Vi är emot en stängning av Sundby skola!

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, i Pedersöre kommun, fattade onsdagen 2.9.2020 formellt beslutet att dra in Sundby Skola, detta pga. att elevprognosen visar på ca 20 barn per år. Antalet barn har hållit sig oförändrat i Sundby skola de senaste 10 åren och visar inte på en minskning under en snar framtid.

Antalet elever har aldrig varit stort eftersom Sundbys och Karbys invånarantal inte är högt. Skolan ger trots detta en bra grund och har lyckats fostra elever till att bli framgångsrika både i studier och arbetslivet. Skolan pga. sin storlek ger en trygg miljö, i sin egen hemby, för barnen att växa upp i. Därtill får de en förståelse om hur man umgås med barn i olika åldrar både genom lek och lärande.

Pga. corona pandemin har det även visat sig vara mera fördelaktigt med små skolor eftersom barnen enbart ska röra sig i små grupper. Därför anser vi att det inte pga. av rådande världsläge är befogat att lägga ner byskolorna i allmänhet.

Om skolan stängs kommer barnen redan från årskurs 1 att få en 0,5 - 1h längre skoldag pga. skolskjutsen. Vintertid kommer skolvägen troligtvis att bli ännu längre och även mera riskfylld.

Skolhuset hör till de få i kommunen som är i bra skick och skolan har ett elevantal som håller sig stadigt från år till år. Därför anser vi att en stängning av Sundby skola inte är aktuell!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Anders Portin överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook