliga och effektiva.

* Att injektionen av substansen sker med patientens fria vilja, och att patienten i förväg har informerats om ALLA eventuella biverkningar och skador som kan uppkomma till följd av injektionen, på lång och kort sikt.

* Att patienten fått se bipacksedeln före injektionen, och att vederbörande fullt ut informerats om substansens innehåll.

* Att substansen gör det som utlovas, det vill säga skyddar mot smitta och sjukdom.

Jag garanterar allt det som nämnts ovan:

Namn: ________________________________________________________________

Personnummer: _________________________________________________________

Profession: _____________________________________________________________

Företag: _______________________________________________________________

Vid eventuell skada och/eller dödsfall förbinder jag mig personligen att ta fullt ansvar både medicinskt och ekonomiskt. Detta gäller all skada som nämnda substans kan åsamka från och med dagens datum och i framtiden. Jag förstår därmed att ett skadestånd/strafföreläggande kan åläggas mig, och att skadeståndet kan komma att omfatta en ansenlig summa. Denna summa kommer att vägas mot den eventuella skada och/eller invaliditet och/eller dödsfall som kan uppkomma.

Namnteckning:

__________________________________________________________________

Ort:

__________________________________________________________________

Datum:

__________________________________________________________________


Brevmall nr 3 - Att kopiera, anpassa och använda för egna utskick: VIKTIG INFORMATION TILL SKOLLEDNINGEN.

2021-09-30 12:37:08

Viktig information till dig som är rektor och till övrig skolledning, med anledning av den stundande massvaccineringen av friska barn, påkallad av Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Ingen individ har skyldighet att uppge sin medicinska status, varken gällande huruvida man tagit "vaccin" mot covid 19 eller andra mediciner, medicinska diagnoser, eller sådant som rör den personliga hälsan (1.)

Att fråga ett barn i en skolmiljö om huruvida - via indirekta och direkta insinuationer, tvång eller indirekta tvång - är djupt oetiskt, och ingenting som varken lärare, övrig personal i skola eller skolledning bör ägna sig åt.

En insinuation skulle kunna vara att en lärare utrycker ” jag hoppas att ni alla tar vaccinet…”, ”Ni vet väl att ni kan ta vaccinet så att ni får göra er prao", ” Alla måste ta sitt ansvar…”, etc.

Tvång eller indirekta tvång kan uttryckas och utövas på olika sätt, såväl handgripligen som verbalt. Det är lika illa oavsett. Barnen skall på intet sätt känna sig utsatta i den miljö som har till uppgift att vara demokratisk, rättvis och att låta alla komma till tals samt värna allas lika värde. Det är ditt ansvar som rektor att samtlig personal anställd i din skola på intet sätt uttrycker något som kan uppfattas strida mot den medicinska integriteten, samt att de uppmuntrar till ett ensidigt val. Skolledningens och lärarnas personliga åsikter skall inte främja att det skapas olika läger i frågan. Alla individer har en mänsklig rättighet att känna sig accepterad oavsett val. Det kan uppfattas som att skolan uppmuntrar till diskriminering vid val som skiljer sig från det som man förväntas göra och eleven kan känna obehag, utanförskap och grupptryck att likställas vid mobbning. Diskriminering är ett brott.

Alla barn har en rättighet att känna sig trygga i skolmiljön, och du som rektor och lärare har ett stort ansvar huruvida detta efterlevs. Att nu barnen skall beredas möjlighet att "vaccineras" såväl i skolmiljön som under skoltid, är något som är djupt olyckligt då ovan nämnda situationer befrämjas i större skala, och det blir synligt och uppenbart vem som gör vilket val. Detta är en enskild fråga som borde vara den enskilda individens ansvar, tillsammans med vårdnadshavare, och en sådan fråga borde inte lyftas alls i skolans regi.

Du som rektor och lärare har ett stort ansvar och vi vill med detta brev be dig som mottagare att betänka hur ni, både som enskilda personer och som skolinrättning, vill kunna framstå i god dager hos era elever och deras vårdnadshavare även fortsättningsvis, oavsett vilket val den enskilde har gjort. Det bästa vore således att ni avstår från att inrätta vaccinationsberedskap i skolans regi, varken via ordinarie skolsköterska, extern vårdpersonal, i eller utanför skolans miljö.

Nedan följer information och fakta som bör tas med i beräkningen när man beslutar huruvida man skall vara en del i barnens "vaccination" mot covid 19 eller ej. Den egna moraliska kompassen kommer att avgöra vilka som kan tänka kritiskt och ta till sig den information som nu delges av framstående experter som riskerar både karriär, familj och försörjning för att informera om och varna för vad man hittills har sett gällande biverkningar (2).

Frågeställningen är varför 100 000-tals friska barn i Sverige ska ta ett "vaccin" som saknar långtidsstudier, och när det dessutom har visat sig att barnen på intet sätt varken varit en fara för sig själva, för sin omgivning eller drivit någon smitta de senaste 18 månaderna.

Du vet väl om att risken överväger nyttan för barn enligt nedan redovisade artiklar skrivna av svenska och utländska läkare. Ett stort antal läkare, framför allt i utlandet, har länge ifrågasatt om nyttan överstiger riskerna med att "vaccinera" friska barn. Några av de biverkningar som Pfizer varnar för i Comirnatys bipacksedel är Myokardit (hjärtmuskelinflammation) och Perikardit (inflammation i hjärtsäcken). Information om detta publicerades i Läkartidningen den 21:a september 2021 (3).

Nyligen publicerades en studie som visar att unga pojkar i åldern 12 - 15 år löper 6 gånger så stor risk att bli inlagda på sjukhus efter att ha fått Myokardit, efter andra dosen (utifrån data från inrapporterade biverkningar) jämfört med att hamna på sjukhus inom 120 dagar efter att ha blivit smittad av covid 19. För pojkar 16 - 17 år var risken 3,5 gånger så hög (3, 4, 5).

Björn Hammarskiöld, läkare och professor i pediatrik skriver: ”I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i mRNA-preparaten är de olagliga att ges av legitimerad medicinalpersonal. Det strider mot Helsinforsdeklarationen, EU-rätten och svensk lag" (6).

Enligt 1 kap. 8 § patientlagen, när hälso- och sjukvård ges till barn, skall barnets bästa särskilt beaktas. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter har blivit lag (SFS 2018:1197) i Sverige den 1 januari 2020. Artikel 3.1 fastslår: “Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” (7).

Enligt konventionen räknas alla under 18 år som barn, och enligt förarbetena till patientlagen avses med barn personer under 18 år (8).

Enligt förarbetena till patientlagen framgår att vad som är barnets bästa måste avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall (9).

Barn och ungdomar löper extremt liten risk att bli allvarligt sjuka av covid 19, och många har redan genomgått naturlig infektion. Enligt FHM visar analys av prover insamlade från öppenvården 24 maj - 4 juni att antikroppar mot SARS-CoV-2 förekom bland 27,7 procent hos barn 0 - 19 år (10). Dessa prover togs alltså långt innan "vaccination" påbörjats för denna åldersgrupp. En svensk studie visar att antikroppsnivåerna efter genomgången infektion fortfarande är stabila 12 månader efter infektion (11).

Det bör råda full transparens gällande de risker som finns med detta covid 19-preparat. Hänvisning till biverkningsrapporter från Sverige, EU, USA (12).

Informerat samtycke avseende läkemedel under läkemedelsprövning skall innefatta att individen får tydlig information gällande:

• Information om att man som patient själv får välja om man vill delta eller inte genom att tacka ja eller nej till läkemedlet.

• Studiens upplägg avseende tidsplan och utförande.

• Samtliga övriga medicinska behandlingsformer inklusive fördelar och nackdelar.

• Information om hur läkemedlet fungerar.

• Hittills kända biverkningar, både milda och allvarliga, för läkemedlet.

• Information om att det inte finns några långtidsstudier och att långtidspåverkan, t. ex. vad gäller fertilitet, därmed är okänd.

• Information om att man som patient när som helst får avbryta/hoppa av utan att ange orsak.

I de fall då skolan beslutar att frångå att ge ovanstående information och trots allt medverkar i covid 19-"vaccinering" av barn, anser vi att information rörande risk/nytta enligt detta brev tydligt ska beskrivas i samtyckesblanketten. Detta för att säkerhetsställa att föräldrar får möjlighet till ett informerat samtycke rörande deras beslut för sina egna barn. Det bör råda full transparens gällande de risker som finns med covid 19-"vaccin".

Vi hoppas att ni som skolledning kommer att förstå varför vi som föräldrar adresserar er i denna frågeställning, och att ni inser det oetiska i att fortgå med planerna på att ge barnen detta "vaccin" i och omkring skolan, samt att vidtala barnen huruvida de skall göra det ena eller andra valet.

Skolan skall vara en plats där man främjar elevernas trygghet och lärande. Att vaccinering av barn skulle vara ett argument för att förhindra smittspridning för att kunna behålla skolan öppen är inte ett argument underbyggt av vetenskapen. De som tar vaccin kan bära på smitta och kan smitta andra, precis som dem som inte tar covid 19-"vaccin". Ytterligare information finns i hänvisade källor.

 

Med vänliga hälsningar,

 

_____________________________________________________

Sverige den ____________________, 2021

 

Källhänvisningar:

1.Kroppslig integritet 2 kap, 4§, 5§ och 6§ Grundläggande fri-och rättigheter i Regeringsformen. Innebär i korthet att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsligt ingrepp även i andra fall än vad som avses i
paragraferna fyra och fem. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i
den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden. Lag (2010:1408).
2. Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet (lakartidningen.se) och slutordet från artikelförfattarna
Vaccin från 12 år: När det obegripliga blir begripligt (lakartidningen.se)
3. Utdrag/ Citat ur remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
4. https://www.fda.gov/media/151707/download
5. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
6. Björn Hammarskjöld, Östervåla 2021-09-20. Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. F.d. överläkare i
pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-omforentanationernas-konvention_sfs-2018-1197, Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverketremissvar-Socialdepartementet.pdf
8. Prop. 2013/14:106, s. 62 och 112, Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverketremissvar-Socialdepartementet.pdf
9. Prop. 2013/14:106 s. 112, Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvarSocialdepartementet.pdf
10.https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistikochanalyser/undersokningar-och-datainsamlingar/genomgangen-infektion/
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
11. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261951v1
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf
12. SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis |
medRxiv

Register för inrapporterade biverkningar:

Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---
coronavacciner#hmainbody1
Usa: https://openvaers.com/index.php?fbclid=IwAR0EC8EcIi0Gx_nJy-HdWi8ELm-LJlnDVf2scDZymlOrLuSRxsaHFho3bUQ
Norge: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner
Norge pdf: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/
20210923%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.p
Dela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...