Värna Varbergs Vildmark - protestera mot vindindustri Projekt Holm (Gunnarsjö, Källsjö, Karl Gustav)

Härmed stöttar jag protesterna på en planerad vindindustri i vår bygd i Varbergs kommun.

Ingen vindindustri i våra fina skogar!

Nu har du chansen att hjälpa politikerna fatta rätt beslut att freda vår skogsbygd mot utländsk vindkraftsexploatering med 250 m höga verk som förstör naturen, sänker fastighetsvärden och dödar sällsynta rovfåglar och fladdermöss.

 

Detta innebär vindkraftverk för dig i bygden:

Sänkta fastighetsvärden/osäljbara hus

Kraftigt buller dygnet runt i tyst natur

Osläckbar skogsbrand pga olje/plastbrand

Industriområde i stort opåverkat område

Hejdå stjärnhimmel pga hinderbelysning

Mikroplaster i känsliga våtmarker

Dödar sällsynta rovfåglar

Begränsad Allemansrätt pga iskast

Försämrad jakt; klövvilt undviker vindkraftsområden

 

 

Skriv under så att vi kan få stopp på dessa planer nu!


Skogsbygdens Väl    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Skogsbygdens Väl lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...