Vendelbadets framtid - satsa på ett sportcentrum!

OBS! Uppdatering: Med anledning av bl.a. artikel i UNT anordnar vi möte om Vendelbadets framtid tisdag 26/11 år 2019 kl 16-18 på Framtidsfabriken (Stationsvägen 6 Örbyhus) och fortsätter samla in namnunderskrifter. 

OBS! Uppdatering: Kommunfullmäktige beslutar om budget 18/12 år 2018, vi fortsätter samla in namn tills dess!

Vendelbadet måste renoveras och Örbyhus med omnejd växer befolkningsmässigt. Många skolor och föreningar av olika slag delar på både Vendelbadet och sporthallen, och har större behov än vad som idag kan mötas. Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel och nätverket Tillsammans för Tierps kommun har under flera år samlat in synpunkter och idéer kring Vendelbadet, sporthallen och Örbyhus centrum.

Under 2018 blev det känt att Tierps kommunfastigheter skulle göra en besiktning av Vendelbadet. Utifrån besiktningen gör tjänstemän en prioritering av åtgärder och kostnadsuppskattningar, som politiker tar ställning till på kommunfullmäktige 6/11 i år.

Vi vill inte ha kortsiktig konstgjord andning eller smålagningar i några år - vi vill att politikerna satsar på ett sportcentrum i Örbyhus som möter föreningars och andra aktörers behov!

Våra förslag är:

- Vendelbadet renoveras ordentligt

- Inomhusbassängen förlängs till 25 meter

- Sporthallen byggs ut och rustas utifrån skolors och föreningars behov (lämpliga förråd, ändamålsenligt golv, läktare, m.m.)

- Sporthall och badhus byggs ihop

- Inomhusgym anläggs

Moderaterna motionerade år 2013 om förlängd inomhusbassäng och läktare i sporthallen. Vi hoppas att den nya styrande kvintetten är överens om att satsa på ett sportcentrum i Örbyhus!

Skriv under namninsamlingen om du håller med förslagen.

/ Styrelsen för Utveckla Örbyhus Tobo Vendel samt alla som skriver under namninsamlingen

PS. Skriv också under för att stödja Vendels skola: skrivunder.com/backa_vendels_skola

Ny_enkel_loggamini11.png


Styrelsen för Utveckla Örbyhus Tobo Vendel    Kontakta namninsamlingens skapare