Vi vill ha varubrevet kvar oförändrat!

Kära Postnord! 

 

Vi är i stor beroendeställning till er och de tjänster ni erbjuder.

 

Många av oss småföretagare är väldigt förtjusta i just tjänsten varubrev,  främst med anledning av priset och måtten.

Då tjänsten kommer att få ändrade villkor kommer detta att få stora konsekvenser för oss.

Eftersom flertalet av oss aldrig kommer kunna få ett vettigt pris på er Mypack-tjänst innebär förändringen orimliga ekonomiska konsekvenser.

Då många av oss gärna även fortsättningsvis vill använda oss av tjänsten ber vi därför Postnord tänka om eller i vart fall senarelägga förändringen då den meddelades med kort varsel och många inte hinner anpassa sitt produktutbud och verksamheter.

 

Vi hoppas att denna namnisamling kommer att få er på andra tankar. 

 

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook