Låt Valid stanna!

Valid Sidiqi har bott i Sverige cirka tre år. Han spelar fotboll, han går i skolan och lär sig svenska, han gör helt enkelt allt han kan för att passa in i Sveriges samhälle. Valid kom hit för att få en bättre framtid och kunna leva säkert. I hans hemland Afganistan är det krig, våld och terror och inte minst religösextrimism. Valid gör allt för att få ett liv där han kan känna sig framgångsrik och inte vill vara rädd för att mista sitt liv varje dag. Den svenska staten har utvisat Valid från Sverige...

Snälla hjälp oss att få vår vän att stanna i Sverige med ditt namn!