Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!

I ljuset av motion 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M) är frågan i högsta grad berättigad och bör diskuteras öppet med landets befolkning.

    Vi vill därför ställa frågan till er i Riksdagen för att får svar på var ni står i frågan rörande möjligheten, lagligheten och orsakerna bakom en tvångsvaccinering av barn och ungdomar.

    Är detta något ni på allvar överväger som ett alternativ för att ”befrämja en ökning av frivillig vaccinering mot Covid-19” såsom det anges i motionen?

    Är detta något som ni överväger trots att det strider mot evidensbaserad läkarvetenskap, står emot allt som förespråkas utav professorer i pediatrik och i grunden strider mot patientlagen, mänskliga rättigheter och skyddet för den enskildes rätt att bestämma över sin egen kropp inskriven i EU-lagstiftning?

    Är ni ens medvetna om att den redaktade överenskommelse med farmakologiindustrins parter fråntar dem ansvar för skador och biverkningar som kan uppstå, samtidigt som det påstådda ”vaccinet” med mRNA-teknik inte ens har ett formellt godkännande och därmed utgör ett farmakologiskt experiment fram till och med 2023?  

  Att påtvinga injicering av experimentella preparat kan omöjligt utgöra sund läkarvetenskap.

     Däremot betalas till och med ut bonusbetalningar till de regioner som genomför omfattande vaccineringar innan årets slut enligt tidigare beslut ifrån politiskt håll.

    Att ens kalla detta för vaccinering då preparaten inte ens är godkända och uppfyller de kriterier som krävs av ett vaccin är ett hån emot människors rätt till saklig information om preparaten.

    Är ni medvetna om att truckförare Ottoson inte har någon formell utbildning inom området medicin, biologi eller vetenskaplig metod men ändå producerar en motion som strider mot sunt förnuft och folkviljan och varenda vetenskaplig metod som följer evidensbaserad forskningsmetod?

    Så den slutliga frågan kvarstår; Var står landets politiker, som utan läkarkompetens ska fatta beslut om att tvångsinjicera medicinska experimentella preparat i landets befolkning?

    Vi, de undertecknade till denna skrivelse, säger NEJ till tvångsmetoder och medicinska övergrepp som är förbjudna i både nationell och internationell rätt. Inte minst sedan Nürnberg-rättegångarna efter andra världskrigets slut. Som vi lärde oss efter dessa finns det ingen anledning att skylla på okunskap eller att ”bara lyda order” då folkrätten och mänskliga rättigheter står på spel.

  Tack för ordet och ert obligatoriska övervägande av dessa fakta i era framtida beslut.Texten ovanför denna rad kommer sammanfogas med signatorernas namn och ort för slutlig försändelse till var och en av Sveriges riksdagsledamöter. (Tidpunkt bestäms senare i skrivande stund.)

OBSERVERA! Vi har fått in några rapporter om att en viss mejlserver inte går att använda för att registrera sin signatur med. Om möjligt använd en annan mejladress eller skriv ett meddelande till petitionens grundare så lägger vi manuellt till din signatur vid slutligt inskick.

Denna kommer utgöra ett komplement till den skrivelse som redan har utfärdats av läkare och forskare i brev till motionens författare tidigare.

Kom ihåg att godkänna din signatur genom att klicka på den länken i epostmeddelandet du får efter underskrift här. Endast en signatur per epost-adress är godkänd.

Du behöver inte vara ovaccinerad för att skriva under denna.
Till skillnad från vår riksdag gör vi ingen skillnad på de som tagit eller inte tagit sprutan.

Dela, sprid och gör insamlingen känd. Alla former av informationsutbyte är bättre än inget utbyte alls. Ett enorm stort tack för hjälpen med insamlingen.

  Denna namninsamling startade 2021-12-04 11:30.


Mikael Jörgenstam    Kontakta namninsamlingens skapare