Uppmaning till omprövning av Sveriges samtliga idrottsförbund gällande beslut kring uteblivna serieavancemang.


Det är många lagidrotter som påverkas av detta beslut att inte göra nånting åt avancemanget. Man lämnar lag som satsats stora pengar för att nå avancemang åt sidan. Tex Svenska ishockeyförbundet tillsammans med SHL gör allt för att behålla sina intäkter utan att hjälpa andra! Man kan dra jämförelsen med stängd liga i SHL. 

 
Tex : 

Uppmaning till omprövning av Svenska Ishockeyförbundets beslut kring uteblivna serieavancemanget:

Vidare så innebär SHLs särställning att resterande delar av hockeysverige drabbas negativt. Generellt sett så blir effekterna allt mer allvarliga ju längre ner man tittar. Det är inte rimligt att SHL har ett sånt pass stort inflytande. Vi uppmanar därför att SHL sätts under Svenska Ishockeyförbundets styre eller att någon form av överenskommelse nås. En överenskommelse som innebär att SHL inte har makt över hur seriesystemet ser ut i resterande Hockeysverige. Vidare så uppmanar vi till att Svenska Ishockeyförbundet ser över sin stadgar och regler och implementerar förebyggande återgärder som hindrar att detta sker framöver.

 

Men främst av allt så kräver vi att SIF omprövar sitt beslut. Det är inte rimligt att klubbar med sämre förutsättningar ska behöva betala skulden för den inställda säsongen.
Vi vill även poängtera att vi anser att spelarnas hälsa är det som borde gå först. Det som vi däremot motsäger oss är att alla lag utanför SHL får betala skulden för den inställda säsongen. Att alla lag som satsat och lyckats får vad man gjort sig förtjänt av. Rådande beslut är så långt från sportslig rättvisa som man kan komma.

Vi uppmanar att alla kvalseriefärdiga-lag när det gäller alla lagidrotter lyfts upp nästkommande säsong och att man tillsätter en utredning som ser över hela seriesystemet för samtliga idrotter. 

VI STÅR UPP FÖR SVENSK IDROTT OCH ATT DET SKA VARA FAIRPLAY I ALLA SAMMANHANG!


MoDo Hockey-IF Björklöven-Väsby IK HK    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att MoDo Hockey-IF Björklöven-Väsby IK HK lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...