Vi vill bryta den "onda cirkeln" för Lomma kommuns skolor

Så här ser det ut i Lomma kommun: fler barn och färre lärare=> fler barn per lärare => ökad arbetsbelastning => ökad press på lärarna och sämre undevisning.

Vem får betala => barnen i skolorna i Lomma kommun.

Vi måste nu se till att den "onda cirkeln" bryts! Vi vill visa Lomma kommun att vi är många som nu reagerar på detta så hjälp oss att skriva under denna petition!