Vi vill inte ha varg!

Detta är en namninsamling som riktar sig till alla oss som tröttnat på att få vår frihet begränsad och våra tamdjur dödade av varg.

Vargen innebär inte biologisk mångfald. Den har inga andra arter knutna till sig för den befinner sig i toppen av näringspyramiden. Däremot bidrar den till biologisk enfald när människor inte längre kan ha kvar sina betande djur som håller gamla ängar och beten öppna! Mängder av blommor, växter och insekter är beroende av just betade hagmarker.

Om jakten minskar för att man inte törs släppa sina hundar så kommer viltskador på odlad jord att öka och även viltolyckor i trafiken. 

Det är riskabelt att vistas i marker med varg med sina hundar, då vargen hyser ett stort intresse för hunden. Uppfattas den som en konkurrent så kan den bli dödad.  Man ska aldrig ha sin hund lös där det finns varg. Hur vet man var den finns? Den finns numera överallt och inskränker vår frihet. För oss med djur, på landsbygden är detta ett verkligt problem. Som styrs av människor som INTE drabbas av följderna. Skriv under och dela vidare, så vi kan göra våra röster hörda! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maria Karlsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...