Stoppa både Pandemilagen och farligt Covid-l9 genoccin

StoppaPandemilag.jpg

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver:

 • Stoppa den ”pandemilag” som regeringen hastigt beslutade om vid årsskiftet 20/21 för den strider mot svensk grundlag genom att så allvarligt frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvarig för sina beslut.

  Pandemilagen vilar inte på vetenskaplig grund. Den statistik som visar smittotalen, alltså att smittan nu ökar drastiskt, har sin grund i att myndigheterna valt att använda och hålla fast vid PCR-tekniken för fastställande av smitta/infektion. PCR-tekniken har aldrig varit avsedd att användas för detta endamål och resultatet av felanvändningen är att väldigt många positiva testsvar är felaktiga. Så, ju mer man testar desto fler positiva testsvar blir det. (Ass Prof Björn Hammarskjöld skrev till regeringen om detta, läs intervjuan.)

  Det finns heller ingen forskning som talar för att de föreslagna allvarliga restriktionerna på våra mänskliga friheter har någon inverkan på smittspridningen. Det ansvarsfulla vore istället att snabbt bygga ut vårdkapaciteten så att vi kan ge adekvat vård till de som blir svårt sjuka. Då kan vi låta smittan löpa och snart uppnå flockimmuniteten, som ju var den ursprungliga planen.
 • NYTT läs vad svenstättade Harvard Medical professor Martin Kulldorff, skriver:  I had no choice but to speak out against lockdowns. As a public-health scientist with decades of experience working on infectious-disease outbreaks, I couldn’t stay silent. Not when basic principles of public health are thrown out of the window. Not when the working class is thrown under the bus. Not when lockdown opponents were thrown to the wolves. There was never a scientific consensus for lockdowns. That balloon had to be popped.Länk läs här!
 • AVSLUTA human FAS IV-försöken med det experimentella Covid-l9 genoccinet  – som inte ens är ett vaccin för det ger ingen immunitet eller skydd mot att bli smittad eller smitta andra. INGET vaccin ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester har gjorts. Det finns inga säkerhetsdata på detta nya mRNA-vaccin, baserat på genteknologi och nanoteknologi. Det finns endast 28 dagars studie, vilket  är medicinskt oacceptabelt för en produkt som kostar miljarder att köpa in. t samtycke. Läckta dokument från FDA (USA läkemedelsverk) avslöjar att FDA vet om att de Covid-19-vaccin som nu rusas ut på marknaden kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall.  Länk här.  Alla forskningsdata pekar på hög risk för autoimmuna sjukdomar, och experter varnar för detta, infertilitet, cancer och även död. Men det kan ta upp till två år att slå igenom. (First Glimpse at Pfizer COVID Vaccine Safety and Efficacy Data from the UK)

Pfizer1.png

 • Människor har rätt att välja informerat samtycke, men detta är inte möjligt här eftersom vi svenskar inte är informerade. Det är en persons rätt att få fullständig information om vilken typ av vaccin detta är, och vilka är riskerna och biverkningarna. Det finns inga garantier för något – eftersom läkemedelsindustrin deklerarer inte vad 90% "effektivitet" baseras på. Nürnbergkoden säger också att en medicinsk produkt som inte har genomgått alla försök, inklusive fas 4-studier som saknas för Covid-l9 vaccinet, får inte åläggas människor på något sätt. Det kan endast vara frivilligt att ta.
 • Att läkemedelsindustrin ska vara ekonomiskt ansvariga för den vaccinprodukt de säljer. Nu har de NOLL ansvar. De ska kunna stämmas och betala ut skadestånd om deras produkt ger skador, handikapp eller död. För det är våra skattepengar som finansierar eventuellt inköp på flera miljarder kronor– det finns inget ”gratis” vaccin. Vi får själva ta kostnaden, det hjälper inte att Socialministern säger att Staten betalar – för det är våra pengar.
 • De sjuka i Covid-l9 ska få adekvat hjälp både akut och för rehabilitering, och Staten/Regeringen behöver anställa mer sjukvårdspersonal och även satsa på de Friskmedel som nu visats ge både snabbare läkning och förebygga Covid-l9, såsom D-vitamin (referens nederst). Coronaprotein är ökänt för att sätta igång autoimmuna reaktioner, vilket de långtidssjuka i Covid ska få hjälp med för snabbare rehab. Samt det visar på den ENORMA risken men ett Covid-l9 vaccin där våra egna celler ska producera detta kraftigt immunretande Coronaprotein! Stort varning från de som skrivit under detta upprop. (ref till artikeln nedan)

Skriv på namninsamlingen genom trycka på blå band nederst – och sedan behöver du bekräfta det ett mej som kommer. Tack!  

photo_2021-06-06_19.26_.29_.jpeg

 • Sverige ska öppna upp igen som vanligt, för vi kan hantera en virussjukdom som minst 99,5% av alla under 70 år överlever och satsa på att hjälpa folk till en bättre älsa istället. De nerstängningar vi haft har drabbar små- och mellanföretagare hårt, och det är oacceptabelt. Vi behöver satsa för att få igång arbeten så att vi får in skattepengar till att rusta upp den sjukvård som nedmonterats de senaste tio åren. 
 • Att stormedia upphör att skrämma upp folk och varje dag mata rädsla, dödsångest och blåsa upp allt ur proportion.

Vi kan hantera detta och rädslor, ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet är oerhört mycker mer skadande för samhället än Covid-l9. Nu behöver vi en stark och kunnig ledning som visar vägen tillbaka till ett fungerande sammhälle med flöde och funktion. 

Positivt: är att Covid-l9-epidemin är medicinsk hanterbart med all ny kunskap. Data från SCB visar att Covid-l9 varit med i 5 procent av alla dödsfall i år, inte mer. Det är inte förhöjd total dödligehet 2020 jämfört med föregående tio år. Se bilden nedan och se graf för 1960-2020 nederst.

photo_2021-06-06_19.29_.41_.jpeg

 

Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, påpekade en rad brister i strategin runt planerade Covid-vaccinationer. Den blev viral på sociala media i början av december och det positiva gensvaret var massivt.

Nu är vi en grupp läkare, forskare och hälsomänniskor som går vidare och har skapat en namninsamling

Var med och skapa en positiv utvecklingen i ett kritiskt skede i Sverige! Skriv på och delta i en positiv förändring i den omskakande året 2020!

OBS vi vill poängtera att gruppen inte är emot vaccin i största allmänhet och som idé. Detta gäller enbart den nya experimentella Cov*d-l9 genoccinet. Det viktigaste är att vacc*n är säkra, säkerhetstestade etc., och även att producenten har fullt ekonomiskt ansvar för sin produkt – och det är inte fallet här, tvärtom. De tjänar max helt untan snsvar. Hur kan svenska Staten gå med på det när det INTE är en akutsituation.

Läs utförliga skäl till namninsamlingen läs här på Ekoappen.

 

Var med och skapa en positiv förändring nu – skriv på för att häva detta! Det svenska folket reser sig mot Staten och stormedia och kräver att Regeringen lyssnar på och följer de krav som Svenska folket har.

Bakom uppropet står: 

 • Dr Sanna Ehdin, PhD, immunolog, författare och Folkhälsoupplysare
 • Maneka Helleberg, Ordförande World Freedom Alliance, Ordförande Peoples Court, Core member New Earth Project, Initiativtagare till Frihet Sverige
 • Ralf Sundberg, Med Dr, kirurg 
 • Dr Henning Witte, Dr i Juridik
 • Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
 • Mehdi Nodehi - Biokemist (M.Sc.), fd. produktchef för vaccin adjuvans på Isconova, f.d marknadsanalytiker  och konsult på GE healthcare lifesciences.
 • Lisa Palmlöf, Läkare
 • Jan Oleby, Leg Läkare och företrädare för komplementärmedicin
 • Tatjana Persson, Leg. Läkare
 • Ralph Jarl, Tandläkare
 • Annika Nyberg - Jurist
 • Mikael Nordfors - läkare
 • Marianne Liljeholt - Sjuksköterska
 • Ingemar Ljungqvist, Dr Sc
 • Bertil Wosk, Näringsterapeut
 • Monica Lindgren, reg. Naturläkare (SNLF)
 • Ulf Beijerstrand, musiker
 • Sara Boo, sekreterare i National Health Federation Sweden, styrelseledamot i NHF, chefredaktör för tidningen Hälsofrihet
 • Michael Zazzio, medicinsk forskare, domare i den internationella domstolen Common and Natural Law Tribunal for Public Health and Justice
 • Anneli Påmark, Carl Österberg. Författare, civilingenjörer, kemiteknik, teknisk fysik/medicinsk teknik.”
 • (fler personer kommer) 

 

"Du kan lura alla människor en del av tiden, och vissa människor hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden." – Abraham Lincoln

 

Skriv på namninsamlingen genom trycka på blå band nederst – och sedan behöver du bekräfta det ett mej som kommer. Tack!  

 

TILLÄGG:

WHO whistleblower Astrid Stuckelberger provides insight into the inner workings of the organization. She worked on the International Health Regulations in multiple countries which form part of the legalese of how the pandemic was declared world wide. Listen here

Det finns en hel del mer att gräva på djupet med vad beträffar Covid-19 då man funnit en positiv koppling mellan Covid-l9 dödsfall och vanlig influensavaccination hos äldre – referens här.

1960_2020YearlyDeathSweden.jpeg

Länkar:

  Öppet brev till Statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten 

World Freedom Alliance - World Doctor Alliance  

• Sätt in D-vitamin för att mildra pandemin "I Sverige tar ingen myndighet ansvar", skriver forskarna och läkarna Mats Humble och Susanne Bejerot. Flera länder rekommenderar nu befolkningen att ta D-vitamin för att skydda sig mot covid-19. Ett femtontal forskningsrapporter visar att låga D-vitaminnivåer ökar risken för allvarlig sjukdom och död. 

 

Huvudfrågan i Dr Sanna Ehdins långa öppna brevet till Statsminister Löfven och Johan Carlson, FHM, var:

”Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

Deras enda svar är standard svar - fast vaccinkoordinatorn R Bergström säger att 5 miljoner svenskar är "Covid-vaccinerade" till sommaren: 

”Tack för ditt mejl. Det finns ännu inte något godkänt vaccin i Sverige, därför går det ännu inte att svara på detaljer kring vaccineringen, det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskap än. Vi har information på vår hemsida samt frågor och svar som uppdateras kontinuerligt

Vänliga hälsningar,

Svarstjänst kring covid-19

________________________

Folkhälsomyndigheten”

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Dr Sanna Ehdin kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...