Vill DU se mer Big Brother? Skriv under!

Storebror Sverige har blivit satt på vila. Efter en spännande säsong som BB2015, kan vi inte låta Big Brother Sverige gå ner utan kamp. Tekniskt sett har Big Brother Sverige inte blivit nerlagt, "it's simply not to get back to the air, unless something changes drastically". Detta är ett WAKE UP kall på att det är fans som vill se mer Big Brother Sverige under de kommande åren. visa din stöd och signera den här petitionen för att hjälpa Big Brother att komma igång igen. När det finns tillräckligt med namnunderskrifter(helst mer än 2000) kommer vi att skicka detta till olika tv-bolag!


Big Brother Supportergrupp    Kontakta namninsamlingens skapare