Vi stödjer Ramin och personalen - RÄDDA YXTOBAK!

Skrivelse avseende att Yx Tobak inte beviljats tillstånd att sälja tobakTillMiljö- och konsumentnämndenBorås Stad501 80 BoråsMiljö- och konsumentnämnden, Borås Stad fattade vid sitt sammanträde 2020-09-29 beslut om att inte bevilja Yx Tobak tillstånd att tills vidare bedriva internethandel och detaljhandel med tobaksvaror.Motivet till beslutet har enligt de handlingar som legat till grund i ärendet varit att Yx Tobak inte har skött momsinbetalningar på ett oklanderligt sätt. Tydligen har Yx Tobak satt i system att avvakta  dessa inbetalningar tills påminnelse utgått. Yx Tobak har då betalat sina skulder innan dessa förfallit till Kronofogden och då dessutom med den förseningsränta som påförts. Motivet till detta torde ha varit av likviditetsskäl då en sådan systematik knappast är långsiktigt lönsam för ett företag.Några övriga förseelser eller överträdelser av den art som avses i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagens förarbeten som citerats i förvaltningens utredning verkar inte finnas.Yx Tobak har också till nämnden redovisat att de haft intrycket att försenade momsinbetalningar med påföljande påförd förseningsavgifter inte är något ovanligt och de har inte reflekterat kring att detta skulle kunna falla inom ram för lagstiftningens krav om god vandel.Då nämnden var oenig i sitt beslut kan det förstås som så att ärendet inte har en självklar utgång ur ett juridiskt perspektiv. Det verkar alltså finnas en politiskt dimension i ställningstagandet om tillstånd skall beviljas eller ej.Vi som skrivit under denna skrivelse vill därför uppmärksamma Miljö- och konsumentnämnden på att det finns en annan dimension än de juridiska aspekterna av detta ärende.I Borås finns ett stort antal cigarrentusiaster som regelbundet avnjuter en god cigarr, ibland på vår kammare men också i någon av de två cigarrlounger som finns i Borås och som har skapats med frivilliginsatser av ett stort antal medlemmar i cigarrföreningen Fumar Borås som har ett trettiotal medlemmar samt i Yx-Cigarrklubb som har ett sextiotal medlemmar. Utöver dessa sällskap finns en öppen facebookgrupp som Fumar driver med ca 150 medlemmar. Förvisso är flera av oss medlemmar i alla dessa tre forum men det finns naturligtvis också ett stort antal cigarrälskande personer som inte är aktiva i någon särskild gemenskap.De senaste fem åren har vi och Yx-Tobaks ägare satt Borås på Sverigekartan när det gäller cigarrkulturen och vi samlas regelbundet och umgås över en cigarr och dessutom håller vi i olika former ett stort antal event där cigarrförsäljare eller andra konnässörer bjuds in för att föreläsa, i viss mån sälja och i hög grad skapa trivsel och samhörighet bland oss cigarrökare.För många av oss är den sociala gemenskapen kring cigarren viktigare än cigarren själv. Ett stort antal av oss träffas minst en gång i veckan för att, som en av våra mesta cigarrevent-entusiaster brukar uttrycka det: “.. samlas för att sitta här och njuta av en cigarr eller två, utan förbehåll.. vi pratar om allt som vi gillar och njuter av..”Vi är alla mycket glada över den utveckling som Yx Tobak har drivit i Borås de senaste åren. Från att ha huserat i sin lilla lokal med ett par, tre små humidorer har nu Yx-Tobak flyttat till större lokal, byggt ett fantastiskt humidor-rum med ett enastående utbud av cigarrer av utmärkt kvalitet från världens alla hörn. Yx Tobaks ägare har lagt ner ett omåttligt stort arbete och engagemang för att skapa relationer, gemenskap och fantastiska förutsättningar för oss cigarrälskare i Borås.Förutom att det naturligtvis skulle vara en stor tragedi för Yx Tobaks ägare så skulle ett uteblivet tobakstillstånd också drabba alla oss andra då det inte finns någon cigarrhandlare på närmare avstånd än Göteborg.Risken är överhängande att de många arbetstimmar som lagts på att skapa cigarrloungerna, bygga upp föreningar och etablera nya kamratliga relationer över en massa olika gränser kring det gemensamma cigarrintresset, skulle rinna ut i sanden då det i praktiken blir omöjligt att regelbundet gå och köpa sig en cigarr av god kvalitet i Borås.Borås Stads politiker och tjänstemän har alla slutit upp bakom Borås Stads Vision 2025 där bland annat “möten mellan människor står  i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer”Vi cigarrentusiaster är ett gott exempel på att människor med olika bakgrund, förutsättningar och ideal samlas och möts i Borås och det är med stor oro vi har tagit del av Miljö- och konsumentnämndens beslut som nu riskerar att allvarligt skada allt gott vi byggt upp de senaste åren.Undertecknade vill därför vädja till Miljö- och konsumentnämnden att snarast ompröva beslutet och låta Yx Tobak fortsätta sin verksamhet som vanligt utan att dess ägare ska behöva invänta överprövning i rättslig instans. Vi ser en risk att Yx Tobaks ägare kanske inte orkar driva sin butik vidare i avvaktan på rättens beslut. Vi har naturligtvis inget emot att ett positivt beslut om tobakstillstånd villkoras med krav på god ekonomisk vandel och att nämnden på lämpligt sätt följer upp efterlevandet av detta krav.Ta bara inte bort våra möjligheter att köpa våra cigarrer på Yx Tobak!Utöver de cigarrentusiaster som skulle drabbas negativt finns förstås den breda allmänhet av kringboende i centrum som idag har ett väl fungerande postombud och en bra kiosk att handla i. Även dessa skulle ju drabbas hårt om verksamheten upphörde. Dessa har också givits möjlighet att skriva under namninsamlingen nedan.

Med vänlig hälsning

Undertecknade cigarrentusiaster.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jörgen Larsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )