Stå upp för skolan i Eskilstuna!

Den 5 oktober firar vi Världslärardagen – World Teachers' Day. Det är en dag att hylla alla lärare i världen för det viktiga arbete vi gör. Men det är också en dag att lyfta lärares situation i världen och att vi behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

I Eskilstuna ser vi stora utmaningar. Lärare i Eskilstuna tampas med stora socioekonomiska utmaningar, ökande problem med hot och våld och samtidigt ständigt ökande krav på höjda resultat och ekonomi i balans. Utöver detta ser vi att allt fler lärare lämnar yrket och allt färre söker sig till lärarutbildningarna.  

Om de få lärare som finns kvar i yrket ska klara av sitt kompensatoriska uppdrag måste kommunen ta sitt ansvar och satsa på skolan i Eskilstuna innan situationen blir ohållbar. Om Eskilstuna kommun dessutom vill behålla sin personal måste årets mediokra lönerevision kompenseras vid nästa löneöversyn.  

Sveriges Lärare i Eskilstuna kräver: 
- fler behöriga kollegor 
- att varje skola ges bättre möjligheter att förebygga hot och våld 
- att varje skola får budgetutrymme för att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag 
- en arbetsmiljö som gör att våra kollegor stannar kvar i yrket 
- en löneutveckling som gör att Eskilstuna kommun faktiskt blir en ”attraktiv arbetsgivare”  

Cecilia Rahbek Nöhr (Ordförande) 
Gunilla Skogsmo (Ordförande) 


Sveriges Lärare Eskilstuna    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sveriges Lärare Eskilstuna lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...