JA för markkabel, NEJ till luftledning i Sörmland

Kontakta namninsamlingens skapare

Hedox

2019-11-21 18:57:25
Vattenfall skall ha ett informationsmöte den 27 november ang. deras valda sträcka Hedenlunda - Oxelösund 1B-1-1D för sakägare.

 

Hedox.se bjuder härmed in alla berörda sakägare den 25 november vilket är två dagar innan Vattenfalls möte.

 

Fokus är att skapa en betydligt mer enad kraft och höja kunskapen om möjligheterna framöver!

 

Bjud med alla sakägare och de du känner som har fastighet/mark i närheten!

 

Hedox.se hälsar välkomna till:

Björkviks-bygdegård måndag 25 Nov kl 18:30.

Jens Thronborg

OBS! Insamlingen slutar inte nu! Bra jobbat! 733 Underskrifter!!!

2019-06-26 20:57:37
OBS! Insamlingen slutar inte nu!
Petitionen fortsätter tills Vattenfall eller SSAB anser att projektet är färdigt!
 
Jag vill dela med mig av mitt mail till Rejlers som är Vattenfalls konsultfirma och således deras kontaktperson i frågan om kraftledningen. Synpunkter skall vara inlämnade senast 26/6 enl dem.
Därför skickar jag in detta nu:
 
 
 
Hej
Den 13 Juni 2019 startade jag en nätbaserade petition på skrivunder.com som lyder "JA för markkabel, NEJ till luftedning i Sörmland”.
 
Detta för att vattenfall planerar på att bygga en kraftledning främst som luftledning som är upphängd i stora fackverkskonstruktioner. 
Markkabel bedömdes vara komplicerat enl Vattenfall, då ett stort markintrång krävs för anläggande av kabelförbanden. 
Man bör ställa det i relation till luft och markintrånget en luftledning gör under dess livslängd.

Vattenfall specificerar inte storleken på stolparna mer än att det är av modellen s.k.Julgransstolpe och dubbelportalstålpe som kommer användas.

Dessa s.k. julgransstolpar kan byggas väldigt höga, dryga 60m meter. Att landskapsbilden påverkas mer negativt med luftledning än markkabel är givet. 

 
På det så kommer en oerhörd bred ledningsgata att tas i anspråk.
vEn 40-45m bred trädfri gata vid luftledning, kontra 4-6m för markkabel.
Detta medför att man eliminerar mer träd än vad som behövs vid markkabel. 
Vedbildande växter t.ex träd upptar koldioxid (CO2) ur luften och binder kolet i veden för att sedan släppa ut syret/oxygen (O) tillbaka till luften.
Att skogen är jordens lunga har nog de flesta hört,
därför bör vi behandla den med största respekt och inte göra mer skada än vad som krävs.
 
Sedan bör man tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller växlande elektromagnetisk strålning.
Jag vill påminna om att Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader:

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnet- fält begränsas.

 • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

 • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

  enl sid 19 i broschyren ”Magnetfält och hälsorisker”, upprättad av ansvariga myndigheter 

   
  Samt även dessa citat på sid 13 citat ur samma broschyr:

  "Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet.” 

  Och

  "Om magnetfält bidrar till uppkomsten av cancer, är risken liten jämfört med risken att få cancer av andra orsaker.

  För neurologiska sjukdomar som demens och Parkinsons sjukdom är kunskapsläget oklart.” 

   

  Petitionen kommer att förbli aktiv tills projektet anses som avslutat. Se separata PDF:er

  Följ Petitionen online: https://www.skrivunder.com/signatures/nej_till_planerad_kraftluftledning_genom_sormland/

   

  Jag bifogade såklart samtliga 733 namnunderskrifter samt namnunderskriftsinsamlingen i PDF format:)


Jens Thronborg

Imorgon är det sista dagen

2019-06-25 11:32:56

Tack alla ni 622 personer som i skrivande stund har skrivit under denna namninsamlig!

Imorgon är sista dagen 26/6 för att yttra sig till vattenfall via dess konsult Rejlers. Jag kommer att skicka in denna insamling tills dess.

Enl LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har det stark slagkraft när det inkommer flera personliga yttranden än att skicka in en samlad åsikt t.ex via en namninsamlig. Det gör såklart ingenting att skicka in ett personligt yttrande även då ni skrivit under denna namninsamling.

Ett tips är att alla bör också göra ett eget yttrande på hur en luftledning kommer att påverka just er. Det behöver inte vara avancerat eller formellt men som krav bör då såklart vara att markkabel skall användas!

 

Fortsätt via länken nedan till LRF . Där finner ni tips på formuleringar etc i PDF fil.

Formuläret är främst riktat till sakägare dvs fastighetsägare som berörs av de röda alternativstråken, men ni som ej är sakägare har måjlighet att ha åsikt i frågan ändå och kan plocka lite ur LRFs mall då det kan vara svårt att komma på hur man skall formulera sig.

 LRF: Information gällande 130kV-ledningar Hedenlunda-Oxelösund

 

 

 

Skriftliga synpunkter lämnas senast 26 juni till Rejlers Sverige AB, att: Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala, eller e-post: att: Fredrik Nystrand, samrad@rejlers.se

 


Jens ThronborgDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...