Hjälp_oss_rädda_tiomilaskogen

Kontakta namninsamlingens skapare

Status vindkraftparkerna i Malung-Sälens kommun

2019-11-10 19:28:22
 1. Stöllsäterberget har i dagarna behandlats av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden där Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-18 antas och där man gör bedömningen att ”nämnden gör bedömningen att ansökan är bristfällig gällande framförallt rovfågelaspekten att nämnden inte kan ta ställning i frågan om en höjning av verken bör tillåtas eller ej.”. Länsstyrelsen beslutar när sökanden Wpd har svarat på samtliga yttranden. Vill ni veta mer skicka email till veronica.driberg@lansstyrelsen.se och begär ut handlingarna i ärende 551-15323-2018 När det gäller nätkoncession för linje för luftledning från Lindmon till Stöllsäterberget så har Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt i ”Slutligt beslut” 2019-10-03 att ” Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Energimarknadsinspektionen för fortsatt handläggning.”
 2. Vid Fageråsen har en mast för att mäta vind har uppförts på Brändberget. Ellevio har ansökt om koncession att bygga en 170 kilovolts kraftledning mellan Nyhusens fäbodar och Tandö över Björvalldalen förbi Överhån, Nissången, Lidselen och Nordvallselen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser 2019-04-17 att det alternativ som tagits fram först i samrådsunderlaget (alternativ 4) bör utredas ytterligare. Ansökan med diarienr 2019-102476 bekräftades av Energimarknadsinspektionen 2019-09-10 handlingar i ärendet kan begäras av karin.edvardsson@ei.se .
 3. Ett samrådsyttrande angående Ripfjället har tagits fram av miljökontorets handläggare inför ansökan om tillstånd att uppföra 32 st vindkraftverk i området. Handläggaren redovisade invändningar i 7 punkter i Diarienr: M-2016-1049-9. Handlingar i ärendet kan begäras ut av Miljokontoret@malung-salen.se .

I tillägg har totalförsvaret 2017-11-30 upprättat ett lågflygningsområde ”Värmland upp till Älvdalen”. I detta område återfinns Malung-Sälens kommun i sin helhet. Detta innebär att vid all tillståndsansökan för vindkraft måste totalförsvaret tillfrågas. Detta har så här långt skett vid 2 tillfällen angående höjning av vindkraftverk från 200 till 250 meter vid Stöllsäterberget. Totalförsvaret har i sitt yttrande FM2017-22888:5 2018-01-10 sagt att ”Försvarsmakten motsätter sig ändringstillståndet för vindkraftparken i rubricerat ärende” för att sedan ändra sin ståndpunkt vid ett yttrande FM2019-14221:5 2019-09-30 där man säger att ”Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.” för mer information och handlingar kan man maila beata.iverson@mil.se .


Per Lundberg

Protesstlista för folkomröstning i Malung-Sälens kommun.

2019-04-19 09:11:47

För att en underskrift skall vara giltig för kommunal folkomröstning så måste ju personen vara identifierbar och i efterhand verifierad som person med rösträtt i Malung-Sälens kommun. Skriv därför ut denna, skriv på och skicka in till Arne Söderbäck. Adressen finns längst ned på listan.ProtestlistaRipfjället1.JPG


Per Lundberg

Hjälp oss sprida vårt flygblad.

2019-03-22 10:12:46

20190321Flygblad_(004).jpg


Per Lundberg

Tillkännagivandet borttaget

2018-01-15 14:36:33

 

 


Tillkännagivandet borttaget

2015-10-16 18:08:48

!


Per Lundberg

Läs länken i DT

2015-06-17 10:17:09

Astor EricssonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.