Vi vill ha vårt bibliotek kvar i byn!!!

Vi vill ha vårt bibliotek kvar i byn!!!

Den 24/2 Kunde man läsa i NLT(Nya Ludvika Tidning) att ett beslut har tagits att biblioteksfilialerna i Saxdalen och vid Lorensberga skola skall läggas ner. Något som vi berörda parter ej fått någon information om. Nedläggningen av biblioteket i Saxdalen sker den 31/3 2015. Vårt bibliotek är en stark samlingsplats på många plan och den vill vi INTE att ni tar bort!