Värna Vaxholms kulturmiljö

Skärgårdens pärla är på väg att försvinna för alltid. 1800-talets trästad trängs ut, kvarter för kvarter av fula och illa anpassade förtätningar. Träd efter träd huggs ner och granithäll för granithäll sprängs bort - och rivningsraseriet skonade inte ens stadskärnans allra äldsta hus.

Nu står Norrberget på tur, Vaxholms symboliska hjärta. Där ska byggas fyravåningshus i betong som kommer att skada stadens månghundraåriga silhuett från sjösidan för alltid.

För att ge plats åt de fyrkantiga lådorna rivs Norrbergsskolan, i dagarna sattes öststatsliknande tvåvåningskaserner upp dit kommunens allra minsta förvisas i överskådlig tid - för att ge plats åt grävskopor och betongbilar. Och det trots att Vaxholmarna så sent som 2017 röstade emot det omstridda projektet i en lokal folkomröstning. Och trots att en lagakraftvunnen detaljplan saknas - och nu har tagits upp för prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Vaxholm angår inte bara oss som bor här. Vaxholm är en oersättlig del i det svenska kulturarvet. Hjälp oss att bevara vår stad, kräv att de styrande stoppar kulturförstöringen i skärgårdens pärla!

Bevara Norrberget! Stoppa rivningsraseriet och betongiferingen i Vaxholm!


Catarina Baldo Zagadou, föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Catarina Baldo Zagadou, föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook