Vi protesterar mot Svenska Ridsportsförbundets avstängning av en domare.

Vi protesterar mot det hårda straffet mot dressyrdomaren My Jeppson Lindkvist, och mot det sätt som hon blev avstängd på.

My har fått 18 månaders avstängning för anonyma diskussioner på nätet om sexuella övergrepp, och hon får straffet utan möjlighet att överklaga. Bestraffningsärenden ska egentligen hanteras av Disciplinnämnden enligt 14 kapitlet i RfF.s stadgar. Av okänd och icke förklarad anledning har SvRf istället lagt det på Juridiska Utskottet, vars beslut inte kan överklagas.

Straffet SvRf utdömt är mycket hårt och blir smått absurt med tanke på att vuxna män i ridsporten som erkänt att de haft sexuella relationer med minderåriga elever i beroendeställning inte blivit avstängda. Det är också anmärkningsvärt hur tafatta förbundet ter sig när det gäller åtgärder mot män, medan det i åtgärder mot en kvinna både har gått undan och dömts mycket hårt.

My Jeppson Lindkvist är inte dömd och har inte gjort sig skyldig till förtal. Att SvRf fäster betydelse vid ett forum som Flashback är anmärkningsvärt.

Vi kräver att Svenska Ridsportförbundet följer sin egen arbetsordning enligt stadgarna och tar ärendet via Disciplinnämnden med rättighet att överklaga. SvRf finns till för ska medlemmar. Det är dags att SvRf visar att det kvinnor säger inte bestraffas hårdare än det män gör.