Vänteproblematik på morgnarna

Många elever på mellanstadiet Irstaskolan åker skolbuss, då de bor avsides och inte har möjlighet att ta sig till skolan på annat vis. Väl framme vid skolan måste eleverna vänta ute på skolgården i ca 20 minuter innan de släpps in. I ur och skur, oavsett temperatur.

Detta är något unikt just för mellanstadiet. Eleverna på lågstadiet och högstadiet på Irstaskolan får gå in i väntan på att skolan ska börja. Något som i mina och många andras ögon ter sig mycket märkligt och orättvist!

Utöver väder-aspekten tenderar risken för konflikter mellan barnen öka när de lämnas ensamma utan övervakning av vuxna. Konflikter som i värsta fall kan följa med under resten av dagen och skapa oro i klasserna. Skulle eleverna istället få komma in och starta dagen i ex sitt hemklassrum, skulle detta förmodligen leda till ett helt annat lugn från start. 

Hur skulle detta då gå till, rent praktiskt? Ett förslag är att personalen på mellanstadiet turas om efter rullande schema att ta emot tidiga elever. Alternativt att mentorerna har som vana att starta arbetsdagen i sitt hemklassrum istället för arbetsrum. En liten justering som i det långa loppet mynnar ut till en förbättring för alla! 

 

 

 

 


Johanna Engelbertsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johanna Engelbertsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...