Nationalistisk kulturpolitik - vår tids stora hot mot svensk folkkultur

Kontakta namninsamlingens skapare

Valet är över - men kampen fortsätter!

2018-09-17 04:20:56

Hej alla undertecknare!

Rysaren fortsätter!

Som ni vet så är valet över. Sverigedemokraterna och andra extrema partier fick inte (på riksplanet) de katastrofalt höga siffror som man hade befarat, och förhoppningsvis har vårt upprop och andra liknande initiativ haft någon liten effekt i den riktningen. I så fall kan vi vara mycket nöjda med det.

    Men som ni också vet, så är det mycket lite som ännu är klart kring vilket politiskt inflytande de extrema partierna får. I Riksdagen är det fortfarande högst oklart om det går att få tillstånd en blocköverskridande överenskommelse som håller Sverigedemokraterna borta från makten. I min kommun fick Sverigedemokraterna 26,2% och har tillsammans med M egen majoritet (om M vill). Och på liknande sätt ser det ut på många håll i landet, inte minst här i Skåne.

   Det är alltså fortsatt viktigt att vi upprätthåller vårt opinionstryck. Väljarna kan vi inte längre påverka, men nu är det politikerna som vi fortsatt måste visa att ett samarbete med Sverigedemokraterna måste vara otänkbart. När fascistiska partier historiskt kommit till makten i demokratiska val, så har det i princip aldrig varit genom egen majoritet, utan just på grund av att andra partier varit mera rädda för att samarbeta över blockgränserna än för att samarbeta med ett fascistiskt parti, och trott sig kunna "tämja" dem. Vi får inte låta det misstaget upprepas i Sverige. Fortsätt dela och skriv på uppropet, så att det blir tydligt att vi som värnar om folkkulturen står emot en sådan utveckling!

 

Seminarium om upphovsrätt och folkkultur

I vårt "systerupprop" "Utan oss tystnar musiken" har man ju lyft frågan om att vi behöver ha möjlighet att hindra att extrema politiska åskådningar som vi inte sympatiserar med utnyttjar vår musik, dans etc i dokumenterad form för att marknadsföra sina åsikter, utan vårt godkännande. Med anledning av det, så anordnar RFoD och Stallet i Stockholm ett seminarium om upphovsrätt den 19/9. Det skall också gå att följa seminariet online. Mer info här:

http://stallet.st/index.php/sv/22-program-beskrivning/6730-180919-seminarium-om-upphovsraett

https://www.facebook.com/events/681231045590430/

Tag gärna del av detta viktiga seminarium!

 

Med vänliga hälsningar, Pär Moberg


Pär Moberg, professionell folkmusiker och folkmusikpedagog.

Uppropet växer och når ut! Fler artiklar!

2018-09-01 17:12:15

Hej alla ni snart 900 personer som skrivit på uppropet, och tack!

 

De senaste dagarna har följande hänt:

En person vid namn Ulrika Sandhill publicerade en insändare i Sydsvenskan där hon gick i polemik mot vår debattartikel.

https://www.sydsvenskan.se/2018-08-27/att-bevara-vart-kulturarv-ar-inte-ett-utslag-for-fascistiska-stromningar

Mitt svar på den, som jag fick mycket god hjälp att skriva av AnnaReet Gillblad, publicerades några dagar senare:

https://www.sydsvenskan.se/2018-08-29/sds-kulturpolitik-framjer-inte-svensk-kultur--tvartom

Utöver det så var jag i kontakt med Ystads Allehanda/Kristianstadsbladet om att publicera uppropet, men de bad mig i stället att skriva en krönika på temat nationalism och folkkultur. Det hade jag inte tid med, som tur var, så jag bollade frågan vidare till Lars Farago, som nyligen fick en eminent krönika på temat publicerad:

http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/att-vara-svensk-ar-att-vara-oppen-for-mangfald/

Stort tack för det Lars!

Det är inte långt kvar nu till 1000 underskrifter, så fortsätt gärna dela och värva!


Pär Moberg, professionell folkmusiker och folkmusikpedagog.

Ett glädjejubel, ett tips och en ursäkt

2018-08-20 18:37:31

Kära undertecknare,

Jag kan med glädje konstatera att vi nu är uppe över 800 underskrifter! Fantastiskt, vem hade trott det? Fortsätt att värva underskrifter! Och tryck gärna på så att vi får uppmärksamhet i fler medier!

   Jag har också blivit uppmärksammad på att det också finns ett annat upprop, med ett delvis liknande budskap men med en liten annan profil. Det är mer specifikt inriktat mot musik, men också inte inriktat mot någon speciell genre av musik. Bakom står bland annat Gunnar Idenstam, som jag också noterat skrivit under vårt upprop. Bägge uppropen kompletterar varandra bra, och jag uppmanar alla musikutövare att även skriva under detta upprop. https://www.skrivunder.com/utan_oss_tystnar_musiken_-_vi_sager_ja_till_manniskan_och_nej_till_extremnationalism.

   Till sist en ursäkt. En del av er som har skrivit under, har skrivit under med era yrkestitlar, men inte specificerat var ni arbetar någonstans. Eller uppgett mera vaga uppgifter om er relation till området. När jag behövde samla ihop ett gäng av underskrifterna till publiceringen av tidningsartikeln, så innebar detta ett dilemma. För den som är "hemma inom området", så kanske det räcker att se namnet för att veta vilken organisation/arbetsplats undertecknaren representerar. Men artikeln syftade kanske främst till att nå ut till folk som inte själva är aktiva inom folkkultur-området, och då var mer adekvata titlar och uppgifter om arbetsplats viktiga för att ge uppropet mer tyngd. Så jag var tvungen att välja: respektera de mer vaga "titlar" som folk själva uppgivit, såsom "spelman", eller lägga till någon form av titel som mera utförligt talade om vem personen är? Det var brådskande att få ut artikeln, så jag chansade på att det skulle vara OK att jag kompletterade med en del information. Jag meddelade också alla undertecknare genom ett meddelande att den som inte ville riskera att hamna med sitt namn i tidningen skulle höra av sig till mig, och det var det ingen som gjorde.

    För dem som jag var osäker på så googlade jag för att kolla upp var de jobbade, men för dem som jag trodde att jag hade någorlunda koll på, så tog jag uppgifterna ur huvudet. Det visade sig i några fall vara ett misstag, eftersom mina "i huvudet"-uppgifter" var felaktiga eller inaktuella. Jag beklagar detta, och jag borde givetvis ha tagit mig tid att göra lite bättre research på detta område. Det finns förklaringar men inga ursäkter. Jag hoppas att ni som fick felaktiga titlar överlever detta. Blir det aktuellt att publicera uppropet på fler ställen så skall detta givetvis rättas till.

 

Pär Moberg


Pär Moberg, professionell folkmusiker och folkmusikpedagog.

Uppropet publicerat i Sydsvenskan idag!

2018-08-17 06:06:56

Nu ligger vårt upprop i form av en debattartikel ute på Sydsvenskans hemsida! https://www.sydsvenskan.se/2018-08-17/nationalismen-hotar-den-svenska-kulturen.

Jag vill särskilt tacka Lars Farago som varit behjälplig med att omformulera texten till ett mera komprimerat artikelformat.

I den tryckta versionen av tidningen kommer av utrymmesskäl enbart mitt namn att stå med som initiativtagare, men i webbversionen kommer ett större antal namn att finnas med. Jag var tvungen att göra någon form av urval här baserat på hur pass kända namn det handlade om, att forskares namn väger tungt i ett sådant här sammanhang, representativitet, och att olika områden av folkkultur skulle vara representerade. Om någon känner sig förbigången så vill jag på förhand be om ursäkt. Alla namn står att läsa under själva uppropet, och vars och ens namn räknas!

   Alla som vill får nu gärna kontakta andra medier och tipsa dem om att skriva detta, lokala, nationella etc. Och gärna erbjuda sig att ställa upp på en intervju i samband med detta för att göra det mer medialt intressant. För jag kommer att ha mycket begränsade möjligheter att ställa upp på detta under den närmaste tiden av tidsskäl.

Jag läste igår att Alternativ För Sverige nyligen olovligt utnyttjat film från Skansens Folkdanslag och spelmän i sin propaganda. Det är allvar nu. Vi måste visa att vi inte viker oss för detta. Tillsammans är vi starka!

 

Pär Moberg


Pär Moberg, professionell folkmusiker och folkmusikpedagog.

Uppropet mot nationalistisk folkkultur på väg mot publicering!

2018-08-14 08:45:31

Än en gång tack alla ni som skrivit under uppropet mot en nationalistisk kulturpolitik!

Jag för just nu diskussioner kring publiceringen av uppropet i form av en debattartikel i en större svensk dagstidning. I ett sådant format så är det så klart inte möjligt att ta med alla namn på dem som skrivit under. Utan jag kommer att bli tvungen att välja ut en handfull namn på personer som är välkända profiler inom folkkultur-området, såsom artister, forskare, pedagoger etc, som i tidningsversionen kommer att stå som exempel på undertecknare. Med referens till uppropet på nätet för den som vill se hela listan.

   Om du känner att du kan bli en sådan utvald person, och känner att du absolut inte vill att ditt namn skall stå i tidningen, så kontakta mig och meddela detta. Annars så utgår jag ifrån att det är OK att jag väljer ut några namn jag tycker blir bra för tyngdens och spridningens skull.

Inför publiceringen är det så klart kul om vi blir ännu fler! Kan vi hjälpas åt att bli 700? Då fattas det 100 namn! Framför allt saknar jag fler personer som är aktiva i Ungdomsringens folkdanslag! Och folk som är aktiva i hembygdsföreningar.

När väl vi fått ut en större debattartikel, så hoppas jag att övriga media hänger på, och då kan man också kontakta mindre, lokala medier och få dem att skriva om detta utifrån ett lokalt perspektiv. Om du har skrivit på uppropet, så får du gärna (efter den första publiceringen) kontakta lokala medier där du bor, och berätta om att detta upprop finns och att du som lokal person har skrivit under det.

Pär


Pär Moberg, professionell folkmusiker och folkmusikpedagog.

498 underskrifter - snart går vi ut i media!

2018-08-04 06:16:18

Jag är så glad och stolt över alla fantastiska människor från området Svensk folkkultur (i vid mening) som skrivit under upppopet mot nationalistisk kulturpolitik! Vi är nu snubblande nära 500 underskrifter. Det kanske inte låter så mycket, men många av dem som skrivit under är personer som är etablerade utövare, pedagoger, forskare, administratörer etc inom området, vilket ger uppropet extra tyngd. Men minst lika viktigt är alla vanliga utövare, bevarare, dansare, slöjdare, berättare m m. Utan er ingen levande folkkultur!

   Jag avser att framemot slutet av kommande vecka (8-10 augusti typ) gå ut brett i media med information om detta upprop. Inför detta vill jag gärna be er om hjälp.

1. Titta gärna på listan med underskrifter, och se om det är personer du saknar som du känner, och som du tycker borde skriva under. Om alla som skrivit under raggar en person till, så är vi plötsligt 1000 st!

2. För att visa på uppropets tyngd, så är det bra om folk som har olika "uppdrag" eller yrken inom folkkulturen undertecknar med dessa, t ex sekreterare i Blomstermåla Hembygdsförening eller vad det nu kan vara. En del har gjort det, men jag gissar att det finns fler. I de fall jag känner till sådant har jag själv fyllt på med det när jag har sammanställt namnen, men jag har ju främst koll på den professionella folkmusikscenen, så om du har skrivit under och känner att du vill komplettera din underskrift med någon sådan "officiell" funktion du har, så kan du antingen gå in och redigera din underskrift, eller kontakta mig på pm at evolvingtraditions punkt se

3. Jag skulle gärna se en breddning av konstformerna ibland underskrifterna. Då uppropet ursprungligen bygger på mitt kontaktnät, så är det en ganska stor övervikt på musiker, med vissa inslag av dansare och administratörer. De som håller på med dans, slöjd, berättande, bevarande av kulturella minnesmärken och liknande skulle gärna behöva bli fler. Så har du kopplingar till sådana personer, så pusha dem gärna att skriva på! Jag tänker t ex på alla folkdanslag och annat folk från Ungdomsringen, men också på folk från alla våra hembygdsföreningar. Och folk som jobbar på muséer för folkkultur, såsom Kulturen, Skansen, Gamlia med flera.

4. Skulle också gärna se fler från den organiserade spelmansrörelsen, alltså folk som har olika styrelseposter i spelmansförbunden eller i olika spelmanslag.

5. Jag tror jag har ganska bra koll på att nå ut i media på riksnivå, och lokalt där jag bor. Men jag ser också gärna uppmärksamhet i lokala medier på annat håll: lokaltidningar, lokala radiostationer och liknande. Så om du har tips på media eller journalister som borde kontaktas lokalt där du bor, så får du gärna höra av dig till mig med mailadresser. Eller om du tror att sannolikheten är större att de skriver om du själv är den som hör av dig, så kontakta mig på pm at evolvingtraditions punkt se och be att få underlag för ett presutskick, så gör vi en gemensam insats! Skriv också gärna om uppropet i särskilda "folkkulturmedia" som du ansvarar för, såsom föreningstidningar och mailutskick etc.

Tack igen, och nu kör vi!

 

Pär Moberg


Pär Moberg, professionell folkmusiker och folkmusikpedagog.Dela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.