Vi svenska medborgare har fått nog! Ny lagstiftning NU!!!

3000 SVENSKAR LADDAR NER OCH SPRIDER BARN PORNOGRAFI BILDER, NÄSTAN INGEN BLIR DÖMD. VARFÖR?? PÅ GRUND AV BRISTANDE LAGSTIFTNING! DETTA ÄR OACEPTABBELT, OANSVARIGT, OCH EN SKYMF EMOT DEMOKRATI,RÄTTFÄRDIGHET OCH MORALISKT ANSVAR. DETTA SKA SLUTA NU!! bEHÖVER ER ALLA JUST NU!! SIGNERA SÅ VI KAN STÄLLA POLITIKERNA TILL SVARS! DET ÄR VI FOLKET SOM STYR, INGEN ANNAN!!!