Våra barns skola/omsorg ska vara för barnen, inte "business" i den företagsvänligaste kommunen

Vi är många föräldrar i Solna som med vanmakt ser den ena försämringen efter den andra läggas på oss barnfamiljer när det gäller skolorna och barnomsorgen.

Hur ska vi ha förtroende för Solnas politiker i förvaltning och nämnd efter alla dessa försämringar, lättvindiga beslutsfattanden och dessutom det bemötande vi föräldrar får: tystnad eller svepande halvdana ”svar” fulla med motsägelser. Ibland t o m föraktfullt.

Till att börja med har vi alla nedläggningarna av skolor. Nu är det som bekant dags igen: Tallbackaskolan i Huvudsta ska ersättas av en nybyggd på en gammal bensinmacks tomt i en trafikerad korsning och högstadiet i Bergshamra läggs ner trots massiva protester. Istället ska det starta en friskola i Bagartorp. Föräldrar har anmält. Oppositionen i staden har anmält felaktigheter i underlaget och bristande konkurrens. Men den ska ändå läggas ner. 

Förskolan Udden vill kommunen lägga ner och flytta till lokaler som innebär sämre miljö och som det är osäkert om den kan vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Vidare: trots massiva protester förnyade man återigen kontraktet med matleverantören Sodexo. Nu har man till slut skjutit till en liten extra peng, men maten håller fortfarande så låg kvalitet att barnen knappt vill äta. Potatisbullar med lingonsylt är inte en fullgod måltid. Ska vi skicka med matsäck? Har man matallergi är säkerheten inte garanterad heller, kan mitt barn vittna om. 

Sedan har vi problemet med miljön i skolorna: ventilationen är ofta undermålig och det är fruktansvärt varmt, kvavt och dammigt. Barn och personal får ofta huvudvärk och även problem i luftvägarna. De är trötta och har svårt att koncentrera sig, vilket har flera orsaker men knappast underlättas av dålig ventilation. Vi som dessutom redan har så dålig luft i Solna p g a alla stora trafikleder. För stora klasser i grundskolan till följd av alla nedläggningar gör luften ännu sämre. Ok, vissa förbättringar är på gång men det är för lite för sent och inte att lita på, förtroendet är förbrukat.

Ett annat miljöproblem har förskolorna i kvarteret Bollen i Råsunda. Där vill Solna stad bygga bort merparten av deras gård. Boverket rekommenderar 40 kvm/barn men efter stadens bygge skulle det återstå endast 8 kvm/barn. 

Efter skoldagen vill barnen ha miljöombyte och tycker om att gå till sina fritidsklubbar, som ligger grönare, lugnare och trevligare än skolan. Men att skollagen säger att rektor ska ha ansvaret tar nu Solna stad som intäkt för att lägga ner de flesta klubbhusen och flytta den fysiska verksamheten in i skolorna. För en del in i källare i skolor med dålig ventilation och asfalterad trist gård.                          Det följer inte logiskt att de fysiskt måste flytta in i skolorna bara för att verksamheten administrativt behöver föras över från kultur- till utbildningsförvaltningen. 

Vidare kan man ifrågasätta att man slentrianmässigt slött väljer den enklaste vägen för att ”utveckla” skolorna: fotbollsprofil med AIK för hela slanten. Utan forskningsunderbyggnad. Att folk gillar fotboll är inte tillräcklig grund för att fatta sådana avgörande beslut för skolornas inriktning och framtid. Luft och rörelse kunde man få på andra vis och de barn som är intresserade spelar redan fotboll. Det är inte det de har brist på. Nu senast är det Skytteholmsskolan som AIK fått. På ett tveksamt sätt. På frågor till ansvariga gavs undvikande och underliga motsägelsefulla svar, som bl a pekar på att:

man inte låtsas om att även ungdomsverksamheten drivs av ett aktiebolag som helt utan någon konkurrens ges inflytande i skolorna i o m att idrotten ska genomsyra ALL skolverksamhet,

att det är etiskt tveksamt att kommunen ska förse en klubb med framtida spelarmaterial och ägna sig åt att putsa deras varumärke,

att man inte låtsas om att det inte finns något riktigt forskningsunderlag för att sådan profilering skulle bidra och hjälpa,

att man inte låtsas om att det enda man grundat beslutet på är sina egna färgade ovetenskapliga upplevelser och vad AIK själva och andra skolklubbar och fotbollsskolor partiskt har sagt.

Kan de utbildningsansvariga inte källkritik? Eller väljer man att strunta i den?

Dessutom rapporteras det i radio om förkrossade barn som inte fått komma in i fotbollsklasserna (Radiosporten). Finns det nån plan för att ta hand om ev såna ratade bortgallrade ledsna 12-åringar?

Är det så att man planerar spara pengar genom att lägga ner de flesta kommunala skolorna, säljer skoltomterna förhastat, tar in friskolor i stället och "ger" de få kvarvarande kommunala skolorna till AIK för investeringar och för att locka ännu fler elever till redan för stora klasser. Och när man startar fotbollsklasser uppstår lediga platser i de vanliga klasserna, där man kan stoppa in eleverna från de nedlagda skolorna. 

Det fattas överhuvudtaget väldigt många lättvindiga ounderbyggda beslut. Är våra barn så oviktiga? Och besluten är alltid redan fattade när vi föräldrar och personal får kännedom om det så att det är försent för oss att ens försöka få komma till tals. Inte heller kan vi få del av några beslutsunderlag. Ingen transparens, ingen delaktighet överhuvudtaget. 

Sammanlagt är detta inte en skolpolitk vi föräldrar och barn tycker sätter barnen i första rummet.

Därför skriver vi denna orosanmälan och misstroendeförklaring.

 

Se längre inlägg på Facebook, gruppen Barnomsorg och skola i Solna.

 

 

 

 


Eira Nordström Källström, mellanstadieförälder    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook