Stå upp för skolan i Eskilstuna!

Den 5 oktober firar vi Världslärardagen – World Teachers' Day. Det är en dag att hylla alla lärare i världen för det viktiga arbete vi gör. Men det är också en dag att lyfta lärares situation i världen och att vi behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

I Eskilstuna ser vi stora utmaningar. Lärare i Eskilstuna tampas med stora socioekonomiska utmaningar, ökande problem med hot och våld och samtidigt ständigt ökande krav på höjda resultat och ekonomi i balans. Utöver detta ser vi att allt fler lärare lämnar yrket och allt färre söker sig till lärarutbildningarna.  

Om de få lärare som finns kvar i yrket ska klara av sitt kompensatoriska uppdrag måste kommunen ta sitt ansvar och satsa på skolan i Eskilstuna innan situationen blir ohållbar. Om Eskilstuna kommun dessutom vill behålla sin personal måste årets mediokra lönerevision kompenseras vid nästa löneöversyn.  

Sveriges Lärare i Eskilstuna kräver: 
- fler behöriga kollegor 
- att varje skola ges bättre möjligheter att förebygga hot och våld 
- att varje skola får budgetutrymme för att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag 
- en arbetsmiljö som gör att våra kollegor stannar kvar i yrket 
- en löneutveckling som gör att Eskilstuna kommun faktiskt blir en ”attraktiv arbetsgivare”  

Cecilia Rahbek Nöhr (Ordförande) 
Gunilla Skogsmo (Ordförande) 


Sveriges Lärare Eskilstuna    Kontakta namninsamlingens skapare