Förslaget att stoppa valfriheten i Boden måste dras tillbaka

Förslaget att stoppa valfriheten i Bodens hemtjänst måste dras tillbaka. Framför allt drabbar det drygt 200 pensionärer som valt ett privat alternativ, vilket är ungefär 40% av den totala hemtjänsten i Boden. Alla dessa kunder är även väldigt nöjda med sin hemtjänst enligt kommunens senaste brukarundersökning där de redovisade privata alternativen fick 4.9 av 5.0 möjliga poäng.

 

Följande underlag har Bodens Kommun den 28/9 2012 använt i en allmän presskonferens samt vid socialnämnd samma dag:
Den kommunala hemtjänsten kostar 411 kr per timme 
De privata utförare kostar 373 kr per timme.
Det kommunala alternativet är således 38 kr dyrare per timme, enligt Socialnämndens egna uppgifter.

Den ungefärliga volymen per månad är 10.000h för privata utförare och 14.000h för kommunen. Skulle valfriheten återkallas och kommunaliseras blir det således en ökad kostnad med 380.000kr per månad. Om istället all hemtjänst låg hos de privata utförarna skulle kostnaden minska med ca 530.000kr per månad. Trots dessa siffror påstår kommunledningen att genom att avskaffa valfriheten i hemtjänsten kommer man spara 30.000.000 kr årligen.

Precis som Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef,  Vårdföretagarna säger i ett uttalande:
-Om det är den kommunala hemtjänsten som inte klarar verksamheten inom budget så är det där man måste sätta in åtgärderna. Att tro att lösningen är att tvinga de privata företagen – som håller budgeten - att slå igen är feltänkt.

Detta är inget annat än en ideologisk debatt med sparpaket utan verklighetsförankring.
Skriv under vår namninsamling för att stödja alla äldres och anhörigas kamp för att undvika att tvingas återgå till det kommunala monopolet.