Visa ditt stöd för en jämställd lagstiftning!

1. Lagstiftningen ska ändras så att det också införs en brottsrubricering som grov mansfridskränkning, alternativt gör lagstiftningen könsneutral.

2. Det ska finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd för arbetet med män som utsätt för våld i nära relationer (mansjourer) hos Socialstyrelsen.
3. Att regeringens satsningar mot partnervåld också ska inkludera män som utsätts.

 


Johan Mparmpagiannis/ Akillesjouren    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johan Mparmpagiannis/ Akillesjouren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...