Vi som är missnöjda med Markaryds kommuns nya tillämpningsregler gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Den 1 augusti 2019 trädde nya tillämpningsregler i kraft i Markaryds kommun. Många av punkterna har gjort det betydligt svårare för vårdnadshavare, och skyldigheterna anses vara många medan rättigheterna är få. Kommunen vägrar tillmötesgå föräldrar som vill ha ett möte dit alla är välkomna att diskutera reglerna, eftersom de anser att det endast är några få som är missnöjda. 

Den namninsamling syftar till att visa för kommunen hur många som faktiskt är missnöjda med en eller flera av punkterna i tillämpningsreglerna. Namninsamlingen kommer lämnas över till ansvariga personer på kommunen i hopp om att önskan om ett möte tillgodoses. 
Facebook