Nytt mål i Livsmedelstrategin; 50 % ekologiskt i offentlig sektor

Under nio år har Ekomatcentrum följt effekterna av det nationella inriktningsmålet, 25 % ekologiskt i offentlig sektor. Nu är målet nått med råge. Eftersom målet var satt till 2010 och mer än 40 % av alla Sveriges kommuner, landsting och regioner redan har egna högre mål, vill Ekomatcentrum att regeringen skriver in ett nytt högre mål i den kommande Livsmedelsstrategin.

50 % till 2020 med 5 % ökning per år. Förslaget togs emot med applåder när Ekomatsligan 2015 samlade 160 representanter från 60 av landets kommuner, landsting och regioner.

Vi vill med denna namninsamling visa regeringen hur viktigt det är med nationella mål och att offentlig sektor vill ha ett nytt högre mål för ekologiska inköp framöver.

Ekomatcentrum kommer att lämna över en Petitionen med underskrifter till Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringslivsdepartementet, den 15 december 2015.

STÖD VÅRT MÅL, 50 % EKOLOGISKT TILL 2020 OCH SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN!!!

Insamlingen pågår t.o.m den 14 december. Svara gärna snarast.

 

Med vänliga hälsningar

Mimi & Eva

 

 EkoMatCentrum - Informationscentrum för Ekologiska Produkter

2193 41 Sigtuna

Besök våra hemsidor!

www.ekomatcentrum.se

www.ekokrogar.se

www.ekomatguiden.se

www.miljomat.se

www.ekomatsedeln.se

www.smakasvenskt.se