Vi vill behålla studema skolan.

Rädda barnens skola!
Vi har en skola som hjälper barnen att lära sig och utmanar dem på olika sätt. Vi ser varje barn och tar hänsyn till deras behov både socialt och kunskapsmässigt. Studema skolan har funnits i över 30 år och har utbildat läkare, lärare, politiker och många andra yrkesgrupper. Nu vill skolinspektionen stänga Studema skolan på grund av politiska spel. Vi vägrar att ge upp en sådan fantastisk skola. Vi föräldrar och våra barn behöver stöd för att behålla skolan. Ditt stöd är viktigt!

Barnens kommentarer om skolan.

-Bästa skola. 

-Mina lärare är superbra.

-Jag vill inte sluta. 

- Jag är trygg i min skola.

-Varför frågar ingen vad vi tycker.. 


Här är ett utdrag från barnkonventionen, en lag som myndigheterna inte har handlat efter:

Artikel 12:

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.


Stater som har undertecknat konventionen måste garantera att barn som kan uttrycka sina egna åsikter fritt får göra det i alla frågor som berör dem. Barnets åsikter ska tas på allvar och bedömas utifrån deras ålder och mognad.

 


Manell Islas Islas    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Manell Islas Islas kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...