Bevara och utveckla Linje 85, Riddarfjärdslinjen

IMG_7999.JPGSkriv under om du vill att det tidigare beslutet omprövas så att linje 85, Riddarfjärdslinjen får fortsätta köra utan uppehåll efter årsskiftet 2018/2019 och att linjen permanentas.  

För ett drygt år sedan beslutade Trafiknämnden att inte förlänga den treåriga försöksperioden med Linje 85. Beslutet fattades hälvvägs in i försöksperioden med motiveringen ”vi har sett en stagnation i resandet”. Ett år senare kan det konstateras att denna slutsats var direkt felaktig. Trenden är istället starkt uppåtgående. Senaste prognosen från Strömma för 2018 pekar mot 180 000 passagerare (+35% från förra året, en ökning på runt 47 000 passagerare). Att lägga ner linjen nu när vi ser denna starka ökning vore ett misstag.

Att linjen behövt en viss etableringstid är inte förvånansvärt med tanke på att den fått synnerligen begränsad marknadsföring samt att hållplatserna varit svåra att hitta till och först nu, under hösten 2018 fått ordentliga skyltar. Fortfarande finns stor förbättringspotential tex följande åtgärder:

  • Förbättrade hållplatslägen. Bland annat kan hållplatsen på Riddarholmen flyttas till Gamla stans tunnelbana, ungefär vid helikopterplattan. Detta skulle skapa en utmärkt bytesmöjlighet mot t-banan och går att göra nu. Vi har fått Strömma att provköra sträckan och ryms i befintlig tidtabell och kostnad.
  • Dra ner buss för anslutning på Söder Mälarstrand (exempelvis 74, går att göra utan större problem. Skapar dessutom anslutning till pendeltåg vid Södra station).
  • Installera väderskydd på hållplatser.
  • Bättre skyltning och mer marknadsföring.
  • Flytbryggor för att förenkla av/påstigning på fler hållplatser (oavsett höjd på Mälarens vatten).
  • Gör det möjligt att köpa biljett på hållplatser eller ombord (för många nekas på hållplatser).
  • Utred möjlighet till subventionerad/fri resa för cyklister för att på allvar avlasta Gamla Stan och Västerbron.

 

 


Nätverket för att bevara och utveckla linje 85, Riddarfjärdslinjen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nätverket för att bevara och utveckla linje 85, Riddarfjärdslinjen överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook