Vi vill stoppa exploateringen av Sanna by i Järvsö

Vi är flera som bor och/eller har tillhörighet till Sanna by. Kommunen har nu lagt fram en detaljplan för ett område med fastigheter som kommer att påverka den sociala och kulturhistoriska miljön i Sanna. Byn ingår i ett kulturmiljövårdsområde med kulturvärde från 1600-talet, och fornlämningar har återfunnits i området. Det nya bostadsområdet kommer bland annat ligga längs en pilgrimsled, med nya breddade vägar som ger byn en helt ny karaktär.  

Detaljplanen ligger även delvis inom strandskyddat område med allvarliga frågetecken kring enskilt avlopp, vatten och dagvattenavrinning för det ökade antalet hushåll. 

Sanna by har under flera års tid genomgått viss organisk exploatering, där enskilda markägare byggt till eller byggt nytt. Detta är inget byns invånare hittills satt sig emot. Att nu på ett bräde acceptera en så pass hård exploatering med ett helt nytt villakvarter är något flera av oss oroar oss för. Den tunga trafik och belastning som exploateringen innebär kommer att förändra hela byns själ med ökad trafik samt planmiljömässig och social belastning. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elsa Widerberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...