Varför måste vårdbiträden övervakas?

Stockholms Stad har infört ParaGå för alla hemtjänstutförare - ett system som bl. a. innebär GPS-övervakning av vårdbiträdena.

Arbetsvillkoren för hemtjänstpersonal har försämrats under många års tid, med bl.a. sämre anställningsvillkor, ökad stress, underbemanning, fysisk och psykisk belastning och obefintlig löneutveckling. Vi ifrågasätter starkt fördelarna med ParaGå, ett system som kostar Stockholms Stad ca 40 milj. kr.

I en äldrevård där 2 av 5 inte vill jobba kvar, svarar Stockholms Stad med att införa ett system som ytterligare sätter press på hemtjänstpersonal, genom att kostnadseffektivisera varenda minut.

Bra vård kan inte mätas i minuter. Vi vårdbiträden måste få vara flexibla i vårt arbete, det är först då vi kan ge kvalitativ vård. Hemtjänsten har blivit överkörd i flera år. Är du också trött på det?

Stå upp för din arbetssituation och var stolt över ditt jobb! Skriv på namninsamlingen mot ParaGå i Stockholms Stad!