Vi accepterar inte mer nerskärningar i skolan, och vård och omsorg.

Nu måste Eslövs politiker och tjänstemän sätta sig ner och hitta andra lösningar- det är inte den här politiken vi röstat för!

Vi förstår att inflation och ränteläge innebär påfrestningar för den kommunala ekonomin, men det gör det för oss kommuninnevånare också. ! det här läget behöver vi mer än någonsin kunna lita på att våra barns framtid blir ljus och att vi på vår åldershöst får den omsorg vi behöver.

*  För varje barn/ungdom som kommer på glid pga bristande resurser i skolan kostar         det mångdubbelt mer för samhället än det kommunen sparat i sina nedskärningar!

*  Försummad vård och brist på överkomliga och bra boende, kan inte vara det som skall prägla tiden efter arbetslivet-våra pensionärer förtjänar bättre!

 

 


Christer Nilsson.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Christer Nilsson. lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...