Vi i 2forty2 kräver omfattande insatser mot sexuella övergrepp av barn

Precis som man under andra världskriget lyckades få befolkningen att blunda för den svarta rök som bolmade ur koncentrationslägrens skorstenar, så blundar många idag för alla dessa övergreppsutsatta barn som går ett helvete till mötes.

Övergrepp i barndomen innebär katastrofala följder för den som blir utsatt. Med 25% övergreppsutsatta barn* så har vi något som kan liknas vid förintelsen. Självmord är 12 gånger så vanligt bland utsatta än icke utsatta. Majoriteten av alla övergreppsutsatta kommer i vuxen ålder att gå rakt in i olika former av missbruk och psykisk ohälsa. 

Vi försöker verkligen att förklara i klartext för att man ska uppmärksamma barnens situation. Vi kräver omedelbara och omfattande insatser för barnens rätt att växa upp utan sexuella övergrepp och för att de som drabbats ska få adekvat vård direkt. 

En befolkning där 25% förvärvar livshotande skador redan i unga år är totalt otänkbart om vi vill ha ett fungerande samhälle att se fram emot.

Utan barnen har vi INGENTING
INGET hopp
INGEN framtid
INGA drömmar

* Källa Barnahus