Vi motsätter oss byggandet av el överföringsledningen EPO-ELY/778/2024

NTM-centralen i Södra Österbotten PB 262 65101 Vasa     Ärende: Tillstånd för byggande av el överföringsledning från havsbaserad vindpark   Vi, de berörda markägarna och övriga i området Yttermark med omnejd vill med denna skrivelse uttrycka vår starka opposition mot den föreslagna dragningen av el-gatan EPO-ELY/778/2024 för den planerade havsbaserade vindparken, med landfäste i Korsnäs. Vi anser att en el-gata med luftburna ledningar som föreslås kommer att ha en betydande negativ påverkan på stora skogs- och odlingsområden i vårt område.   Vi anser att det är av yttersta vikt att berörd myndighet begär en mer omfattande samordning mellan de olika vindkraftsbolagen för att minimera antalet ledningar som behövs. Det är vår övertygelse att varje bolag inte behöver en egen ledning och att det finns alternativa lösningar som kan undvika att skogsmark och jordbruksmark påverkas negativt.   Dessutom är vi djupt oroade över de blygsamma ekonomiska ersättningarna som erbjuds för de långsiktiga olägenheter som en kraftledning förorsakar. De föreslagna ersättningarna motsvarar inte de konsekvenser som en kraftledning kommer att ha på vår boendemiljö, landskapsbild, kulturella miljö och livsmedelsproduktion. Inom berört område finns viktig och kraftfull livsmedelsproduktion som även innebär utkomstmöjligheter för befolkningen i regionen.   Vi är övertygade om att närheten till bosättningar kan medföra hälsorisker och skapa problem för framtida etableringar och boenden i området. Ekonomiska affärsintressen bör beakta långsiktiga hållbarhetsmål snarare än kortsiktiga vinstintressen som riskerar att förorsaka betydande problem för markägarna och lokalsamhället.   Av ovanstående skäl motsätter vi oss starkt det alternativ som berör våra områden längs den planerade kraftledningen. Enligt uppgjord och förevisad karta. Vi uppmanar er att ta hänsyn till våra farhågor och att pröva beslutet om dragning av el-gatan för den havsbaserade vindparken.   Vi är tacksamma för er uppmärksamhet och ser fram emot att få våra åsikter noterade och beaktade i framtida handläggning och beslut.   Med vänliga hälsningar,   Yttermark ... /.... 2024   Undertecknat: Hans- Erik Antfolk och Bennet Pellfolk

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Bennet Pellfolk kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...