Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader!

http://www.namninsamling.com/site/images/pixel.gif

Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader!

En ny rivningsvåg hotar återigen flera gamla hus i centrala Arvika. Nu hotas bland annat:

• "Huset" på Fabriksgatan. 
• Arvikas sista envåningshus näst längst ner på Hantverksgatan.
• Karamellfabriken på gården mellan Kappan och Huset.
• Auktionskammaren på samma gård. 
Med den här gruppen ska vi få kommunpolitkerna att vakna upp och börja slå vakt om Arvikas själ och småstadsprägel.

Att byggnaden värderas högt av en lokal opinion kan väga tungt vid en bedömning av en byggnads värde!*

Skriv under och gör skillnad om du vill behålla byggnaderna!

*http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Varsamhetskrav-och-kulturvarden/