Bättre arbetsvillkor för medicinska sekreterare!

953534-origpic-6f74b91.jpg

 

Är du medicinsk sekreterare och anställd inom Region Norrbotten?

Är du också trött på dåliga arbetsvillkor, orimlig lönesättning och hög arbetsbelastning? Känner du också frustration över att din kompetens inte värdesätts?

Detta är en namninsamling med syfte att rikta blickarna mot de medicinska sekreterarnas situation och sätta press på Region Norrbottens beslutande ledning. 

Vi är cirka 300 medicinska sekreterare i regionen och vi kräver en bestående förbättring av våra arbetsvillkor!

Bakgrund: Oskäligt låga löner och en alldeles för hög arbetsbelastning har lett till att långtidssjukskrivningar och uppsägningar haglar tätt i regionen. Stora pensionsavgångar adderar ytterligare till kompetensbristen. Och utöver att vi i dagsläget står utan YH-utbildning till medicinsk sekreterare så försvåras också nyrekryteringen av de låga ingångslönerna.

Det måste löna sig att utbilda sig till medicinsk sekreterare och att stanna kvar i yrket över tid. Regionen behöver säkra upp en kvalitativ utbildning som följer de nationella kunskapskraven och möjliggör det fortsatta arbetet med en skyddad yrkestitel. Regionen behöver också göra yrket attraktivt i längden med en skälig löneutveckling och en kontinuerlig kompetensutveckling för att behålla de medicinska sekreterarna som finns kvar - det finns inga genvägar!

Vi kräver:

✓ Höjd ingångslön för utbildade medicinska sekreterare.

✓ Långsiktig lönesatsning och en skälig löneutveckling med större spridning på lönerna - lång erfarenhet, kunskap och ansvar måste avspeglas i lönekuvertet.

✓ Att regionen säkrar upp en långsiktig och kvalitativ kompetensförsörjning som följer de nationella kunskapskraven. Inga snabbutbildningar! 

✓ Förbättrade arbetsvillkor med en god fysisk och psykisk arbetsmiljö med fokus på kontinuerlig kompetensutveckling samt moderna och flexibla arbetsvillkor som gör det möjligt att kombinera arbete, fritid och familjeliv.

 

OBS! Även stödjande underskrifter från andra yrkeskategorier är välkomna, svara då nej på frågan om ni är anställda som sekreterare i Region Norrbotten. 


Medicinska sekreterare i Region Norrbotten    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Medicinska sekreterare i Region Norrbotten kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...