Vi vill ha kvar natt verksamheten på hemlösas hus!

Detta är en namninsamling för att bevara natt verksamheten på Hemlösas hus.

Socialnämnden tog förra veckan ett beslut om att avvekla natt verksamheten på Hemlösas hus, med andra ord betyder det att bidraget de i nuläget får från kommunen kommer minska kraftigt.De vill i stället satsa på ytterligare ett kommunalt boende. Frågan vi ställer oss är, vad gör att detta boendet kommer att fungera när andra kommunala boende inte gör det? Hemlösas hus har ca 30 personer sovande hos dem var natt, de flesta av dessa har vid något tillfälle bott på ett av kommunens boende utan ett lyckat resultat. Många har svårt att leva upp till de krav som ställs.En viktig sak för oss är att även de som har ett pågående missbruk och inte kan leva upp till kraven på kommunens boende har rätt till en varm säng, mat i magen och rena kläder.


Catrin Albrektsson    Kontakta namninsamlingens skapare